Dane Zajc 
Author

Pesmi

Original

Übersetzung

VSE PTICE slovenščina

Prevodi: de

to poem

VELIKI ČRNI BIK slovenščina

Prevodi: de

to poem

[ZA VSE BOŠ PLAČAL] slovenščina

Prevodi: de

to poem

ASSKALLA slovenščina

Prevodi: de

to poem

UTOPLJENKA slovenščina

Prevodi: de

to poem

TIHI ŠKREBETAVEC slovenščina

Prevodi: de

to poem

ISTI slovenščina

Prevodi: de

to poem

BESEDE V DEŽ slovenščina

Prevodi: de

to poem

Dane Zajc 
Author

Foto © Jože Suhadolnik
* 26.10.1929, Zgornja Javorščica, Slovenija
20.10.2005, Ljubljana, Slovenija

Dane Zajc (r. 1929, Zgornja Javorščica pri Moravčah) je srednjo šolo obiskoval v Ljubljani, kjer je delal kot knjižničar vse do upokojitve. Svoje prve pesmi je objavil leta 1948/9 v Mladinski reviji, kasneje pa je sodeloval z literarnimi revijami: Beseda, Naša Sodobnost, Revija 57, Perspektive, Problemi, Sodobnost in Nova revija. Med letoma 1991 in 1995 je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev. Sicer je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dobitnik mnogih nagrad, tudi najpombnejše, Prešernove nagrade za književnost.

 Foto © Jože Suhadolnik
Objavil je sledeče pesniške zbirke: Požgana trava (1958), Jezik iz zemlje (1961), Ubijavci kač (1968), Pesmi (1973), Rožengruntar (1975), Si videl (1979), Zarotitve (1985) in Dol dol (1998). In drame: Otroka reke, uprizorjena 1962, natisnjena 1963, Potohodec, uprizorjena 1972, natisnjena 1971, Voranc, uprizorjena 1980, natisnjena 1978, Mlada Breda, uprizorjena in natisnjena 1981, Kalevala, uprizorjena 1986, natisnjena 1985, Medeja, uprizorjena in natisnjena 1988, Grmače, uprizorjena in natisnjena 1995. Zajčeve pesmi so prevedene v številne tuje jezike, pesmi je objavil v vseh najpomebnejših antologija slovenske poezije doma in po svetu, pred nedavnim je pri ugledni nemški založbi Klett-Cotta (2003) izšel izbor iz njegovega pesniškega opusa (skupaj s CD-jem, kjer z glasbenikom Janezom Škofom recitira svojo poezijo).

Objave
 • Požgana trava

  (Verbranntes Gras)

  Ljubljana : samozaložba, 1958

 • Jezik iz zemlje

  (Zunge des Bodens)

  Ljubljana : Cankarjeva založba, 1961

 • Otroka reke (igra)

  Ljubljana : Cankarjeva založba, 1963

 • Ubijavci kač

  (Schlangentöter)

  Maribor : Založba Obzorja, 1968

 • Rožengruntar

  Maribor : Založba Obzorja, 1975

 • Dol dol

  Ljubljana : Nova revija, 1998

Links
 • Dane Zajc @ Poetry International Web

  Poetry International Web presents poems of Dane Zajc in original and english translations and further information about the poet.

  Website (en)
 • Videoclip Dane Zajc @ Festival Internacional de Poesía de Medellín

  Website (sl)