Lasse Söderberg 
Translator

on Lyrikline: 10 poems translated

from: каталанский, английский, голландский, испанский to: шведский

Original

Translation

Paradís atroç

каталанский | Josep Palau i Fabre


A celle qui se fait appeler “Tabou”

Amb els teus ulls oberts ompliries l'estança
on el teu cos madur fóra el meu instrument,
i el teu ventre, que té la forma impertinent,
daria el ritme atroç del repòs en la dansa.
Obririen l'espai espais d'esgarrifança,
i entorn del blanc silenci, una música ardent,
fingiria en el sostre un ample firmament
on àngels taciturns farien contradans.
I hauríem, de la nit, els infants més rebels:
monstres que pariries en la buidor dels cels
i anirien a raure a l'òrbita malalta
on circulen a lloure els coixos i els cretins...
Jo et besaria el ventre com una immensa galta,
i tu em demanaries que te'l besés per dins.

© Fundació Palau
from: Poesia Magazine
Audio production: Fundació Palau

Ohyggligt paradis

шведский

A celle qui se fait appeler “Tabou”

Med uppspärrade ögon ger du rummet glans.
Din undersköna kropp skall bli mitt instrument
och magens form sätter en oförskämd accent
på rytmen som, ohygglig, vilar i en dans.

I luften uppstår rysningar från ingenstans
och i den vita tystnaden har toner tänt
på innertaket ett fingerat firmament
med tysta änglar i en egen kontradans.

Och nattens barn är fulla av rebellisk hets,
vidunder som du framföder i tomma himlar
och låter hamna sedan i de sjukas krets

där lytta går omkring och idioter vimlar.
Din mage vill jag kyssa, ödmjukt som en son.
Du ber mig också kyssa den, men inifrån.

Translated by Lasse Söderberg. Alkemistens dikter och andra texter: Ellerströms, 1999.

La sabata

каталанский | Josep Palau i Fabre

He donat el meu cor a una dona barata.
Se'm podria a les mans. Qui l'hauria volgut?
En les escombraries una vella sabata
fa el mateix goig i sembla un tresor mig perdut.

Totes les noies fines que ronden a ma vora
no han tingut la virtut de donar-me el consol
que dóna una abraçada, puix que l'home no plora
pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol.

Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues:
Josep Palau no és àngel ni és un infant model.
Si tenien de mi una imatge bonica,
ara jo els ofereixo una de ben fidel.

No vull més ficcions al voltant de la vida.
Aquella mascarada ha durat massa temps.
Com que us angunieja que us mostri la ferida,
per això deixo encara la sabata en els fems.

© Fundació Palau
from: Poemes de l'Alquimista
Audio production: Fundació Palau

Skon

шведский

Jag har gett bort mitt hjärta till en fallen kvinna.
Vemm annars kunde jag ge något så förstockat?
På soptippen står nu en gammal sko at finna
som on dem legat nedgrävd likt en stkatt och lockat.

De fina flickorna omkring mig underlåter
Art ta emot och ge mig tröst i sin armat.
Det åar med köner, inte ögonen, vi gråter.
Så bitter gråten blir om ingen sig förbarmar.

Jag vill att släktingar och vänner skall förstå.
Josep Palau är ingen mönstertyp precis.
Den bild de har av mig är ej atta lita på.
Här får de sanningen på oförvanskat vis.

Nu får det vara slut med påfund i mitt liv.
Den maskeraden har fått vara lange nog.
Mitt öppna sår tycks er ett vämjelight motiv.
Så därför lagger jag bland övrig bråte också skon.

