Tomaž Šalamun

slovenščina

Jolka Milič

italijanščina

LJUDSKA

Vsak pravi pesnik je pošast.
Glas uničuje in ljudi.
Petje zgradi tehniko, ki uničuje
zemljo, da nas ne bi jedli črvi.
Pijanček proda plašč.
Lopov proda mater.
Samo pesnik proda dušo, da jo
loči od telesa, ki ga ljubi.

© Tomaž Šalamun
Iz: Maske
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980
Avdio produkcija: Študentska založba

CANTO POPOLARE

Ogni poeta autentico è un mostro.
Annienta la voce e la gente.
Il canto crea una tecnica che devasta
la terra per non farci mangiare dai vermi.
Il beone vende il cappotto.
Il furfante vende la madre.
Soltanto il poeta vende l'anima per
separarla dal corpo che ama.

©Tomaž Šalamun
Translated by Jolka MiličIn: Fuoco verde, fiore verde = Zelen ogenj, zelen cvet

Koper : Lipa 2000