Erik Lindner

nizozemščina

Francis R. Jones

angleščina

[De zee is paars bij Piraeus]

De zee is paars bij Piraeus.

Een vlag kruipt uit de klokkentoren
als de wind draait.

Een man stapt over een hond.
Een vrouw wrijft gebogen over haar ooglid.

In een parapluwinkel valt een paraplu van de toonbank.

Op een smalle tak zit een duif
die erafvalt, fladdert en opnieuw gaat zitten
de bes die te ver op het uiteinde van de twijg hangt
de tak die doorbuigt, de kraag die opbolt als de duif verschuift.

Een meisje stapt in de metro met een bureaula.

Op het dikke zand aan de branding
schuift een visser horizontaal zijn hengel uit
een fiets staat naast hem op de standaard.

Hij staat wijdbeens alsof hij plast.
Vogelpootafdrukken in het zand.
De hengel kromt boven de zee.

© Erik Lindner
Avdio produkcija: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[The sea is purple at Piraeus...]

The sea is purple at Piraeus.

A flag creeps out of the campanile
when the wind turns.

A man steps over a dog.
A woman stoops to rub her eyelid.

In an umbrella shop an umbrella falls off the counter.

A pigeon perching on a narrow branch
falls off, flutters, and settles again.
The berry out of reach at the end of the twig.
The branch that bends, the ruff that bulges when the pigeon shuffles along.

A girl gets on the metro with a desk drawer.

On the thick sand by the breakers
an angler slides his rod out horizontally
a bike beside him on its kickstand.

He stands with legs apart as if he’s peeing.
Birds’ footprints in the sand.
The rod arches over the sea.

Translated by Francis R. Jones