K. Michel

nizozemščina

Gregor Seferens

nemščina

VERS TWEE

Bij herlezing klinkt het als
een postcoïtaal gevoel van droefenis
tohoe wa bohoe, tohoe wa bohoe

Als je het hardop herhaalt
zie je landschappen zich ontvouwen
een novemberse zandplaat in de Waddenzee
de desolate vlaktes ten zuidoosten van Glen Coe
en ga je turf ruiken, leisteen
twee adelende hazen in de schuur

Vijf loeizware lettergrepen
met meer gewicht dan alle elementen tezamen
tohoe wa bohoe, de aarde woest en ledig
in de Hebreeuwse tekst van Genesis een vers twee

Wat ze moeten aanduiden is onvoorstelbaar
het begin voor het begin, een toestand zo oer
dat mijn buitenwijkverbeelding slechts
tekortschietende vergelijkingen voorhanden heeft

Ook Hollywoodiaanse aardbevingen
vloedgolven, orkanen en vulkaanuitbarstingen
moeten peanuts zijn vergeleken met de horror van toen

Misschien is de plotse stuiptrekking die
vlak voor je in slaap valt door je lichaam schrikt
een verre naschok van dat oorspronkelijke geweld

Een stuip die zegt:
er is slaap, er zijn dromen
loom drijvende, onder water wiegende
maar gedragen worden wij door geen grond

© Michel Kuijpers
Iz: Waterstudies
Avdio produkcija: 2007, Literaturwerkstatt Berlin

Vers zwei

Beim Wiederlesen klingt er wie
ein postkoitales Gefühl von Traurigkeit
Tohuwabohu, Tohuwabohu

Wenn man ihn laut wiederholt
sieht man Landschaften sich entfalten
eine novemberliche Sandbank im Wattenmeer
die trostlosen Ebenen im Südosten von Glen Coe
und dann riecht man Torf, Schiefer
zwei Hasen, die am Schuppen abhängen

Fünf bleischwere Silben
mit mehr Gewicht als alle Elemente zusammen
Tohuwabohu, die Erde wüst und leer
im hebräischen Text von Genesis eins Vers zwei

Was sie beschreiben sollen ist unvorstellbar
den Anfang vor dem Anfang, einen Zustand, so ur
daß meine Vorstadtphantasie nur
unzureichende Vergleiche zur Hand hat

Auch Erdbeben à la Hollywood
Flutwellen, Orkane und Vulkanausbrüche
müssen Peanuts sein verglichen mit dem Horror von damals

Vielleicht ist das plötzliche Zucken das
kurz vor dem Einschlafen durch deinen Körper jagt
ein fernes Nachbeben dieser ursprünglichen Gewalt

Ein Zucken das sagt
es gibt Schlaf, es gibt Träume
träg treibende, unter Wasser sich wiegende
aber getragen werden wir von keinem Grund

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens