Wojciech Pestka 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: ruščina to: poljščina

Original

Translation

ТАМ ГДЕ

ruščina | Sergej Moreino

Флюгер переставляет буквы
на розе ветров,
как полки
на карте военных действий.

Лобовая атака на горизонт.

Пик любви среди мертвой зыби.

В придорожном кафе заказываю «печаль дня».
Тема мелкой воды и песчаного дна.
Влажный ритм мелькания рыб в этой воде.
Мир состоит из там, где ты, и там, где…

© Sergej Moreino
from: ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ ГАНЗЫ
Rīga: Mansards, 2012
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

TAM GDZIE

poljščina

Wskazówka przestawia strony świata
na róży wiatrów,
jak zastępy
w teatrze wojennych zdarzeń.

Główne uderzenie na horyzont.

Miłości szczyt wśród martwego falowania.

W przydrożnej karczmie zamawiam „smutek dnia”.
Płytkiej wody temat i piaszczystego dna.
Wilgotny rytm migotania ryb w wodzie.
Świat składa się z miejsc, gdzie jesteś i tych, gdzie…

Przełożył: Wojciech Pestka

БЕРЕГ ПАМЯТИ

ruščina | Sergej Moreino

Ров. Стена.
Родимые пятна
брошенных сетей
в одном из кратеров
междуречья.
И белизна соборов
тайного города
невероятна,
когда по карте
сокровенных путей
вывожу караван навстречу.

Кто примет мой груз?
Паче чаяния,
даст кров и ручей?
Отчаяние сменяет отчаяние
в отсутствие звука шагов
и звона ключей.

Горьким запахом радует бриз.
Створки раковин падают вниз.

© Sergej Moreino
from: ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ ГАНЗЫ
Rīga: Mansards, 2012
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

KRAWĘDŹ PAMIĘCI

poljščina

Rów. Ściana.
Z krwi znamię
porzuconych sieci
w jednym z kraterów
pomiędzy rzekami.
I katedr białość
tajonego miasta
niewiarygodna,
kiedy przez mapę
skrywanych dróg
wiodę na spotkanie karawanę.

Kto przejmie mój ciężar?
Może raczej nadziei
da schronienie, pragnienie ugasi?
Rozpacz w rozpacz zamieni
w pustkę bez kroków echa
i kluczy dzwonienia.

W goryczy bryzy powiew otuchy.
W otchłani giną muszli okruchy.

Przełożył: Wojciech Pestka

ПУТЕШЕСТВИЕ

ruščina | Sergej Moreino

Путешествие, задуманное как полет
небольшого шмеля над не слишком
большой дорогой. В поле крыш –
гречишные вензеля, по утрам
омлет, вечером вера в Бога.

С каждой из полосок дорожных метин,
с каждой из плетей тумана каплет
более чем осторожный воск
бессмертия на податливый
скелет меридиана.

Собственно говоря, это всегда
так тут. Время на якоре.
Поезда не идут.

© Sergej Moreino
from: ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ ГАНЗЫ
Rīga: Mansards, 2012
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

PODRÓŻ

poljščina

Podróż, pomyślana jako wzlot
niewielkiego trzmiela nad niezbyt
wielką drogą. W mozaice dachów –
z gryczanych znaków, co rano
jajecznica, wiara w Boga wieczorem.

Z każdego ścinka drogowych fastryg,
z każdego strzępu mgieł spływa
więcej niźli delikatny wosk
wieczności na uległy
szkielet południka.

A prawdę mówiąc, to zawsze
tu tak. Czas na kotwicy.
Pociągi nie chodzą.

Przełożył: Wojciech Pestka

СНИМОК

ruščina | Sergej Moreino

Зеленый полугоризонт
продолжает какие-то мысли.

Смазанное полароидом лицо
пока что не существует.

Проявится ли оно
в этой листве?

Несколько брызг,
упавшие на руку,
и слеза ветра,
скатившаяся по лобовому стеклу, –
вот все твои знаки, –

как это становится ясно
в моем неодиночестве
уже.

© Sergej Moreino
from: ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ ГАНЗЫ
Rīga: Mansards, 2012
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2014

ZDJĘCIE

poljščina

Przepołowiony zielony horyzont
jak magnez przyciąga myśli.

Wykonany polaroidem portret
jeszcze nie zaistniał.

Czy pojawi się na tle
tego listowia?

Kilka kropel,
padających na rękę,
i łza wiatru,
która stoczyła się po przedniej szybie, –
czyżby to były wszystkie znaki od ciebie, –

jakby mogło być inaczej
w tej mojej samotności niesamotnej
już.

Przełożył: Wojciech Pestka