Översatt av Lasse Söderberg

Capítol en blanc

каталанский | Josep Palau i Fabre

El blanc es fa desitjar. La violació comença. ¿Deixar a no deixar el
blanc? Però deixar-lo és sempre deixar-lo per a un altre. Tots els
espais en blanc són per a mi, són per a vós, són per a qui primer
hi arribi. Una tela en blanc, una quartilla en blanc, una carta
en blanc. Tot és possible. Tot s’amaga darrera el blanc. El blanc
és sempre metàl·lic, acerat, i punxa els ulls. Un vers sobre la quartilla,
una taca sobre la carta, un color sobre la tela, són funcions
elementals, essencials, necessàries. Però un vers en requereix
un altre, una frase en demana una altra, un color sol amb
el blanc resulta incestuós, provocatiu, ofensiu, immoral. És una
copulació massa ostensible. ¿A qui es dirigeix principalment el
blanc? ¿A la nostra ploma, al nostre enteniment, al nostre pinzell?
A cap d’ells: el blanc es dirigeix sempre al nostre sexe. Cal
violar el blanc. Allí la taca roja diu la seva sang, el blau diu el
seu mar o el verd la seva entranya. Cal combatre la inhumanitat
del blanc fins a fer-lo plorar, fer-lo gemegar, fer-li confessar
tots els secrets, obligar-lo a despullar-se. Llavors potser ens
dirà amb accent desesperat les nits passades vora el foc, esperant,
amb la tristesa entre els grisos de la mà. O sabrem una passió
nodrida entre les dents sense ni un tros de pa per mastegar.
O ens revelarà, a cau d’orella, aquell matí puríssim que duia
amagat sota l’arc de la cella.
No hi ha cap marbre de Grècia darrera el blanc.

© Fundació Palau
from: Poemes de l'Alquimista
Audio production: Catalunya Ràdio

Kapitel i Vitt

шведский

Det vita låter sig begäras. Våldtäkten börjar. Skall man låta
bli det vita eller inte? Men att låta bli det innebär alltid att
man lämnar det för något annat. Alla vita utrymmen finns
till för mig, för dig, för den förste som når fram till dem. En
vit duk, ett vitt ark, ett vitt brev. Allt är möjligt. Allt göm-
mer sig bakom det vita. Det vita är alltid metalliskt, stål-
blankt sargar det våra ögon. En versrad på papperet, en
fläck på brevet, en färg på duken, det är elementära, väsent-
liga, nödvändiga funktioner. Men es versrad kräver en ny,
en fras leder till nästa, en ensam färg tillsammans med det
vita blir incestuös, provocerande, omoralisk. Det är en allt-
för utamande parninsgslek. Till vem riktar sig i huvudsak
det vita? Till vår penna? Till vårt förnuft? Till vår pensel?
Det vita riktar sig alltid till vårt kön. Det vita måste våldtas
Där framvisar den röda fläcken sitt blod, det blåa sitt hav
Och det gröna sina innersta delar. Man måste bekämpa det
Vitas omänsklighet tills det gråter, tvinga det att klaga, att
Avslöja sina hemligheter eller att klä av sig. Kanske kommer
Det att med ett förtvivlat tonfall berätta för oss om nätter
tillbringade vid elden, i väntan, med sorgen gömd i den
gråa handen. Eller om en lidelse närd mellan tänderna utan
minsta brödbit att tugga. Eller också blottar det, i all förtro-
lighet, den gryning som gömdes under ögonbrynets båge.
Det finns ingen grekisk marmor bakom det vita.

Översatt av Lasse Söderberg

El primer amor

каталанский | Josep Palau i Fabre

Cal envestir el vermell de dret, amb una espasa. Fer-li mal. Recordar-li
que tota la nostra vida depèn d’ell. Que som el brau i
la capa.
Roig o vermell, ¿què importa?
El vermell ho és fins a la bogeria.
Potser mirem el blau, però abracem sempre el vermell.
Poseu el vermell a la ferida perquè sagni.
El vermell no tolera cap altre color. Mata a qui intenta posar-se-li
al davant, com els braus. El vermell és un brau. El brau és
vermell.
El vermell és l’únic color que ens mira de cara; no de biaix,
com el groc, ni amb els ulls baixos, com el lila.
La nostra esperança és vermella: hipòcrites quan diem que és
verda!
Figureu-vos el vermell amb una espasa a la mà.
Vaig exhaurir el vermell en el meu primer amor.

© Fundació Palau
from: Poemes de l'Alquimista
Audio production: Catalunya Ràdio

Den Första Kärleken

шведский

Man måste gå till omedelbart agrepp mot det röda. Göra
det illa. Påminna det om att hella vårt liv hänger på det. Att
vi är tjur och skynke.
Rött eller scharlakan, vad har det för betydelse?
Rött ar rött intill vanvetters gräns.
Kanske betrakar vi det blåa, men det röda kysser vi all-
tid.
Läag rött på ett sår tills det blöder.
Rött tolererar inga andra färger. Det dödar alla som
kommer i dess väg, som tjurar gör. Det röda är en tjur.
Tjurar är röda.
Rött är den enda färg som ser oss rakt i ansiktet. Inte ur
ögonvrån, som det gula, eller med ögonen nerslanga, som
det violetta.
Vårt hopp är rött: när vi säger att det är grönt är vi
hycklare.
Föreställ er rött med ett svärd i handen.
Jag gjorde slut på allt rött när jag var kär för första gången.

