Harvey L. Hix

angleščina

iš vyno istorijos

brendau lėtai
užraugtas iš gerų uogų ne vynuogių
iš vietinio genetinio fondo
iš daržų kuriuose kadaise
paties tamerlano arklys patręšė žemę
šaltai laikė per arti lango
prisižiūrėjau gyvenimo
išmokau keisti spalvą net naktį
niekas negalėjo pasakyti ar jau
tėvas perliedavo retai
turėjau daug laiko
fermentuotis savose sultyse
kartais iki rūgštumo akyse
taip ir nesubrendau
vis dar pūkščiu vis iššoka paviršiun
didelis oro burbulas
pačiam baisu kad nenueičiau actu
ką pasakysiu paskutiniojo šėlsmo dieną
kai ateis dionisas ir paklaus kas esi

© Vaga
Iz: iš neparašytų istorijų
Vilnius: Vaga, 2002
Avdio produkcija: Books from Lithuania

from the history of the vine

I matured slowly
bred from good berries not grapes
from the local gene pool
from gardens where once
the horse of tamerlain topped off the soil
I was kept cold too close to the window
I saw enough life
learned to change color even at night
no one could tell if I was ripe
father seldom scolded
I had time
to ferment in my own juice
sometimes to sourness of eye
so I never matured
still froth still air bubbles
skim the surface
I myself am afraid I’ll become vinegar
what will I say the day of the last binge
when dionysus comes and asks who are you

Translated by Harvey L. Hix and the author