Linda Rugg 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: švedščina to: angleščina, srbščina

Original

Translation

En historia att veckla ut

švedščina | Ida Börjel

Den tyska modern är alltings moder. Den tyska modern vet när hon ska delta och när hon ska lämna det öppet. Den brittiska modern räds sina söner och döttrar. Den danska modern lämnar inte sitt hus utan en cigarr. Den tyska modern väljer alltid vilka kläder hennes familj ska bära för att hon lätt ska kunna urskilja dem i mängden. Jag står inför att växa upp som en god stadig tysk moder. Jag står för att veta skillnaden mellan detta och det. Den tyska modern står bestämd i köksdörren. Den tyska modern vet skillnaden och formerna och gränsen. Den tyska modern vet vad som hör hemma på vilka ställen och behöver inte säga det högt. Jag övar på att bli alla avsikters moder. Jag övar mig på att sära känslan från allt. Den svenska modern lägger alltid känslor i allting och kan inte skilja sorgen från glädjen. Den franska har fått allting hopblandat.

Den luxemburgska modern kan inte greppa någonting vidare än den luxemburgska gränsen. Jag står för att öva mig på att bli den tyska modern. Jag lär varje särskild plats för saker att ställa i köket eller i vår hall. Tyska barn behöver starka hyggliga stadiga tyska mödrar som visar dem hur de ska stå ut med allt. Tyska män behöver fast muskulöst kött i rikliga mängder för att hålla sig lugna i huset. Tyska mödrar behöver inte varandra att prata med. De står utan tvekan och vakar över hallen.Tyska mödrar tar inte någon sprit att skölja bort dagen med innan natten. De har händerna fulla och behöver inte gråta eller förstå sig på allt, som det har blivit

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

A story to unfold

angleščina

The German mother is the mother of all things. The German mother knows when to take part and when to leave it open. The British mother fears her sons and daughters. The Danish mother will not leave her house without a cigar. The German mother always picks which clothes her family should wear so that she can spot them easily in a crowd. I stand to be brought up like a good steady German mother. I stand to know the difference between this and that. The German mother stands determined in the kitchen door. The German mother knows the difference and the shapes and the limit. The German mother knows what belongs in which places and does not need to say it out loud. I practice to be the mother of all intentions. I practice to separate emotion from it all. The Swedish mother always puts feelings into everything and cannot separate the mourning from the joy. The French have it all mixed up. The Luxembourgian mother cannot grasp anything wider than the Luxembourgian border. I stand to practice to be the German mother. I learn each particular place for things to put in the kitchen or in our hall. German children need strong decent steady German mothers to show them how to cope with it all. German husbands need firm muscular flesh in big amounts to keep calm in the house. German mothers do not need each other to talk to. They stand without hesitation keeping watch over the hall. German mothers do not take any spirits to sweep away the day before night-time. They have their hands full and need not cry or understand it all, how it has become

translation by Linda Rugg

En historia som har ett trick

švedščina | Ida Börjel

Danska människor är runda vänliga törstiga människor som inte har någonting emot några hundar. Danska hundar är runda vänliga varelser med små fläckar på sig. Den danska hunden har alltid ett trick att visa i en bar. Jag är den danska barägaren och mitt är allas vardagsrum. De spanska hundarna är lata varelser med för mycket sol ovanför sig. Svenska hundar är borstade slanka bekymrade varelser med lång komplicerad härstamning. De svenska hundägarna pratar alltid för att jämföra härstamning och pälsarnas tillstånd. Den tyska hunden har inte något trick att visa i baren. Danska hundägare är varma törstiga människor som delar tankar och drickande i baren. Österrikarna skulle aldrig dela en tanke med sina fyrbenta vänner. Den danska hunden behöver inte något koppel. Danska hundar följer sina ägare som en ägare följer en hund till en bar. Svenska barer är desinficerade pudrade ställen med pinniga stolar och vattnig amerikansk musik. Den danska puben är ett mysigt mörkt ställe med roliga klistermärken och planscher. Min danska kvinna kommer in. Hon är en varm strålande färgglad varelse med gott starkt skratt. Den österrikiska kvinnan, den portugisiska kvinnan och den finska har inte något skratt värt att nämna. Den danska kvinnan kommer strålande och färgstark till min bar. Hennes skratt är ett starkt gott hälsosamt. Den danska kvinnan dyker upp med en fin törst att ta itu med. Den lilla runda danska hunden visar sitt trick för henne vid bordet i min bar. Den danska kvinnan skrattar och höjer sitt glas för alla som ser henne och hör

