Anja Utler 
Translator

on Lyrikline: 29 poems translated

from: slovaščina, orijščina, bengalščina, poljščina, makedonščina, ukrajinščina to: nemščina

Original

Translation

PLANT ROOM II

slovaščina | Mila Haugová

Uspávanka divých zvierat (srny sa nikdy nedajú celkom skrotiť)
V jednosmernej pasci zavretej záhrady (reči)
vytrvalý a nebezpečný dážď
Slová prichádzajúce v opačnom poradí (sublimácia abecedy)
                           Teraz sa obráti páska s mojim hlasom v absolútnom
Tichu nahrávanie ticha (srny sa obrátia a zastanú v presne určenej vzdialenosti)
V zóne tieňa (je tu ešte miesto odkiaľ nás nemôžu vidieť)
A chladnokrvne zabiť?

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
from: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

PLANT ROOM II

nemščina

Das Schlaflied wilder Tiere (Rehe werden nie ganz zahm)
Einbahnfalle des verschlossenen Gartens (der Sprache)
ein endloser und gefährlicher Regen
Aus der Gegenrichtung kommen Wörter (Alphabetsublimation)
                       Jetzt dreht die Tonspur meiner Stimme in absoluter 
Stille die Aufnahme von Stille (die Rehe drehen um bleiben
in exakt bemessenem Abstand)
Im Schattenbereich (ist da noch die Stelle
von der sie uns nicht sehen können)
Und kaltblütig töten?

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

IZBA

slovaščina | Mila Haugová

      Perlorodka.
Ešte som sa celkom nezatvorila; ruky a nohy
      mi prerastajú cez posteľ a hlava (tvoja)
Krížom cez posteľ povieš takto je to lepšie
      matrace majú iný smer
Roznežnenie ani neviem či... a kedy prídeš
      nevieme sa lúčiť deň a noc boli okrúhle
Ako Cézannovo jablko - - - je nedeľa je pondelok
      12 a 13 júl 2010
Milovanie akoby sme liezli po zlatých skalách

(Tebe vlastne to bolo 11 júla deň mimo kalendára)


Igrovi

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
from: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

DAS ZIMMER

nemščina

      Perlmuschel.
Noch habe ich mich nicht ganz geschlossen; die Hände Beine
      wachsen mir kreuz und quer übers Bett und ein Kopf (deiner)
Du sagst übers Bett hin so ist es besser
      die Matratzen sind anders positioniert
Zärtlicher werden ich weiß bloß nicht ob ... und wann du kommst
      wir wissen nicht wie man sich trennt rund waren Tag und Nacht
Wie ein Apfel von Cezanne — es ist Sonntag es ist Montag
      12. und 13. Juli 2010
Sich lieben als würden wir in goldenen Felsen klettern

(eigentlich war für dich der 11. Juli der Tag außerhalb des Kalenders)


Für Igor

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

FRAGMENTY JEDNEJ REČI LÁSKY

slovaščina | Mila Haugová

Fragmenty jednej reči lásky
cez priezor zvinutej izby
mliečne sklo, mušelín záhyb
nežného pohybu (bolestivý) ty
ako ideš cez prah cez stenu svetla
cez dvere a okná; mliečne sklo
s gravúrou nechtov (chrbát)
dejiny všetkých našich (mojich)
zachovaných pokožiek lásky
vertikálny palimpsest; smrteľné
hovorenie

                                      cez

neha je slovom od Boha

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
from: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

FRAGMENTE EINER SPRACHE DER LIEBE

nemščina

Fragmente einer Sprache der Liebe
durch den Sehschlitz des gesperrten Zimmers
Milchglas, Musselin Biegung
einer zärtlichen Bewegung (schmerzhaft) wie du
über die Schwelle durch eine Lichtwand gehst
durch Tür und Fenster; Milchglas
mit einer Nägelgravur (der Rücken)
die Geschichte aller unsrer (meiner)
geprägten Liebeshäute
ein vertikales Palimpsest; tödliches
Sprechen

                                        durch

Zartsein ist ein Wort von Gott

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

DÓRMI 3

slovaščina | Mila Haugová

Kone sú zvieratá svetla.
Terče jazdkyne s hviezdou.
Šíp prestrelený šípom. Skúmam
Znútra Tvoju hodvábnu peru.
Vzory svetiel klesnú na
Dlhú odhalenú nohu.

Einfühlung ineinander
Je nevyhnutné mať slová
                                           (medzizviera)

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
from: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

DORMI 3

nemščina

Pferde sind Lichttiere.
Ziel der Reiterin mit Stern.
Pfeil von einem Pfeil durchbohrt. Ich ergründe
Von innen her deine seidige Lippe.
Muster aus Licht fallen auf
Ein langes entblößtes Bein.

Einfühlung ineinander
Man kommt nicht umhin Worte zu haben
                                                                         (Zwischentier)

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

PRIESVITNOSŤ (1)

slovaščina | Mila Haugová

1
Priestory prozreteľnosti

Priestory prozreteľnosti luminiscencia vokálov
tvár medzi dvoma kameňmi (mreža kameňa)
všetky masky sú vhodné: posúvam miesto vecí
                                         túžba po pohybe nepozeraj
utekaj nikto sa neobzrie (vtedy buď v jeho priestore)
Teraz ťa nemiluje nevie ťa v jeho
                                          pohybe opusti ho spolu so sebou
Všetko čo nepotrebuješ opusti nebudeš
v prvom riadku viny. Tvoja pokožka zostane pod mojim
                                          detstvom.

© Mila Haugová / Edition Korrespondenzen
from: Schlaflied wilder Tiere
Wien: Edition Korrespondenzen, 2011
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Transparenz

nemščina

1
Territorien der Vorsehung

Territorien der Vorsehung die Luminiszenz der Vokale
ein Gesicht zwischen zwei Steinen (Gitter aus Steinen)
alle Masken passen: ich verrücke den Platz der Sachen
                                            Verlangen nach Bewegung schau nicht
lauf niemand blickt sich um (sei dann auf seinem Territorium)
Jetzt liebt er dich nicht kennt dich nicht in seiner
                                             Bewegung verlass ihn zusammen mit dir
Alles was du nicht brauchst verlasse du wirst nicht
in der ersten Zeile der Schuld sein. Deine Haut bleibt unter meiner
                                             Kindheit.

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

fructus

slovaščina | Mila Haugová

fructus: vo sne viem kto si koho z teba
potrebujem (nehybný tieň mihalníc) muža
so psom v záhrade v rohu inej miestnosti
opretého o pult (akoby nebol) ako niečo povie:
ako nepovie: predotýkame sa tu cez seba:
v gramatike konjunktív: mohlo by...

sme tu smrteľne presne

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

fructus

nemščina

fructus: im traum weiß ich wer du bist wen ich brauche
aus dir (reglose schatten von wimpern) den mann
mit dem hund im garten im winkel eines anderen raums
ans pult gelehnt (als wäre nicht) wie er etwas sagt:
wie er nicht sagt: über uns hinweg berühren wir uns:
in der grammatik konjunktiv: könnte es…

da sind wir tödlich genau

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

folio

slovaščina | Mila Haugová

folio: sníva sa mi ako ťa hľadám v podzemných
priestoroch mora: plávam pod ostrovmi korálov
vkĺznem do priestoru kde sa skoro dotýkajú
kontinenty stretávam neznámu faunu a flóru
pokožkou sa obtriem o lophiusa rybu ktorá
kráča po dne: potom sa na jasný podnet (hlas
dcéry mojej dcéry) zobudím a ty už dávno
brúsiš kamene vkladáš do zlata a striebra:
na suchom žiariacom trávniku sa mihne
jašterička sme o krok ďalej: leto je vysoko

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

folio

nemščina

folio: mir träumt wie ich dich suche im untergrund
des meeres: unter koralleninseln schwimme ich
schlüpfe in einen raum wo sich schon bald kontinente
berühren treffe auf unbekannte fauna und flora
meine haut streift einen lophius-fisch er
schreitet über den grund: dann ein heller reiz ich
wache auf (die stimme der tochter meiner tochter) und du
schleifst steine schon lange fügst sie in gold und silber:
trocken glänzt der rasen dort zuckt eine eidechse
wir sind einen schritt weiter: der sommer ist hoch

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

archív

slovaščina | Mila Haugová

archív: písmo blúdiace labyrintom
každé slovo vrhá iný tieň: unavená
z ich uhádnutia (súkromné Delfy)
červený vietor sa zdvihne: prečíta
teba mňa nás: priniesli sme správne
obetné dary zmieri nás to so
svet(l)om? priesvitné vokály polo-
priepustné membrány konsonanty
poviem á: nech ma sa objaví b
(ani posledné zet už nie je veľmi ďaleko)
v mrazivom priestore tela (básne)

