Erik Lindner

nizozemščina

Éric Suchère, Kim Andringa

francoščina

De tramontane

Voor de kust rust de duiker in zijn verhaal
en tekent kaal de bergwand aan het strand.
De wind snijdt het verhaal en slijt en slijpt
bladeren van de platanen – het raamkozijn.

Ik kwam met de wind mee voor dit verhaal.
De reis vertelde een man liep over de berg
en het verhaal loopt dood op zee. De wind

speelt heer op zijn graf. En de duiker raakt
bekneld tussen het steen, de helpers duiken
op en de wind verplettert de deining de zee.

De duiker schildert windvlagen voor de kust.
De bergwand bloeit. En het graf is een trede
naar het koraal in een spelonk op de bodem
boven de kleurgravure van het bloemgordijn.

© Erik Lindner
Iz: Tafel
De Bezige Bij, 2004
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

La tramontane

Près de la côte repose le plongeur dans son histoire
et la falaise se dessine nue sur la plage.
Le vent coupe l’histoire et use et émousse
les feuilles des platanes – le cadre de la fenêtre.

Je suis venu avec le vent pour cette histoire.
Le voyage racontait un homme traversait la montagne
et l’histoire finit en impasse en mer. Le vent

joue au seigneur sur sa tombe. Et le plongeur se trouve
coincé entre la pierre, les assistants surgissent
de et le vent écrase la houle la mer.

Le plongeur dessine des rafales de vent près de la côte.
La falaise fleurit. Et la tombe est une marche
vers le corail dans une grotte au fond
au-dessus de la gravure en couleurs du rideau à fleurs.

Traduit par Éric Suchère & Kim Andringa