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

Priča sa trikom

srbščina

Danci su punačak, druželjubiv, žedan narod koji nema ništa protiv bilo kakvih pasa. Danski psi su punačka, druželjubiva stvorenja sa malim pegama. Danski pas uvek ima neki trik koji izvodi u baru. Ja sam danski barmen, i moja kuča je vaša kuća. Španski psi su lenja bića koja suviše vremena provode na suncu. Švedski psi su vitka, očetkana, nervozna stvorenja sa dugim i komplikovanim pedigreima. Švedski vlasnici pasa stalno porede pedigree svojih pasa i stanje njihove dlake. Nemački pas ne zna nijedan trik koji bi izveo u baru. Danski vlasnici pasa su ljubazni, žedni ljudi koji razmenjuju mišljenja i piju u baru. Austrijanci ne bi razmenili nijednu misao sa svojim četvoronožnim prijateljima. Danskom psu ne treba uzica. Danski pas prati vlasnika kao što i vlasnik prati psa u bar. Švedski barovi su dezinfikovana, napuderisana mesta sa stolicama bez naslona i vodnjikavom američkom muzikom. Danski pab je udobno, mračno mesto sa smešnim nalepnicama i posterima. Moja Dankinja ulazi unutra. Ona je toplo, jarko i živopisno biće čiji je smeh glasan i dobar. Smeh Austrijanke, Portugalke i Finkinje nije vredan pomena. Dankinja ulazi, jarka i živopisna, u moj bar. Smeh joj je snažan, dobar i zdrav. Dankinja donosi žed koju treba utoliti. Mali, punački danski pas izvodi trik za nju za stolom moga bara. Dankinja se smeje i podiže čašu tako da je svi vide i čuju.

Prevele: Ida Börjel, Linda Rugg i Vesna Stamenković

En historia som har ett trick

švedščina | Ida Börjel

Danska människor är runda vänliga törstiga människor som inte har någonting emot några hundar. Danska hundar är runda vänliga varelser med små fläckar på sig. Den danska hunden har alltid ett trick att visa i en bar. Jag är den danska barägaren och mitt är allas vardagsrum. De spanska hundarna är lata varelser med för mycket sol ovanför sig. Svenska hundar är borstade slanka bekymrade varelser med lång komplicerad härstamning. De svenska hundägarna pratar alltid för att jämföra härstamning och pälsarnas tillstånd. Den tyska hunden har inte något trick att visa i baren. Danska hundägare är varma törstiga människor som delar tankar och drickande i baren. Österrikarna skulle aldrig dela en tanke med sina fyrbenta vänner. Den danska hunden behöver inte något koppel. Danska hundar följer sina ägare som en ägare följer en hund till en bar. Svenska barer är desinficerade pudrade ställen med pinniga stolar och vattnig amerikansk musik. Den danska puben är ett mysigt mörkt ställe med roliga klistermärken och planscher. Min danska kvinna kommer in. Hon är en varm strålande färgglad varelse med gott starkt skratt. Den österrikiska kvinnan, den portugisiska kvinnan och den finska har inte något skratt värt att nämna. Den danska kvinnan kommer strålande och färgstark till min bar. Hennes skratt är ett starkt gott hälsosamt. Den danska kvinnan dyker upp med en fin törst att ta itu med. Den lilla runda danska hunden visar sitt trick för henne vid bordet i min bar. Den danska kvinnan skrattar och höjer sitt glas för alla som ser henne och hör

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

A story with a trick

angleščina

Danish people are round friendly thirsty people who have nothing against any dogs. Danish dogs are round friendly creatures with little spots on them. The Danish dog always has a trick to perform in a bar. I am the Danish pubkeeper and my house is your house. Spanish dogs are lazy creatures that get too much sun. Swedish dogs are slim, brushed, and fussed-over creatures with long complicated pedigrees. Swedish dogowners are always talking about comparisons of their dogs' pedigrees and the condition of the fur. The German dog does not have a trick to perform in the bar. Danish dogowners are warm thirsty people who share thoughts and drinking in the bar. The Austrians would not share a thought with their four-legged friends. The Danish dog does not need a leash. Danish dogs follow their owners as an owner follows a dog to a bar. Swedish bars are disinfected powdered places with stooly chairs and watery American music. The Danish pub is a cosy dark place with funny stickers and posters. My Danish woman comes in. She is a warm bright colourful being with good strong laughter. The Austrian woman the Portuguese woman and the Finnish woman do not have a laugh worth mentioning. The Danish woman comes bright and colourful to my bar. Her laughter is strong, good, healthy. The Danish woman turns up with a fine thirst to deal with. The little round Danish dog performs its trick for her at the table in my bar. The Danish woman laughs and raises her glass to all that see her and hear