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

archiv

nemščina

archiv: ein brief der durchs labyrinth irrt
jedes wort wirft einen anderen schatten: sie
zu enträtseln ermüdet (privates Delphi)
ein roter wind kommt auf: liest aus
dir mir uns: haben wir die richtigen
opfergaben dabei versöhnt uns das mit allem
weltlich(t)en? durchscheinende vokale halb-
durchlässige membranen konsonanten
ich sage a: das b soll sich zeigen
(auch das letzte zet ist nicht mehr so weit)
im frostigen raum des körpers (gedichts)

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

radix

slovaščina | Mila Haugová

radix: sen o forme v dokonalosti
splynutia: každé slovo má svoj chrám
a otázka je malá apsida ktorá tam zostala
ešte z románskeho slohu: čo ti mám priniesť?
seba povieš a v predstave pozerám do okna
kostolíka v Drážovciach: zapísaný ranný sen
osvetlí jantár staničného svetla dvaja z toho
istého sna náhodou na tom istom mieste:
jemná srsť: krv: tma

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

radix

nemščina

radix: ein traum von form in vollendeter
verschmelzung: jedes wort hat seinen tempel
und die frage ist eine kleine erhaltene apsis
im romanischen stil: was soll ich dir bringen?
dich sagst du und ich stelle mir vor ich blicke zum fenster
der kleinen kirche in Drážovce: aufzeichnung eines frühen
traums erhellt vom bernsteinlicht der haltestelle zwei aus
selbigem traum aus zufall am selben ort:
zartes fell: blut: dunkelheit

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

mapa

slovaščina | Mila Haugová

mapa: je možná akákoľvek skúsenosť
krajina sa rozvetvuje ako cestičky v Borgesovej
poviedke roky ju čítam chodím pravidelne k
pohyblivým hraniciam: k pieskom moru telám
v neúplnosti naznačené: každá cesta začína
vždy rovnako primknutím k detailu: k pokožke
medzi bielou košeľou a pásmom vlasov: sú skoro
ako srsť neznámeho zvieraťa teplé hodvábne
vzpierajúce sa prvej ruke: vtedy sa znova vrátia hlasy
vtákov z pradávneho sna: volajú a letia na druhú stranu
vtedy priestor opustí krídla 

© Mila Haugová
Audio production: Haus für Poesie / 2017

karte

nemščina

karte: es ist jede erfahrung möglich
die gegend ein geästel pfade wie wenn Borges
erzählt über jahre lese ich suche grenzen auf
die sich bewegen: sand meer körper
unvollständigkeit deutet sie an: jeder weg schmiegt
sich zu anfang gleich ins detail: an die haut zwischen
weißem hemd und dem areal der haare: sie sind fast
wie das fell eines unbekannten tiers warm seidig
gegen den strich der ersten hand: als die vogelstimmen
zurückkehren aus dem uralten traum: rufen fliegen zur
anderen seite als der raum die flügel senkt

Aus dem Slowakischen von Anja Utler und Mila Haugová

ଗୋଠିଆଲେନ୍

orijščina | Basudev Sunani

ଠକ୍... ଠକ୍... ଠକ୍.... ଠକ୍.... 
ହେଇ! 
ହୁଏତ ଆସିଗଲେ ମଣିମା! 
ତାଙ୍କ ଡାକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି 
କବାଟ ପିଟିବାର 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଭୁଛି 
ଚୁପି ଚୁପି ଆର୍ତ୍ତ ଚିକ୍ରାରର । 
ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଘୋଡ଼ାମାନେ 
ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ପରି ସେମ୍ଟି ଯିବେ,
ପାପୁଲି ଭର୍ତ୍ତି ଘୋଡ଼ାଶାଳ ମଇଳା 
ଥମିଯିବ,
ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ 
ବନ୍ଦ ହେଇ ଉଠିବ । 

ଠକ୍... ଠକ୍.... ଠକ୍.... ଠକ୍.... 
ସିଏ କାନ୍ଦି ପାରିବନି ଯେ 
କାଳେ କାନ୍ଥମାନେ ଶୁଣି ଦେବେ 
କଠ୍ଲି ବି ପାରିବନି ଯେ 
କାଳେ ଛାତିର ମାଂଶପେଶୀ ଫଟେଇ 
କଲିଜା ବାହାରି ପଡିବ,

ଏଇ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ 
ଦଶଟି ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି 
ଦେହଟାକୁ ଚିରିଫାଡ଼ି 
ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତା କି 
ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାର ବଳ ଖଞ୍ଜି 

ପାଚେରୀ ଫଟେଇ 
ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡେଇଁ ପଳେଇବାର 
ବାଟ ଦେଖାନ୍ତା କି । 

ଠକ୍... ଠକ୍.... ଠକ୍.... ଠକ୍.... 
ଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଏଡେଇ ହେବନି 
ଏଡେଇ ପାରିବନି,
ବରଂ କୁହ 
ଏଡେଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି,

ସିଏ ଧୀର କିନା କବାଟ ଖୋଲିବ,
ଏ ପାହାନ୍ତା ପହର 
କେତେ ଉକିଆ କେତେ ଅନ୍ଧାର 
ପରଖିବା ପୂର୍ବରୁ 
ମଣିମାଙ୍କ ନିଃଶ୍ୱାସର ଝାଞ୍ଜି 
ଦେହରେ ବାଜୁଥିବ । 

ତା’ ଜିଭରେ ସେତେ ବଡ଼ ହାଡ଼ଟିଏ କାହିଁ?
ଅନ୍ତତଃ ଯିଏ କହିପାରିବ 
ଛି... ମଣିମା... ଛି.... 
ତମ ପାଟରାଣୀ 
ତମ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ 
ତମ ମହମହ ବାସ୍ନାୟିତ ଉଆସ 
ଯେଉଁଠି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି 
ଶୃଙ୍ଗାର ରସ 
ସବୁ ଛାଡିଦେଇ କେମିତି ଆସିଲେ 
ଏଠିକି?

ଦେଖତ 
ଘୋଡ଼ାଶାଳର ଉକ୍ରଟ ଗନ୍ଧରେ 
ନିଃଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେଉନି 
ମୁଁ ତ’ ମଇଳା ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ନୀଚଜାତି ଚାକରାଣୀ । 
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ 
ତା’ ଜିଭକୁ ଏତେ ବଡ଼ 
ଶକ୍ତ ହାଡଟିଏ ମିଳିପାରିନି । 
ମଣିମା ନିକଟେଇ ଯିବେ 
ଭିଡ଼ି ଧରିବେ ଛାତି, ପିଠି, ପିଚା,
ରାମ୍ପି ବିଦାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ 
ତା’ ବିରିଫୁଲିଆ ଗଣା କପ୍ଟା,
ଓଦା ମାଟିକୁ ଜିଆ ପରି 
ଚାଟି ଯିବେ 
ନାଭି, ଜଂଘ ଓ ଯୋନୀ 
ସିଏ କାନ୍ଦି ପକେଇବ 
କାନ୍ଦିବ ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ 
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବରଂ 
ଆହା ପଣରେ,
ସିିସ୍କେଇ ଉଠିବ ପ୍ରଖରତାରେ,
ଭାବିବ 
କ’ଣ ଥାଏ ଏ ମାଟି ସର ସର ଦେହରେ,

ଦେଖତ! 
ମଣିମା କେମିତି କଇଁ କଇଁ ହେଇ 
ପୋଢ଼ଟିଏ ପରି 
ଘୋଡ଼ା ଶାଳର କାଦୁଅରେ 
ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି,
ତା’ ଝାଳ ସରସର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ 
ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମାଂସପେଶୀକୁ ଚିପୁଡ଼ି 
ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି,

ଏତେ କଥା ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିବା 
ନାରୀଟିଏ ବୋଧେ ଚାକରାଣୀ 
ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରି ନଥିବା 
ନାରୀଟିଏ ବୋଧହୁଏ ପାଟରାଣୀ,

ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଉଠିବ ଦିନ 
କା... କା... କରି ରାବି ଚାଲିଥିବେ କାଉ 
କିଚିରି ମିଚିରି କରି 
ବସା ଛାଡି ସାରିଥିବେ ଚଟିଆ 
ରାତି୍ର ଜଗୁଆଳୀ ଦରୁଆନ ଫେରୁଥିବ 
ଆଖି ମଳି ମଳି 
ପହ୍ନା ଫୁଲେଇ ହମ୍ମା... ହମ୍ମା... 
ରଡ଼ି ଛାଡୁଥିବ ଗାଈ । 

ସିଏ ସଳଖେଇ ନେବ ଅଣ୍ଟା 
ଦେହରେ ଢ଼ାଙ୍କି ହେଇ ସାରିଥିବ 
ବିରିଫୁଲିଆ ଗଣା କପ୍ଟା । 

ମଣିମା! 
ଦରବାରରେ ବସି ବିଚାର କରୁଥିବେ 
ଅନ୍ତସତ୍ତ୍ୱା ନାରୀଟି 
ଘୋଡ଼ାଶାଳ ମଇଳା ବୋହି ଗଲା ବେଳେ 
ଯେବେ ସୈନିକ ଜଣକ ପଚାରିଦେବ,

ସିଏ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ଉତ୍ତର 
ଦେବ “ମଣିମା”
ତା’ପରେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ । 

ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅପବାଦ ଶୁଣି 
ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ସୈନ୍ୟ, ସାମନ୍ତ 
ଚାକରା, ଚାକରାଣୀ 
ନରିଆ, ନରେନ୍ 
ଗର୍ଜି ଉଠିବ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ 
ମଣିଷ ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ 
ଦଂଶନର ଉଡ଼ନ୍ତା ମୁଦ୍ରାରେ ଚାବୁକ୍ 
ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ 
ଗାଈ ଗୋଠ ଭିତରେ ପଶି 
ସିଏ ପ୍ରାଣ ହରେଇଥିବ 
ମଣିମାଙ୍କ ଦରବାର ନ ସରୁଣୁ 
ଏକ ସାଧାରଣ, ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ 
ନାରୀଟି ଗଣା ସମାଜର ଏକ ‘ଡୁମା’ ପାଲଟି ସାରିଥିବ 
ଏପରିକି 
‘ଗୋଠିଆଲେନ୍’ ଦେବୀ ନାମରେ 
ନାମିତ ହୋଇ ସାରିଥିବ । 

ଏକ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣରେ 
ଦରବାର ସେଇମିତି ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବ 
ଅଥଚ ମଣିମାକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଘଟଣା ସବୁ 
କିଛି ବୋଲି କିଛି ଗୋଚର ନଥିବ 
କିଛି ବୋଲି କିଛି ଗୋଚର ନଥିବ । 

© Basudev Sumani
Audio production: Goethe Institut, 2016

Die Göttin Gothialane

nemščina

Tok... tok... tok... tok... Es hat an der Tür geklopft.
Das wird wieder der König sein.
Er wispert und er zischt, er klopft,
voll Unruhe, er drängt.
Die kampfgestählten Pferde ducken sich, Mimöschen,
die Hand voll Pferdedreck stockt in der Luft
wie das Blut in ihren Adern.

Tok... tok... tok... tok... Es hat an der Tür geklopft.
Sie kann nicht weinen,
die Wände würden's hören.
Sie kann's nicht schlucken,
es ginge in ihr Herz, so dass es anschwillt, ausschlägt.  

Wenn jemand jetzt zehn Pferde hätte, die sie zerreißen könnten,
damit ihr Körper sich mit Erde mischt
oder ein Pferd wenigstens
und ab über die Mauer in den Wald!

Tok... tok... tok... tok... Es hat an der Tür geklopft.
Diesem Drängen ist nachzugeben.
Diesem Drängen hat sie nachzugeben.
Man könnte auch so sagen:
Diese Art Bedrängnis geht nicht von allein.

Sie wird die Tür aufmachen müssen, leise,
und bevor sie sehen kann,
ob es noch dunkel ist an diesem Morgen, oder hell,
wird schon der König gegen ihren Körper atmen, heiß wie der Sommerwind.

Ihre Zunge hat kein festes Rückgrat,
sie kann nicht sagen:
Herrgott, mein König, Ihr habt doch Eure Königin, hochwohlgeboren,
das Bett aus Elfenbein und einen Palast, angefüllt mit Düften
und erotischem Knowhow,
was treibt Euch nur hierher?

In diesen Pferdestall.
Der stinkt, dass man kaum atmen kann.
Zu mir. Der Dienerin des Drecks.

Ihre Zunge hat aber kein Rückgrat.
Der König wird ihr nahe kommen,
den Sari auf den Boden werfen,
sie in seine Arme zwingen,
ihr den Rücken und den Po zerkratzen,
wie ein Regenwurm an ihrer nassen Erde lecken
und am Bauch, da unten, an den Beinen.

Sie wird weinen.

Nicht vor Schmerz, aus Mitleid wird sie weinen,
wird keuchen, um den Schmerz nicht rauszulassen,
denken,
was ist nur dran an ihm, diesem Körper aus Lehm.

Schau nur,
wie sich der König wälzt im Pferdestall, ein Büffel im Mist,
und er presst ihre Muskeln aus bis auf den letzten Tropfen,
wo sie doch verschwitzt sind, unberührbar.

Wenn man das alles nicht erklären kann,
ist man wohl eine Magd.

Wenn man das alles nicht versteht,
ist man wohl eine Königin.

Es dämmert.
Die Krähen schreien, krah... krah...
Die Spatzen schwärmen aus den Nestern.
Der Nachtwächter reibt sich die Augen und geht heim.
Die Kühe schwingen ihre prallen Euter, muh...

Sie steht auf wieder und streckt sich,
deckt ihren Körper zu mit dem geblümten, groben Stoff.

Und der König
im Palast sitzt zu Gericht.
Aber falls ein Soldat bei der schwangeren Dienerin nachfragen würde,
würde sie ins Stottern kommen und schließlich eine Antwort geben.
Die alles auf den Kopf stellt.

Um den Ruf des Königs zu schützen
würden Soldaten und Generäle, Diener und Dienerinnen
gelaufen kommen
die Pferde würden sich aufbäumen, dass die Luft vor Hufen schäumt
die Menschen schreien wie die Tiger
die Peitsche fliegen wie eine Kobra zum Biss.

Und sie wird in Todesangst rennen, sich in eine Herde Kühe flüchten,
dort sterben.
Und noch bevor der König sein Tagesgeschäft erledigt hat,
wird die Frau für die Kaste der Gana zur Göttin Gothialane geworden sein.

Die bedeutsamen Alltagsgeschäfte im Palast aber werden weitergehen.
Dem König wird wohl kaum bewusst sein, was geschehen ist.
Er wird davon nichts gewusst haben.
Überhaupt nichts.

Ins Deutsche übertragen von Anja Utler
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2016

মারাঠি কবিকে, বাস থেকে

bengalščina | Sumanta Mukhopadhyay

এই যে দেখছেন গ্রাম 
পশ্চিমবাংলার সব জলে ধোওয়া 
পরিপাটি গ্রাম 

এরা সব কাট আউট 

পিচবোর্ড থার্মকল ব্যানার বা ফ্লেক্স 
সব কলকাতা চলে যাবে 
পুজো আর ভোটের সময় 

রেললাইন হাইওয়ে বরাবর 
এরা সব ঠেকনা দিয়ে রাখা 

ওয়ান শটার টাঙি কালাশনিকভ দিয়ে 
এখন বর্ষায় 

দাঁড় করিয়ে রেখেছে ছবিটা 

© Sumanta Mukhopadhyay
Audio production: Goethe Institut, 2016

Zu Einem, der auf Marathi dichtet, im Bus / An den Dichter aus einem anderen Bundesland, vom Bus aus

nemščina

Zu Einem, der auf Marathi dichtet, im Bus 

Da hinten sehen Sie Dörfer
all die vom Regen gewaschenen
gepflegten Dörfer Westbengalens

doch sind es nichts als Fotostellwände

Pappe, Polystyrol, Banner, PVC
das alles wird nach Kalkutta gekarrt
wenn Pudschas stattfinden Wahlen

am Rand der Schienen und Autobahnen
hat man das Ganze mit Stützen versehen

mit Vorderlader Axt Kalaschnikow
jetzt zur Zeit des Monsuns

damit das Bild auch kerzengerade steht

Übersetzung: Jan Wagner 

An den Dichter aus einem anderen Bundesland, vom Bus aus

Schau, die Dörfer da drüben
wie das Wasser sie rein gewaschen hat 
all diese schmucken Dörfer Westbengalens

sie sind alle nur ein Ausschnitt 

als Pappe, Banner, Styropor und Tafeln
gelangt er nach Kalkutta
sobald man dort wählen oder Puja feiern will

säumt er die Gleise und die Autobahnen 
braucht nur etwas das ihn stützt

eine Taschenpistole Streitaxt Kalaschnikow
jetzt im Monsun

kann das Bild aufrecht halten

Übersetzung: Anja Utler 

Übersetzung: Anja Utler und Jan Wagner
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2016

ଗ୍ରୀଷ୍ମଗୀତ

orijščina | Kedar Mishra

ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ମଂଚରେ
ଗାଇବି ବୋଲି
କେଇପଦ ଗୀତ ।

ଏ ଗୀତ, ସଜନାକାଠରେ କାଠହଣା ଚଢେଇର 
ଠକ୍ ଠକ୍ ପରି
ଥଣ୍ଡା ଚୁଲି ଝିଁକାରେ ନିପାଣିଆଁ
ଭାତହାଣ୍ଡି ପରି
ଏ ଗୀତ, ଥନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନେକ
ଛେଉଣ୍ଡ କାନ୍ଦରେ ଗଢା
ଏ ଗୀତ, ଖରାଝାଉରେ ତରଳୁଥିବା
ପଂଜରାହାଡ ବିଡା ।

ଶବ ଗହଳିରୁ ଛାଣି ଆଣିଛି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିରଳ କେଇପଦ ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ
ଆସ, ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବ ଆସ ।

ଥାଏ, ଠନ୍ ଠନ୍ ଶୁଖିଲା-ବନ୍ଧ୍ୟା ମାଟିର ମୁଲକ
ଥାଏ, ଢିମା ଢିମା କଳାପାହାଡର ପ୍ରଗଣା
ଥାଏ, ମଲାଜଙ୍ଗଲ ଲମ୍ବା, ଶିରାଳ ଅତୀତ
ଥାଏ, କୋଟି କୋଟି ଫିମ୍ପିମରା ଡାଅ ।ଣିଅ ।ଁ ପେଟ ।

ଶୁଖିଲା ବାମ୍ଫିର ଜଠରରୁ ଉଭାହୁଏ
ଏକ ଦରମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପଦ୍ମକଢ
ଥାଏ, ଥାଏ, ପଦ୍ମକେଶରରେ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିରଳ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ।

ଏ ଗୀତ ମୋର ନୁହେଁ
ଏ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉନାହିଁ
ଏ ଗୀତର ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୋତେ ଜାଳୁଛି
ମୋ ଆତ୍ମାର କୁହୁଳା ଇଏ
ତମକୁ ଗୀତପରି ଶୁଭୁଛି ।–

© Kedar Mishra
Audio production: Goethe Institut, 2016

Ein Sommerlied

nemščina

(1)

Ich stehe auf der Bühne 
und soll ein paar Lieder singen.

