Branko Čegec

hrvaščina

Boris Gregorić

angleščina

razgledavanje otoka

repertoar se neočekivano pokvario.
pjevača je počeo izdavati sluh i glas.
sparina je bila nesnosna, glavobolja neprolazna;
pivo mlako, kakofonija nepodnošljiva,
djevojke nervozne i nepristuipačne:
gospode, koji kaos u glavi!
a trebao sam se posve razbistriti
kružeći barkom oko otoka,
na kojem su bezbrižni nudisti
sunčali svoju cjelovitost,
lijepi, ružni, nezgrapni i elegantni:
čedo je čirio usamljene ljepotice na stijenama,
a onda važno uzimao dalekozor i
esejističkom pomnošću razmatrao detalje:
potom se naglo usidrio i bućnuo u more:
voda je jebeno topla! – rekao je smireno
čedo, kapetan duge plovidbe, s
matičnom lukom u hamburgu,
kojemu su danas brod poslali u rezalište
a on nije postio ni suzu,
nego je mirno pasao glatku kožu
mlade i nestašne njemice
koja je hladnokrvno zaplivala pored
usidrene barke i onda
plutajući na vrelom popodnevnom suncu,
naga i neponovljiva,
dozivala neodlučnog momka,
koji je još uvijek lijeno skidao
gaće na divljoj, šupljikavoj gromači  

2001–08–18

Iz: Tamno mjesto
Avdio produkcija: Tomislav Krevzelj, Udruga radio mreza 2011

the island sight-seeing

the repertory unexpectedly worsened.
the singer began to loose his ear and his voice.
the heat was insufferable, the headache seemingly endless;
the tepid beer, the intolerable racket,
nervous and standoffish girls:
god, what chaos in my head!
I should have been clearheaded by now
going round in a little boat,
the island’s careless naturists
sun-bathed their wholesome selves,
their pretty, ugly, fumbling, elegant selves:
čedo ogled lone beauties basking on the rocks,
then, importantly picking the binoculars,
he’d examine the details with essayistic care:
then he anchored abruptly and plopped into the sea:
fucking balmy water! - he said calmly
čedo, a skipper based in hamburg,
today his ship was sent to a scrap yard
but he had not shed a tear,
instead he calmly soaked up the smooth skin
of a young and playful german girl
who unruffled swam past
the anchored boat
and bobbing in the hot afternoon sun,
so naked and unique,
called her undecided boyfriend
who was still lazily taking off
his underwear in a wild and porous rock outcrop

2001-08-12

Translated by Boris Gregorić