translation by Linda Rugg

En enda historia

švedščina | Ida Börjel
Jag har min grekiska stolthet att hålla och inte brista. Jag går ut på min bit grekisk mark och där är den. I den grekiska jordmånen växte världen. Jag odlar olivträd i jorden varpå grekiska genier en gång trampade. Nätta grekiska getter springer runt och lämnar sina spår. Den svarta grekiska geten tar sig upp på restaurangens tak och kastar med sitt lilla huvud i den fridfulla grekiska byn och bejakar allt. Så italienska människor hävdar att de har historia, så tyskar och finnar hävdar historia. De lågmälda grekiska kvinnorna kommer gående tillsammans i svart och de glömmer aldrig. Andra fortsätter glömma. De belgiska människorna glömmer, de danska erinrar sig inte. De luxemburgska människorna kan inte komma på någonting att minnas. Jag går med ryggen böjd ut under det grekiska lövverket för att samla mina oliver. Grekiska getter kommer rännande. De gör samma läten som de alltid har gjort, ända från början, men vem verkar minnas? Jag står bredvid mina träd och det är allts början, men vem placerar stoltheten där den hör hemma? Det italienska blodet fortsätter stiga de franska brister för ingenting alls. Jag står i den grekiska solnedgången precis som de en gång gjorde före mig. De svarta grekiska kvinnorna nickar tigande till varandra från åsnorna längs vägen

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

Jedina priča

srbščina
Imam svoj grčki ponos da se na njega oslonim da ne puknem. Izađem na svoj komad grčke zemlje, i eto ga. Na grčkom tlu nikao je svet. Gajim stabla masline na tlu po kom su nekad hodali grčki geniji. Fine male grčke koze trčkaraju naokolo ostavljajući tragove. Crni grčki jarac skače na krov restorana i zabacuje glavicu u mirnom grčkom selu, sve to potvrđujući. Tako Italijani tvrde da imaju istoriju kao što i Nemci i Finci iznose svoje tvrdnje. Skromne grčke žene hodaju zajedno. U crnini, i nikada neće zaboraviti. Ostali zaboravljaju. Belgijanci zaboravljaju. Danci se ne sećaju. Narodu Luksemburga ne pada na pamet ništa čega bi se mogli setiti. Hodam, pogurena, kroz opalo grčko lišće da sakupim svoje masline. Grčke koze pritrčavaju. Ispuštaju iste zvuke kao što su otkako je sveta i veka, ali ko se toga seća? Stojim pored svojih stabala i to je početak svega, ali ko još ponosu daje mesto koje zaslužuje? Italijanska krv stalno ključa, Francuzi prasnu tek tako. Stojim u grčkom sutonu kao što su i oni nekad pre mene. Crne grčke žene tiho klimaju glavom jedna drugoj, vukući magarce putem

Prevele: Ida Börjel, Linda Rugg i Vesna Stamenković

En enda historia

švedščina | Ida Börjel
Jag har min grekiska stolthet att hålla och inte brista. Jag går ut på min bit grekisk mark och där är den. I den grekiska jordmånen växte världen. Jag odlar olivträd i jorden varpå grekiska genier en gång trampade. Nätta grekiska getter springer runt och lämnar sina spår. Den svarta grekiska geten tar sig upp på restaurangens tak och kastar med sitt lilla huvud i den fridfulla grekiska byn och bejakar allt. Så italienska människor hävdar att de har historia, så tyskar och finnar hävdar historia. De lågmälda grekiska kvinnorna kommer gående tillsammans i svart och de glömmer aldrig. Andra fortsätter glömma. De belgiska människorna glömmer, de danska erinrar sig inte. De luxemburgska människorna kan inte komma på någonting att minnas. Jag går med ryggen böjd ut under det grekiska lövverket för att samla mina oliver. Grekiska getter kommer rännande. De gör samma läten som de alltid har gjort, ända från början, men vem verkar minnas? Jag står bredvid mina träd och det är allts början, men vem placerar stoltheten där den hör hemma? Det italienska blodet fortsätter stiga de franska brister för ingenting alls. Jag står i den grekiska solnedgången precis som de en gång gjorde före mig. De svarta grekiska kvinnorna nickar tigande till varandra från åsnorna längs vägen

© Ida Börjel and OEI Editör
from: Sond
OEI Editör, 2004
Audio production: Ida Börjel

The only story

angleščina
I have my Greek pride to hold and not to burst. I walk out on my piece of Greek land and there it is. In the Greek ground the world grew. I grow olive trees in the soil where Greek geniuses once trod. Little neat Greek goats run about, leaving their tracks. The black Greek goat jumps up on the roof of the restaurant and tosses its little head in the peaceful Greek village, affirming it all. So Italian people claim to have history, so Germans and Finnish make their claims. The modest Greek women come walking together in black and they will never forget. Others keep forgetting. Belgian people forget, the Danish do not remember. Luxembourgian people cannot think of anything to recall. I walk, back bent, under the Greek foliage to collect my olives. Greek goats come running. They make the same noise they always have made since the beginning, but who seems to remember? I stand beside my trees and it is the beginning of it all, but who gives pride its proper place? The Italian blood keeps rising the French burst for nothing at all. I stand in the Greek dusk just as they once did before me. The black Greek women silently nod at each other from the donkeys along the road

translation by Linda Rugg