Tak – tak – tak macht der Specht 
am Baumstumpf und so klingt mein Lied.
Kalt wie ein Reistopf 
auf einem erloschenen Ofen.
Wenn die Waisen hungern und weinen, 
komponieren sie mein Lied.
Und die Rippen, wenn sie schmelzen 
im Sengen der Sonne.

Die Leichen wimmeln 
und ich habe aus ihnen einige 
rare, sonderbare Atemzüge gezogen.
Kommt, hört mein Lied.


(2)

In ihm liegt Erde so dürr und wenig fruchtbar, dass sie klackt.
In ihm liegen Felsen aus den Hügeln um die Häuser, arg und schwarz.
In ihm liegt toter Wald, gestreckt wie eine sehnige Vergangenheit.
In ihm liegen Millionen und noch mehr Millionen aufgetriebener Bäuche.

Aus dem Grund des toten Teichs
schießt eine müde Lotusblüte.
In ihr liegt, es liegt darin ein rares
ein sonderbares Lied.


(3)

Und das ist nichtmal mein Lied.
Ich singe dieses Lied nicht.
Das Lied ist eine Flamme sie verbrennt mich.
Meine Seele raucht, für dich klingt das wie Musik.

Ins Deutsche übertragen von Anja Utler
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2016

ধর্ম

bengalščina | Sumanta Mukhopadhyay

সাদা বরফ চুড়োর সামনে 
দাঁড়িয়ে একদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম তখন 
আমার পেছনে একটা নীরব কুকুর এসে 
নিশ্চিত দাঁড়িয়েছিলো একা 
কালের চক্রের মত পাহাড়ি ঈগল 
নিঃশব্দে উড়তে উড়তে 
প্রশ্ন করেছিলো 
এই শুরুর আগে কী আছে 
শেষের পরে কী 
আমি মহাভারতের কোনো চরিত্র ছিলাম না 
তবু নিজেকে হঠাৎ খুব 
সত্যি বলে মনে হয়েছিলো 

© Sumanta Mukhopadhyay
Audio production: Goethe Institut, 2016

Dharma

nemščina

da stehen Gipfel weiß vom Schnee 
auf einmal und da stand ich auch, ich weinte
mit mir war ein Hund, hinter meinem Rücken blieb er
wie ich meine ganz bei sich, allein
und ohne Ton flog über uns
ein Adler wie das Rad der Zeit er flog
und fragte
was denn vor dem Anfang war
und was wird nach dem Ende
und ich war gar kein Charakter aus dem Mahabharata
und trotzdem gab es mich auf einmal
ganz in Echt 

Übersetzung: Anja Utler 

Dharma

Vor dem Gipfel aus weißem Schnee
stand ich eines Tages weinte
als stumm ein Hund mir hinterherlief
und alles sich fügte still war nur
der Bergadler wie das Rad der Zeit
zog lautlos seine Kreise
und warf die Frage auf
was vor dem Anfang war
was nach dem Ende kommt
ich war keine Figur aus dem Mahabharata
doch alles gewann mit einem Mal
an Wirklichkeit 

Übersetzung: Jan Wagner 

Übersetzung: Anja Utler und Jan Wagner
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2016

পিশাচিনী ৩

bengalščina | Yashodhara Ray Chaudhuri

সে তার মাদুর পেতে শুয়েছিল। অচ্ছুৎ মাদুর
না আমি শোব না এত অচ্ছুৎ মাদুরে, এত কালো
ও ছেঁড়া, ও দীর্ঘস্থায়ী, ও নিঃসঙ্গতাজাত
তাপবিকিরণকারী দুর্বল মাদুরে। 

আমার মাদুর হবে সাদা সাদা সাদা , তৃপ্তিময়ী।

এই নাও, হাড়ের মতন সাদা মাদুর তোমার।
এই নাও, পঙ্খের মতন শুদ্ধ মাদুর তোমার।
এই নাও, চতুর্ভুজের মত চারদিক সমান, সোজা, অকলঙ্ক মাদুর তোমার

এবার খুশি তো? কল্প? নাকি ফের ঘোর রাতে জেতে
“কোথায় সাদা মাদুর?” চীৎকারে জাগাবে শোয়া ঘর?

পিশাচিনী মহাসুখে তার চির অন্ধকার মাদুরে ঘুমাবে, শান্তিমত। 

© Yashodhara Ray Choudhuri
Audio production: Goethe Institut, 2015

Furie

nemščina

Sie lag auf ihrer Matte, dieser eingedreckten Matte
Nein, auf eine solche Matte lege ich mich nicht, so schwarz und eingedreckt 
zerschlissen, zäh, dieses Gewächs aus Einsamkeit
aus Hitzequalm so eine hinfällige Matte. 

Weiß soll meine Matte sein weiß weiß weiß und satt von sich.

Bitte, nimm sie, knochenweiß ist deine Matte.
Bitte, nimm sie, rein wie Kalk ist deine Matte.
Bitte, nimm sie, dieses Viereck, alle Seiten gleich gerade und kein Fleck auf deiner Matte.

Und, zufrieden jetzt? Das Optimum? Oder wieder aus dem Schlaf geschreckt 
tief in der Nacht und das Zimmer mit dir und der Schrei: „Wo ist die weiße Matte?“

Selig wird die Furie schlafen auf ihrer ewig finsteren Matte wo der Frieden liegt.

Übertragung ins Deutsche von Anja Utler
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

সীমন্তিনী মডেল হতে চেয়েছিল

bengalščina | Yashodhara Ray Chaudhuri

সীমন্তিনী মডেল হতে চেয়েছিল 
সীমন্তিনী মডেল হতে চেয়েছিল
সীমন্তিনী মডেল হতে পারেনি। 
ফুলেশ্বর স্টেশনের গায়ে
সীমন্তিনীর চুল লাইনের দাঁতে আটকে আছে। 
চুন্নি আটকে থাকা সীমন্তিনী ট্রেনে লাইনের পর লাইন
লিখেছিল কালো নোটবুকে
নোটবুকে টুকেছিল র‍্যাম্প, নক্ষত্র ও উদ্ভাস
নোটবুকটি পুলিশ খুঁজেছে
পাওয়া গেছে মা সতী সেলুনে
সীমন্তিনীর চুল নখ ঠোঁট ভুরু
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে 
লিলুয়ায় সোদপুরে নৈহাটি জংশনে

সীমন্তিনী মডেল হতে চেয়েছিল
সীমন্তিনী মডেল হতে পারেনি।
ড্রামবিট ফুটলাইট ডানাওয়ালা চুমু
সীমন্তিনী চেয়েছিল, আপাতত আকাশের আড়ালে আকাশ
সীমন্তিনীর টুকরো কামিজের মধ্য দিয়ে ফুলেশ্বরে গজিয়েছে ঘাস

সীমন্তিনী এভাবেই মাতিনি আইডল
সীমন্তিনী এভাবেই মাতঙ্গিনী, সতী।

© Yashodhara Ray Choudhuri
Audio production: Goethe Institut, 2015

Simantini wollte ein Model werden

nemščina

Simantini wollte ein Model werden
Simantini konnte kein Model werden.
Beim Bahnhof Fuleswar
schlingt Simantinis Haar sich durchs Gebiss aus Gleis.
Simantini in der Schlinge ihres Schals schrieb Zeile für Zeile in ihr Heft
schrieb Laufsteg Glitter Sternchen
die Polizei hat dieses Heft gesucht
es lag dann im Salon Ma Sati
und auf den Bahnhöfen Liluah Sodpur Naihati Junction
verstreut liegt
Simantini, als Haare Nägel Lippen Brauen

Simantini wollte ein Model werden
Simantini konnte kein Model werden.
Drumbeat footlight Kusshändchen
hat Simantini sich gewünscht, für jetzt gibt es den Himmel jenseits dieses Himmels
und durch das Hemdfetzchen in Fuleswar kommt Gras

So wurde aus Simantini eine Diva
So wurde aus Simantini die Sati, eine Mutter "Un-".

