1986 balandžio 26

išdarinėta žuvis be pienių be žvynų be galvos
ant prekystalio kalvarijų turguj varvino syvus
vienintelė tokia per visą turgų
diena kaip reta šilta pasitaikė
černobylio saulutė smaili varsto
jaunų mergaičių blauzdas
merktis verčia o taip gražu
kaip šiandien pamenu
pirkau tą žuvį vestuvėms
savo kieno gi dar
tris dienas ją valgėm
užsigerdami žiguliniu
po trylikos metų agonijos meilės
būčiau žinojęs žuvim pavirsiu
po mirties į žuvų dangų eisiu
baltijos jūroj ties šventąja
toks visai nešventas nuo radiacijos
kiek didesnis nei vidutinis karosas
permatomais kaulais
didelėm akim ir pilna burna
tavo istorijos

© Vaga
Iz: iš neparašytų istorijų
Vilnius: Vaga, 2002
Avdio produkcija: Books from Lithuania

26 april 1986

dressed fish no milt no scales no head
in the stall in kalvarijos market dripping juices
the only one in the whole market
the warm day just as exceptional
chernobyl’s sharp sun seeps into
the calves of young girls
forces your eyes shut but it’s beautiful
I remember as if it had happened today
I bought that fish for the wedding
my own whose else
we ate it for three days
washing it down with beer
after thirteen years of agonizing love
all I know I transformed into a fish
after death I’ll go to the heaven of fish
in the baltic near the šventoji
deprived of holiness by radiation
bigger than an average crucian carp
with transparent bones
with big eyes and a mouth full
of our history

Translated by Harvey L. Hix and Eugenijus Ališanka