Donatella Siviero 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: katalonščina to: italijanščina

Original

Translation

En blanc

katalonščina | Josep Piera

Estic gitat al llit, malalt.
L’estiu, fora de mi, crida joiós
d’ocells el temps dolç de natura.
Tinc quaranta anys passats. I ara,
novament, després de tants oblits,
després de tanta mort acumulada,
uns pocs versos fan el resum d’una vida.
Estic gitat al llit, malalt.
De lluny, per la finestra i l’ombra,
m’arriben cants que juguen
de bells infants, desconeguts i feliços.
Juguen el joc estrany del futur,
el joc del temps, l’estiu, la vida plena.
Jo en sent només les veus, distants i rialleres,
i els veig escabussar-se en l’aigua clara,
fets de llum, nus els cossos, rics de goig.
Malalt, al llit, tot sol, gitat
–també els records queden lluny, criatures–,
no em queda cap més joc que l’esperança.

© Ensiola
from: Cants i encants
Barcelona: Ensiola, 2004
Audio production: Institut Ramon Llull

IN BIANCO

italijanščina

Sono steso a letto, malato.
L’estate, fuori di me, chiama gioiosa
di uccelli il tempo dolce di natura.
Ho quarant’anni passati. E ora,
di nuovo, dopo tanti oblii,
dopo tanta morte accumulata,
pochi versi fanno il riassunto di una vita.
Sono steso a letto, malato.
Da lontano, dalla finestra e l’ombra,
mi giungono canti che giocano
di bei bambini, sconosciuti e felici.
Giocano il gioco strano del futuro,
il gioco del tempo, dell’estate, della vita piena.
Io ne sento solo le voci, lontante e allegre,
e li vedo tuffarsi nell’acqua chiara,
fatti di luce, nudi i corpi, ricchi di gioia.
Malato, a letto, completamente solo, distesto
-anche i ricordi restano lontani, fanciulli-,
non mi resta altro gioco che la speranza.Traduzione di Donatella Siviero

PUIXKIN I LEOPARDI

katalonščina | Margarita Ballester

he conegut Puixkin assegut i de nit
quasi mort de dolor davant la seva taula
considerant la mort i la presó a Sibèria
dels seus amics tan fràgils com ell mateix

l'he conegut quan la veu el portava
sense remei sobre cap esperança
i només la puput el distreia
a la vista dels bosc que somiava lliure

l'he conegut quan creia que coneixia bé
aquell altre que va morir com ell
un dia qualsevol del 37 ara farà dos segles
i m'agrada pensar que respiraven junts

a cada extrem d'Europa
suportaven la desgràcia del geperut

© Margarita Ballester
from: Entre dues espases, 2004
Audio production: institut ramon llull

PUšKIN E LEOPARDI

italijanščina

ho conosciuto Puškin seduto e di notte
quasi morto di dolore davanti alla sua tavola
che pensava alla morte e alla prigionia in Siberia
dei suoi amici tanto fragile como lui stesso

l’ho conosciuto quando la voce lo portava
senza rimedio oltre ogni speranza
e solo l’upupa lo distraeva
dalla vista del bosco che sognava libero

l’ho conosciuto quando credevo di conoscere bene
quell’altro che morì come lui
un giorno qualsiasi del 37 di due secoli fa
e mi piace pensare che respiravano insieme

a ciascun estremo d’Europa
sopportavano la disgrazia del gobbo

Traduzione di Donatella Siviero