Übertragung ins Deutsche von Anja Utler
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

ভ্রূণত্যাগের পর

bengalščina | Yashodhara Ray Chaudhuri

একটি জরায়ু আটবার গর্ভধারণ করেছিল 
আটবারই সফল সন্তানদান। 
একটি জরায়ু, মাত্র একবার। 
প্রথম জরায়ু ( ১৯০১-১৯৯৯), দিদিমার। 
দ্বিতীয় জরায়ু ( ১৯৬৫- ), নাতনির। 
এখন, প্রতি মাসের দশম ও একাদশ দিনে 
দ্বিতীয় জরায়ুটি তার অজাত সন্তানদের জন্য 
কান্না রক্তপাত করছে। 
এখন, প্রতিটি বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত 
গর্ভপাতের পর 
দ্বিতীয় জরায়ুটি 
হীনম্মন্য 
ক্লান্ত 
অ্যানিমিক। 

© Yashodhara Ray Choudhuri
Audio production: Goethe Institut, 2015

NACH DER UNTERBRECHUNG / NACH DEM ABBRUCH

nemščina

Nach der Unterbrechung

Achtmal wurde eine Gebärmutter geschwängert
achtmal mit Erfolg brachte sie ein Kind zur Welt.
Und eine Gebärmutter nur einmal.
Die erste Gebärmutter (1901-1999) war die der Großmutter.
Die zweite Gebärmutter (1965-) war die der Enkelin.
Und nun vergießt diese zweite Gebärmutter
um den zehnten, elften eines jeden Monats herum 
Tränen und Blut um ihre ungeborenen Kinder.
Und nun ist diese zweite Gebärmutter
nach jeder gewollten und ungewollten
Unterbrechung
kümmerlich
müde
blutleer

Translation: Anja Utler 

--- alternative Übersetzung ---

Nach dem Abbruch

Eine Gebärmutter war achtmal schwanger,
um alle acht Mal Leben zu schenken,
eine Gebärmutter war es nur einmal.
Die erste Gebärmutter (1901-1999) war die der Großmutter.
Die zweite Gebärmutter (1965-    ) die der Enkelin.
An jedem zehnten oder elften Tag jeden Monats
beweint nun die zweite Gebärmutter die ungeborenen Kinder
mit ihrem Blut.
Nun, nach jedem gewollten oder ungewollten
Abbruch,
ist die zweite Gebärmutter
minderwertig
müde
anämisch.

Translation: Jan Wagner 

Übertragung ins Deutsche von Jan Wagner bzw. Anja Utler
Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien, organisiert vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[Te zakurzone łyżwy znalezione wśród rupieci na półce w garażu]

poljščina | Marzanna Bogumiła Kielar

1.
Te zakurzone łyżwy znalezione wśród rupieci na półce w garażu
niosą mnie w dawne zimy, po lodzie rozlewiska, nad wystające kępy
zamarzłych lat.
Na mazurskie podwórze, gdzie wodą podeszły ślady płóz i naszych
dziecięcych butów, psich łap krzyżujących się z nimi; podzwaniają rynny
i południe, jak oblodzona barka, zaczyna tracić sterowność.
Słońce ogrzewa stok czasu, tak dobrze zdawałoby się
chroniony przed erozją
                                     ceglaną okrywą domu.

2.
Dzieciństwo, spowolnione wody za grubym głazowiskiem, za progiem,
gdzie na płyciźnie olsowego łęgu, w  napełnionych koleinach,
zatopionym rowie
                              gwiazdy tkwią jak stalowe nity
w płatach łączonych materiałów,

i w kwadrat światła rzucony przez kuchenne okno
wchodzi stadko kuropatw.

© Marzanna Bogumiła Kielar
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

[Diese verstaubten Schlittschuhe, die im Gerümpel der Garage aufgetaucht sind]

nemščina

1.
Diese verstaubten Schlittschuhe, die im Gerümpel der Garage aufgetaucht sind,
tragen mich in ferne Winter, aufs Eis der nassen Wiesen, über Büschel
aus erfrorenen Jahren.
Auf einen Hof in den Masuren, wo das Wasser in die Spuren unserer Schlitten
und Kinderschuhe sickert, in die Hundespuren dazwischen; die Regenrinnen klingen,
und der Mittag lässt sich, wie eine vereiste Barke, immer schlechter steuern.
Die Sonne wärmt der Zeit den Abhang, es scheint das Haus
in seiner Ziegelhülle
 schützt ihn gut vor Erosion.

2.
Die Kindheit, langsames Wasser hinter schweren Felsbrocken, dem Wall,
wo im seichten Tümpel um die Erlen, wässrigen Radspuren,
im überschwemmten Graben
die Sterne stecken wie die Stahlnieten
in den Streifen verleimter Materie,

und im Quadrat aus Licht, das das Küchenfenster wirft,
scharen sich ein paar Rebhühner.

Deutsche Fassung von Anja Utler. Die Übersetzung entstand während des Übersetzungsworkshops Versschmuggel im Rahmen des Poesiefestivals Berlin 2009.

[Pamięć, która podobno jest narodzinami]

poljščina | Marzanna Bogumiła Kielar

1.
Pamięć, która podobno jest narodzinami, zawsze (jej skalne iglice
i wydmy-echa...); myślę o nas na promie, dopływając do wyspy.
O tym, jak odgarniając mi włosy za ucho
szepnąłeś: „Pójdę do synagogi, podziękuję Mu, że dał mi ciebie” -
chwila, gdy miłość swoją śmiertelną część
dodaje do nieśmiertelnej.
             Nocne niebo uskokiem
opada na wschód. I tam gdzie bazalt mroku jest cieńszy,
pocięty smugami erozji, świt przerasta czerwienią
krwi. Nie ma łagodnego przejścia między światłem i mrokiem.
Jest ogień i surowe czarne niebo. Pustynny pancerz  morza. Szczelina,
wzdłuż której pęka ciało snu, odkrywając lodowy rdzeń.

2.
Las w głębi wyspy, karłowaty, bezlistny,
na klęczkach -  gdy świt przekrwioną płetwą bije o horyzont.
 
I wylizywane źrebię - dzień - próbuje się podnieść w niewysokich krzewach,
a każdy ruch rodzi błyski słońca.
Patrzę jak na mgnienie przystaje na wprost morza -
   
i nie ma niczego, co by przeminęło.
Na skałach wiatr z piany wyjmuje skrzydła, niebo odsłania się, rozświetla
jak ciało po miłości, wyrzucone przez przypływ
na piach.

© Marzanna Bogumiła Kielar
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

[Erinnerung, die einer Geburt gleicht]

nemščina

1.
Erinnerung, die einer Geburt gleicht, immer (ihre Felsnadeln,
zu Echos gestaffelten Dünen...); ich denke an uns auf der Fähre, als sie sich der Insel nähert.
Daran, wie du mir die Haare hinters Ohr streichst
und flüsterst: "Ich gehe in die Synagoge und sage Dank, dass Er mir dich geschenkt hat" –
ein Augenblick, und die Liebe ergänzt ihren unsterblichen Teil
um den sterblichen.
Der Nachthimmel fällt in einer Verwerfung
nach Osten. Und dort, wo der Basalt der Dunkelheit dünner ist,
ihn feine Erosionsstriemen durchziehen, ist die Dämmerung durchwachsen vom Rot
des Blutes. Der Übergang zwischen hell und dunkel fließt nie.
Es gibt das Feuer und den rohen schwarzen Himmel. Das wüstengepanzerte Meer. Die Kluft
an der entlang der Körper des Schlafes platzt und seinen eisigen Kern bloßlegt.


2.
Der Wald im Inselinneren, verkrüppelt, blattlos,
auf Knien – wenn der Morgen seine blutunterlaufene Flosse gegen den Horizont schlägt.

Ein Fohlen – der Tag – wird abgeleckt, will sich hochrappeln im niedrigen Gebüsch,
mit jeder Bewegung blitzt Licht auf.
Ich schaue, wie er zum Meer hin einen Augenblick inne hält –

und es gibt nichts, das vergehen würde.
Auf den Felsen zieht der Wind Flügel aus der Gischt, der Himmel klart auf, wird heller
wie ein Körper nach der Liebe, den die Flut
in die Sandmassen wirft.

Deutsche Fassung von Anja Utler. Die Übersetzung entstand während des Übersetzungsworkshops Versschmuggel im Rahmen des Poesiefestivals Berlin 2009.

