Kalina Filipova 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: bolgarščina to: angleščina

Original

Translation

Новини

bolgarščina | Georgi Gospodinov

Тя затваря вестника и казва:
чете ли, в Айова
паднал град - парчета
като топките за голф.
Така е, казвам аз, защото
там прекаляват с голфа,
изгубили са много топки
и те сега се връщат,
Той им връща топките,
нали разбираш, Оня шегаджия.
Но тя не се засмива,
извръща се и казва ужасена:

Той винаги улучва.

© Georgi Gospodinov
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

News

angleščina

She folds the paper and says:
did you read about the hail storm in Iowa:
pieces were as big as golf balls.
Well, he says, that is because
they play too much golf over there
and they have lost too many balls,
now all of them are coming back.
He’s sending back all their balls –
do you follow – He, the Joker.
But she doesn’t laugh at all,
she turns away and says in terror:

He never misses.

Translated by Biliana Kourtasheva & Kalina Filipova

ЛЮБОВНИЯТ ЗАЕК

bolgarščina | Georgi Gospodinov

Ще се върна след малко, каза,
и остави вратата отворена.
Вечерта беше специална за нас,
върху печката къкреше заек,
беше нарязала лук, кръгчета моркови
и скилидки чесън.
Не си взе връхната дреха,
не сложи червило, не питах
къде отива.
Тя е такава.
Никога не е имала точна представа
за времето, закъснява за срещи, просто
така каза онази вечер -
Ще се върна след малко,
и дори не затвори вратата.


Шест години след тази вечер
я срещам на друга улица,
и ми се струва уплашена,
като някой, който се сеща,
че е забравил ютията включена
или нещо такова...

Изключи ли печката, пита тя.
Още не съм, казвам,

тези зайци са доста жилави.

© Georgi Gospodinov
Audio production: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

The Love Rabbit

angleščina

I won’t be long, she said
and left the door ajar.
It was a special evening for us,
a rabbit stew was slowly cooking on the hob,
she’d chopped some onions, and garlic,
and carrots into little disks.
She didn’t take a coat
and didn’t put on any lipstick, I didn’t ask
where she was going.
She’s like that.
She’s never had any sense of time,
she’s always late; that’s all
she said that evening:
I won’t be long;
she didn’t even close the door.

Six years later
I meet her in the street (not ours)
and she suddenly seems worried
like someone who remembers
she forgot to unplug the iron,
or something....

Did you turn the cooker off, she asks.
Not yet, I answer,

these rabbits can be very tough.

Translated from Bulgarian by Kalina Filipova