Prognoza

poljščina | Marzanna Bogumiła Kielar

Sceny myśliwskie i sceny żebracze; sceny miłosne;
panoramy wojenne, tokowiska;
tory wyścigów, domy mody, bestiaria, parki maszyn;

przycumowane w dokach nocy, jarzące się miasta;

ten blask oswobadzany z zimnego oparu, wydzierający się z toni,
gdy pułap chmur nad morzem podnosi się trochę i niebo
poszarpanymi zatokami, cieśninami
opływa cumulusy –

to wszystko spłonie.
Nie zmieniwszy się nawet w skrypt skorup i kości.
Wody wyparują, pierzchną piany obłoków i gór,
przemienność śmierci i zmartwychwstań

i dusza świata - dzika, radosna - nie utworzy inkluzji
pod warstwą nawianego piasku. W błotach,
deltach rzek, bagnach, asfalcie, bursztynie.
Podcięte, zamrą korzenie, przy swoich warsztatach tłoczące życie
w pękate pąki dni.

I ziemia zniknie w gardle nicości jak nakrapiane jajko
odnalezione w płytkim, wyścielonym trawą
wgłębieniu czasu.
                              Ogniu, który wiesz wszystko -
jaką zmarzlinę przykryje ten popiół,
ta kostna czerń?

© Marzanna Bogumiła Kielar
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Prognose

nemščina

Jagd- und Bettelszenen; Liebesszenen;
Kriegsgeschichten, Pisten,
Hamsterräder, Bestiarien, Mode- und Maschinenhäuser;

Funkelnde Städte, in den Docks der Nacht vertäut;

dieser Glanz, der sich aus dem kalten Nebel löst, den Untiefen entreißt,
sobald die Wolkendecke überm Meer sich etwas hebt, der Himmel
in zerfransten Buchten, Meeresengen
um die Wolkentürme fließt –

das alles wird verbrennen.
Nichtmal ein Transkript aus Bruchstücken und Knochen wird es geben.
Die Gewässer verweht, zerstäubt die Schäume aus Wolken, Bergen,
der Wechsel aus Toden und Auferstehen

und der Welt Seele – wild, fröhlich – wird keine Inklusionen
entstehen lassen unterm angeschwemmten Sand. Im Schlamm,
in den Flussdeltas, Sümpfen, in Bernstein und Asphalt.
In ihren Werkstätten pumpen die Wurzeln Leben in kuglig knospende Tage
und sie werden sterben, durchtrennt.

Und die Erde wird in den Fängen des Nichts verschwinden wie ein gesprenkeltes Ei
entdeckt in einer flachen, mit Gras ausgepolsterten
Kuhle der Zeit
Feuer, du allwissendes –
welchen froststarren Boden deckt diese Asche,
dieses Knochenschwarz?

Deutsche Fassung von Anja Utler. Die Übersetzung entstand während des Übersetzungsworkshops Versschmuggel im Rahmen des Poesiefestivals Berlin 2009.

TO BE OR NOT TO BE

makedonščina | Bogomil Gjuzel

...злосторството на постоењето...
                                                           Жак Лакан *


Зошто сè уште се таи семето?
Зошто не никна ни пролетва?
Мртво ли е, или уште не му дошло времето
за да про`рти и процвета?

Не-дај-боже да порасне во злодоба -
освен ако не мора под чкрапец на `ркулецот
за да не се осуши или скамени -
тогаш барем ќе може да посведочи

пред да го стават во ќесичка
за сечија сезонска употреба
па да го засадат во леи построени
за да го кастрат за украси пригодни...

Дали децата ги сонуваат цвеќињата
на кои уште не им ги знаат ни имињата,
како што можеби и Адам нив ги сонувал
пред дури да ги видел и именувал?

Или тоа само ни доаѓа на сон
како што некогаш било во Рајот
пред да се разбудиме по Падот
и да засуштествуваме во Адот?

Суштествуваме или не -
суштината е зар негде другаде?
Изборот е нечиј друг, на генот?
Наше е да се совпаднеме со сонот.

* „Хамлет, пак (наспроти Едип), уште од почеток е виновен што е.
Нему му е неподносливо да биде. Проблемот, злосторството на
постоењето, му се наметнува со неговите зборови, to be or not to be,
што неотповикливо го внесува во битието...“, Jacque Lacan, Kanaba

© Bogomil Gjuzel
from: Опстанок (Opstanok)
Скопје (Skopje): Три (Тri), 2003
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

To Be or Not To Be

nemščina

…das Verbrechen des Seins...
                                                                Jacques Lacan *

Warum verschließt sich dieses Samenkorn noch immer?
Warum hat es dieses Frühjahr wieder nicht ausgetrieben?
Ist es schon tot, oder ist es bloß noch nicht so weit
dass es aufgehen kann und erblühen?

Dass es nur, um Gottes willen, nicht zur falschen Zeit ausschlägt –
aber vielleicht muss es ja der Spannung seines Keimlings nachgeben,
damit es nicht austrocknet und zu Stein wird;
aber wenigstens kann es dann Zeugnis ablegen von sich,

ehe man es in ein Päckchen steckt
eine Saisonware,
die man in geharkte Beete setzt
und zu einer allfälligen Zierde stutzt...

Ob wohl die Kinder träumen von den Blumen,
deren Namen sie noch gar nicht kennen,
und hat vielleicht auch Adam so von ihnen geträumt,
bevor er sie betrachtet und benannt hatte?

Oder sehen wir das nur im Traum,
wie es mal im Paradies gewesen ist,
vor unsrem Fall, nach dem wir aufgewacht sind,
um uns in dieser Hölle zu finden?

Sind wir eigentlich oder ist nicht
das Eigentliche ganz wo anders?
Die Entscheidung trifft jemand, nicht wir – die Gene?
Und es liegt an uns, eins zu sein mit unsrem Traum.

*  „Denn Hamlet (im Gegensatz zu Ödipus) ist von Anfang an schuld daran,
dass er ist. Ihm ist es unerträglich zu sein. Das Problem, das Verbrechen
des Seins, drängt sich ihm auf mit den eigenen Worten, to be or not to be,
was ihn unwiderruflich in das Sein hineinführt...“ Jacques Lacan, Kanaba

Die deutsche Fassung von Anja Utler entstand im Rahmen
des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des Poesiefestivals Berlin 2006
auf der Grundlage einer Interlinearübersetzung von Elizabeta Lindner

ЧОВЕК ВО СЕБЕ ЗГРЧЕН

makedonščina | Bogomil Gjuzel

Цел живот згрчен
во кујнското ќоше крај огништето
(па дури и кога имаш цела куќа
се пикаш сам како дух во шише)
како во тесна надрасната облека
со секое движење под строга контрола
нешто да не удриш или скршиш
па да се повредиш себе или блиските.
Дури и малку подгрбавен, сабјата ако замавне
да ти ја отсече само замислената грба,
или ако случајно ти се поткрши ноктот
да се преживее како црна подноктица,
бескрајно да се криеш во стапици
од сопствените остатоци...
Но затоа, пак, на сон
да шеташ со денови крај пловни реки по широки булевари,
да јаваш - со секое влакно настрхнато - по степи и прерии,
да се возиш бескрајно без скоро да стигнеш на целта -
особено без кошмарот на предвремено враќање
во домот претрупан со предмети, во сокакот од маалото
од малата татковина, без ничија освен татковата вина
и мајчината што таму те родила...
Затоа и приучениот кенгурски скок
(со бовчата во стомакот) дур до Австралија,
и не во када со згрчени раце и краци како во утроба
туку среде Океан за да се размавташ како Октопод
и со пипалата да и` продреш во секоја пора на Земјата
па макар да бидеш загушен од нејзините цврсти прстени
како црв од илјадници членови
и секој од нив - дур и згазнат
да може да почне нов живот.

© Bogomil Gjuzel
from: Опстанок (Opstanok)
Скопје (Skopje) : Три (Тri), 2003
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

Mensch, in sich gekrampft

nemščina

Ein Leben lang in sich gekrampft
in der Küche, beim Ofen in der Ecke
(und auch wenn du ein ganzes Haus hast,
bleibst du lieber wie der Geist in der Flasche)
wie in zu klein gewordnen Kleidern,
jede Bewegung kontrolliert,
dass du nirgends anstößt oder etwas brichst
und dich selbst verletzt, oder jemand der dir nahe ist.
Du willst dich so unterm Damoklesschwert wegducken
dass es nur den hinfantasierten Buckel trifft, sollte es denn fallen,
und auch wenn dir der Nagel abbricht
willst du ihn als das Schwarze drunter überleben,
Falle um Falle stellen dir deine eigenen Überbleibsel
und du tappst hinein...
Aber im Traum, da kannst dus,
tagelang an den Flüssen entlang streifen, über ihre Häfen und Promenaden,
reiten, durch die Steppen, die Prärien – jedes Härchen vom Wind gesträubt –
und fahren, ohne gleich an irgend ein Ziel zu kommen –
und du vergisst sogar auf deinen Alptraum, dass du zu früh zurück musst
in das mit Sachen voll gestopfte Haus, in dein Viertel, deine Gasse,
dein kleines Vaterland, und auch dafür kann ja keiner was, außer dein Vater,
und deine Mutter, weil sie dich nunmal dort geboren hat...
Deshalb übst du den Känguru-Sprung
(das Bündel im Beutel) bis nach Australien
und nicht in Kauerstellung in der Badewanne, die Beine ganz an dich gezogen,
nein, in der Mitte aller Meere dieser Welt, da lässt du wie ein Oktopus deine Arme weit
auseinander schwimmen, schiebst dich mit deinen Fingern in jede Pore dieser Erde vor
auch wenn sie dich mit ihren festen Ringen abschnürt

du hast tausend Glieder wie ein Wurm
und ein jedes einzelne von ihnen kann
– sogar zertreten – weiterleben.

Die deutsche Fassung von Anja Utler entstand im Rahmen
des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des Poesiefestivals Berlin 2006
auf der Grundlage einer Interlinearübersetzung von Elizabeta Lindner

Твій маленький бог - пожирач сердець

ukrajinščina | Kateryna Babkina

Твій маленький бог - пожирач сердець,
він поганий сон, він невдалий час –
пише в зачарований папірець
щось собі, що думає не про нас.
Він тобі не друг, твій маленький бог.
він тобі не затишок, не тепло,
він під скатертю сушить квітучий мох,
щоб нічого більше не зацвіло.
Твій маленький бог – сірий сатана,
ніби зла зима, ніби дим їдкий,
має дім в шуфляді, де віддавна
ти тримаєш ґудзики і нитки.
Лицемір і жлоб твій маленький бог,
він приймає в жертву старі ключі.
Я з ним говорив, я просив за двох,
але він насупився і мовчить.
Я приніс йому всі свої скарби.
я варив для нього глінтвейн і грог,
я на ничку в кухні сушив гриби,
щоб він був добріший, твій сраний бог!
Я з тобою був, я хотів як міг,
я йому погрожував, ідучи.
Але він спокійний, бо переміг.
Ніби білий щур, шарудить вночі.

© Kateryna Babkina
from: Girtschyzia
Czernowitz : Meridian Czernowitz publishing house, 2012
Audio production: International Poetry Festival Meridian Czernowitz

Dein kleiner Gott ist ein Herzensfresser

nemščina

Dein kleiner Gott ist ein Herzensfresser,
ist ein schlimmer Traum, missglückte Zeit –
er schreibt auf seinen verhexten Zettel,
was er wirklich nicht von uns denkt.
Er ist nicht dein Freund, dieser kleine Gott.
Ist nicht dein Wohl, keine Wärme,
er trocknet unterm Tischtuch das blühende Moos,
dass sonst nichts mehr zum Knospen kommt.
Dein kleiner Gott ist ein grauer Satan,
wie ein schlimmer Winter, wie giftiger Dampf.
Seine Behausung ist die Schublade,
wo du dein Nähzeug und Knöpfe hast.
Ein Heuchler und Geizhals ist dein kleiner Gott,
als Opfergabe nimmt er alte Schlüssel.
Ich habe mit ihm gesprochen, ich bat für uns beide,
er aber verdüstert sich, schweigt.
Ich habe ihm all meine Schätze gebracht,
ich habe ihm Glühwein und Grog gekocht,
in der Küche habe ich Pilze getrocknet,
um ihn milde zu stimmen, deinen verfickten Gott!
Ich war mit dir, wollte, wie ich nur konnte,
noch im Weggehen habe ich ihn mit Klagen beworfen.
Jetzt ist er ruhig, weil er gewonnen hat.
Und raschelt nachts, wie ein farbloser Lemming.

Deutsche Übertragung von Chrystyna Nazarkewytsch und Anja Utler

Стільки всього любов

ukrajinščina | Kateryna Babkina

Стільки всього поглинає любов –
Жирна і ласа зелена гусінь.
Іноді жінка проходить повз
І дивиться, ніби зараз вкусить.
В неї в руках голубий футляр,
В неї волосся забране дулею.
Серед міських знавіснілих пар
Жінка сама, і її це муляє.
Що їй це літо без берегів,
Ніби подрібнене скло, напряжне.
Жінка, годуючи голубів,
Чи роздягаючи верх на пляжі,
Жінка, злітаючи стрімголов
Або втискаючись в сині мешти,
Думає: стільки всього любов,
Що може вже і її, нарешті.

© Kateryna Babkina
from: Girtschyzia
Czernowitz: Meridian Czernowitz publishing house, 2012
Audio production: International Poetry Festival Meridian Czernowitz

Liebe so vieles

nemščina

Liebe verschlingt so vieles –
Diese fette, grüne, gefräßige Raupe.
Manchmal kommt eine Frau vorbei
Und schaut, als würde sie gleich beißen.
Ihre Hand hält ein Futteral, himmelblau,
Ihr Haar trägt sie zum Knoten auf gewickelt.
Unter all den irren Paaren der Stadt
Ist die Frau allein, und das verwirrt sie.
Was soll ihr dieser uferlose Sommer,
Wie zerstampftes Glas, lästig.
Die Frau füttert Tauben,
Liegt oben ohne am Strand,
Die Frau fliegt hoch, ungestüm,
Oder drückt ihre Füße in blaue Schuhe
Und denkt: Liebe ist so vieles,
Vielleicht auch endlich.

Deutsche Übertragung von Chrystyna Nazarkewytsch und Anja Utler

СКАЗНА ЗА ЗМЕЈОТ И ЌЕЛЕШОТ

makedonščina | Bogomil Gjuzel

Во дворот пак ни се разиграл некој змеј
блеска со панцирот вештачки пулејќи

и нè обневидува со тие безброј огледалца
кога ќе ни светнат право в очи

бесовите му се вошките невидливи што скокаат
и нас нè боцкаат под најосетливите мишки и влакна

никако да се испошти тој чесниот од нечестивиот
ниту да си ги оструга струпките со керамитче

иако од окото му блеска леќата снајпер
иако од уста му ждрига оган со граната

си ја влечка така оклопената опашка низ сета земја
ни копа друмови и си копачи нови патишта

кај ќе си свие брлог остава по едно јајце
ако е сматок само ќе пукне и ќе засмрди

ако не - ќе испили нови змејчиња и змијчиња
да ни се џарат киклопски со локвите разлеана нафта

дење си ги мачкаат и митарат крилцата
за ноќе да си побараат нови невести-жртви...

А нашиот ќелеш дење си се брчка во калта а ноќе сонува
како да си разигра коња ко царски син младоженец

си го трие патем најденото пердувче надеж
за да му долета сам ангелот спасител дома

низ ширум отворени порти, среде запретано огниште
па гледа зазјапано низ прозорец во дворот

за да не го пропушти мигот кога златните крилја
ќе слетаа и ќе се сронат сами во безброј аспри

само да не станат пак лесни конфети толку проѕирни
што ќе се стопат на првите утрински зраци

и пред да кацнат на дланките од сиромасите
тој да им ги собере со еден замав сите.

© Bogomil Gjuzel
from: Опстанок (Opstanok)
Скопје (Skopje) : Три (Тri), 2003
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

Der Drache und der Narr – ein Märchen

nemščina

Wieder stolziert ein Drache über unsren Hof,
die künstlichen Schuppen am Kettenhemd blinken

und blenden uns, zahllose Spiegelchen
wenn sie uns in die Augen blitzen

kaum sichtbare Läuse sind seine Dämonen springen uns
an, beißen uns in den weichen Achseln und Haaren

auch wer sich aufrecht hält kann das Verkommene nicht abschütteln
oder mit einem Stück Ziegel die Bissspuren wegkratzen

gerade wenn in seinem Auge die Linse des Zielfernrohrs blinkt
gerade wenn sein Mund Feuer und Granaten speit

und er zieht seinen gepanzerten Schwanz durch das ganze Land
so reißt er unsre Straßen auf, bahnt sich eigene Pfade

wo er zur Nacht sich legt lässt er ein Ei
wenn es taub ist platzt es nur und stinkt

wenn nicht – schlüpfen kleine Drachen und Würmer
aus Pfützen ausgelaufnen Öls starren sie uns zyklopisch an

sie putzen sich den ganzen Tag und spreizen ihre frischen Flügel
um nachts auf Opferjagd zu gehen, immer eine neue Braut...

Und unser Narr suhlt sich den ganzen Tag im Dreck und träumt des Nachts
wie er sein eignes Pferd herumstolzieren lässt, ein Prinz und Bräutigam

hat er ein Hoffnungs-Federchen auf seinem Weg gefunden und reibt es
das ruft den Schutzengel herbei, lässt ihn wie von selbst zu ihm nach Hause schweben

durch die weit geöffneten Tore, auf die erloschne Feuerstelle
sein Blick geht vom Fenster in den Hof,

dass er ja den Moment nicht verpasst, wenn die goldnen Flügel
sinken und in feine Goldplättchen zerfallen

wenn das nur nicht wieder Flitter ist, so leichte, durchscheinende Blättchen
dass sie im ersten Morgenlicht schon wegschmelzen

noch bevor sie sich in die Handflächen der Armen legen
will er sie sich schnappen, alle, und mit einem Streich.

Die deutsche Fassung von Anja Utler entstand im Rahmen
des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des Poesiefestivals Berlin 2006
auf der Grundlage einer Interlinearübersetzung von Elizabeta Lindner

Наші Сни

ukrajinščina | Kateryna Babkina

наші сни у сонці по самі яйця.
там невидимі жодні тони і тіні.
надвечірні ріки від них сахаються,
і минають геть у своєму плині.
наші сни, уважні до щонайменших
перепадів настроїв та погоди,
крізь такі хиткі особисті межі
часом перетікають один у один.
і якщо нам випаде бути поруч
або ще заснути в одній кімнаті,
наші сни нестримано заговорять
про усе те дивне, чим часто снять, і
попри всі перестороги і знаки
нам насниться сон для обох однаковий.

© Kateryna Babkina
from: Girtschyzia
Czernowitz: Meridian Czernowitz publishing house, 2012
Audio production: International Poetry Festival Meridian Czernowitz

Unsere Träume

nemščina

unsere träume stecken bis an die eier in der sonne.
schatten, schattierungen – keine zu entdecken
sie lassen die flüsse aufschrecken an den vorabenden
und sich verstecken im eigenen strom.
unsere träume achten noch auf den sachtesten
dreh von wetterlage und verfassung
ihre porösen einfassungen lassen
manchmal einen in den anderen wachsen.
und wenn es uns zuteil wird zusammen zu sein
oder im selben raum einzuschlafen
heben unsere träume an sich zu unterhalten
über all das seltsame, das einem laufend träumt,
und trotz aller ahnungen, warnsignale
regt sich dann ein traum, einer für alle beide.

Deutsche Übertragung von Chrystyna Nazarkewytsch und Anja Utler

КОШМАР

makedonščina | Bogomil Gjuzel

Ме буди експлозија во сопствениот дом
станувам и гледам дека сум задремал облечен
а низ прозорецот нешто гори зад куќа
трчам до влезната врата - заклучена
(ме заклучиле однадвор а немам клуч)
пробам да излезам од задниот прозорец
но само среде чадот од соседната куќа што гори
излегувам и викам ПО-МОШ! но никој нема да ме чуе
а на главната улица нема ни сообраќај
само празни коли паркирани и ни жива душа
населбава е изгледа испразнета и градот е пуст
а во општата евакуација ме заборавиле мене
или моја грешка што сум го преспал главниот удар

© Bogomil Gjuzel
from: Опстанок (Opstanok)
Скопје (Skopje): Три (Тri), 2003
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

Alptraum

nemščina

In meinem Haus weckt mich eine Explosion
ich stehe auf und sehe dass ich noch angezogen eingenickt war
und durch das Fenster dass es brennt hinter dem Haus
ich renne zur Haustür – sie ist abgeschlossen
(jemand hat mich von draußen eingesperrt und ich habe keinen Schlüssel)
ich will durch das hintere Fenster hinaussteigen
und bin mitten im Rauch vom brennenden Nachbarhaus
ich steige also hinaus und schreie HIL-FE! aber keiner hört mich
es fährt nicht mal jemand vorbei
leere Autos stehen an den Straßenrändern und keine Menschenseele
der Stadtteil scheint verlassen die ganze Stadt ist leer
man hat evakuiert und mich hat man vergessen
oder ist es mein Fehler dass ich den ersten Schlag verschlafen habe

Die deutsche Fassung von Anja Utler entstand im Rahmen
des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des Poesiefestivals Berlin 2006
auf der Grundlage einer Interlinearübersetzung von Elizabeta Lindner

ВОЛКОТ НА ВРАТА

makedonščina | Bogomil Gjuzel

Не мора ни да ни тропне на врата -
веќе му ја чувствуваме присутоста околу куќа
кога си ја чеша четината од ќошињата
или ни дува ледено низ процепи невидливи

право во вратот или низ облеката до ципите.
Здивот наш внатре ни се мрзне на прозорците
а од неговото топло дишење надвор се топат
и капат мразните цутови низ стаклата

или тоа лигите му течат од алчните рилки
на усвитениот му ламтеж со кој нè гледа
преколени или уште живи одрани како му чадиме
и видот нему, кутриот, му го замаглуваме...

Зар да го пуштиме да влезе за ние да излеземе
од под земја како полжави, голи или сосе корупка,
или да му ја спраштиме со душата низ баџа
како штркови задоцнето преселни:

тој да ни се раскомоти во домот
со гладот во утробата и омразот во градите
а ние да припкаме по назабените плочници
од неговата ебана волко-јабана?

© Bogomil Gjuzel
from: Опстанок (Opstanok)
Скопје (Skopje): Три (Тri), 2003
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

Der Wolf an der Pforte

nemščina

Er braucht nicht mal an die Tür zu klopfen –
wir spüren ja schon, dass er da ist, an unsrem Haus,
wenn er an den Ecken sein struppiges Fell reibt
oder von ihm ein Eishauch durch die versteckten Ritzen zieht

uns direkt in den Nacken, oder durch die Kleider bis ins Mark.
Unser Atem friert von innen an die Fenster
und von seinem warmen Schnaufen draußen schmelzen
die Eisblumen und das Glas laufen sie herunter

oder ist das der Geifer, der ihm aus dem Maul rinnt
und auf die heiße Gier, mit der er auf uns sieht,
wie gerissen oder lebend noch gehäutet steigt der Dampf aus uns
und vernebelt ihm, dem Ärmsten, seinen Blick...

Sollten wir ihn herein lassen und selber gehen,
vielleicht durch die Erde wie die Schnecken, die nackt sind oder mit Gehäuse,
oder uns durch den Kamin davon machen, wenigstens die Seelen
wie Störche, die schon zu lange da geblieben waren:

dass er sich ausbreitet in unserm Haus
mit dem Bauch voll Hunger und der Brust voll Hass
während wir durch diese verfickte Wildnis tappen
mit ihrem aufgerissnen Pflaster, über das die Wölfe heulen.

Die deutsche Fassung von Anja Utler entstand im Rahmen
des Übersetzungsworkshops Versschmuggel des Poesiefestivals Berlin 2006
auf der Grundlage einer Interlinearübersetzung von Elizabeta Lindner

Jeziora

poljščina | Marzanna Bogumiła Kielar

1.
W końcu wszystkie bez wyjątku staną się lądem.
Żyzne dopływy, osuwające się brzegi - to przez nie przeminą.
Deszcz drobnych jak pył wapiennych płytek
utworzy w nich grube pokłady kredy.
Brzozy i czarne olchy zarosną je od brzegów.
Kilka, kilkadziesiąt tysięcy lat, zależnie od wielkości, tyle będą żyły
szczeliny ciemnej wody błyskające między wzgórzami,
ciężkie misy jeziorne wyżłobione w zwałowych glinach,
na prekambryjskim fundamencie.

2.
Małe brunatnowodne jezioro z ptasim gniazdem wysepki –
przemierzone długością mojego życia
jesteś niemal wieczne. Przy twoim, moje życie to zaledwie
bruzda deszczowych żłobin.

Jednak ląd wszedł już w ciebie. Tracisz otwarte wody.
Przybrzeżny sit i oczeret, krok po kroku budują już sobie dno i kiedyś
dojdą nim aż na środek, gdzie teraz nurkują mewy.

Pracują w nas ramiona tej samej delty.
I dni, jak płaskodenne łodzie, obijają się o siebie burtami, kołysane słońcem
w małej zatoce –

ta sama fala
mnie i ciebie, i każdy patyk niesie, i nigdy nie ustaje

© Marzanna Bogumiła Kielar
Audio production: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Seen

nemščina

1.
Letzten Endes wird jeder einzelne von ihnen verlanden.
Fruchtbare Zuflüsse, rutschende Ufer – die bringen sie zum Verschwinden.
Der Regen aus Kalkplättchen, klein wie Staubkörner,
formt mächtige Kreidelager in ihnen.
Birken und Schwarzerlen wachsen sie von den Ufern aus zu.
Zehntausend, ein paar zehntausend Jahre lang, je nach Größe, werden sie leben,
glänzen als Einschnitte dunklen Wassers zwischen den Hügeln,
satte Wannen im Geschiebelehm
auf dem präkambrischen Fundament.


2.
Kleiner See mit braunem Wasser, wie ein Vogelnest dein Inselchen –
wenn man die Spanne meines Lebens anlegt,
bist du beinahe ewig. Neben deinem ist mein Leben nur
ein Rinnsal Regen.

Aber das Land hat dich schon betreten. Du verlierst offenes Wasser.
Schritt für Schritt bauen die Binsen, das Schilf vom Ufer her sich einen Grund und  irgendwann
werden sie damit bis in die Mitte kommen, wo jetzt die Möwen sind.

In uns arbeiten die Arme des gleichen Deltas.
Und die Sonne schaukelt die Tage wie flache Kähne in der kleinen Bucht
schlagen ihre Seiten aneinander –

die gleiche Welle
trägt mich und dich und ein jedes Stöckchen und hört nie auf.

Deutsche Fassung von Anja Utler. Die Übersetzung entstand während des Übersetzungsworkshops Versschmuggel im Rahmen des Poesiefestivals Berlin 2009.