Översatt av Lasse Söderberg

A Letter

английский | Charles Simic

Dear philosophers, I get sad when I think.
Is it the same with you?
Just as I’m about to sink my teeth into the noumenon,
Some old girlfriend comes to distract me.
»She’s not even alive!« I yell to heaven.

The wintry light made me go out of my way.
I saw beds covered with identical gray blankets.
I saw grim-looking men holding a naked woman
While they hosed her with cold water.
Was that to calm her nerves, or was it punishment?

I went to visit my friend Bob who said to me:
»We reach the real by overcoming the seduction
     of images.«
I was overjoyed, until I realized
Such abstinence will never be possible for me.
I caught myself looking out the window.

Bob’s father was taking their dog for a walk.
He moved with pain; the dog waited for him.
There was no one else in the park,
Only bare trees with an infinity of tragic shapes
To make thinking difficult.

© Charles Simic
from: New and Selected Poems 1962-2012
New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013

Ett brev

шведский

Kära filosofer, när jag tänker blir jag nedslagen.
Är det så för er också?
Just som jag skall sätta tänderna i nomenonet
kommer någon gammal flickvän och distraherar mig.
”Hon lever inte ens”, vrålar jag i himlens höjd.

Vinterljuset fick mig att gå åt det hållet.
Jag såg sängar täckta med identiskt lika filtar.
Jag såg män med dystert utseende hålla fast en naken kvinna
medan de sprutade kallt vatten på henne.
Var det för att lugna henne eller var det ett straff?

Jag hälsade på min vän Bob som sa:
”Verkligheten når vi genom att övervinna bildernas lockelse.”
Jag var överförtjust tills jag insåg
att sådan avhållsamhet aldrig skulle bli möjlig för mig.
Jag kom på mig själv med att titta ut genom fönstret.

Bobs far tog ut deras hund på promenad.
Han hade svårt att röra sig, hunden väntade på honom.
Det var ingen annan i parken,
bara kala träd med oändligt många tragiska former
som gjorde tänkandet svårare.

Översättning: Lasse Söderberg
Ur: Skola för mörka tankar (ellerströms, 2009)

My Shoes

английский | Charles Simic

Shoes, secret face of my inner life:
Two gaping toothless mouths,
Two partly decomposed animal skins
Smelling of mice nests.

My brother and sister who died at birth
Continuing their existence in you,
Guiding my life
Toward their incomprehensible innocence.

What use are books to me
When in you it is possible to read
The Gospel of my life on earth
And still beyond, of things to come?

I want to proclaim the religion
I have devised for your perfect humility
And the strange church I am building
With you as the altar.

Ascetic and maternal, you endure:
Kin to oxen, to Saints, to condemned men,
With your mute patience, forming
The only true likeness of myself.

© Charles Simic
from: New and Selected Poems
New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin / Haus für Poesie, 2016

Mina skor

шведский

Skor, mitt inre livs hemliga ansikte:
två gapande tandlösa munnar,
två till hälften upplösta djurskinn
stinkande som råttbon.

Min bror och min syster, döda vid födseln,
fortsätter att existera genom er
och visar mitt liv vägen
till deras outgrundliga oskuld.

Vad har jag för nytta av böcker
när jag i er kan läsa evangeliet om mitt liv på jorden
och, hinsides det, om de kommande tingen?

Jag vill förkunna den religion
som jag har format för er fulländade ödmjukhet
och den sällsamma kyrka jag bygger
med er som altare.

Asketiska och moderliga uthärdar ni:
besläktade med oxar, med helgon, med dödsdömda män
utgör ni, tigande och tåliga,
den enda sanna likheten med mig själv.

Översättning: Lasse Söderberg
Ur: Skola för mörka tankar (ellerströms, 2009)

WEST-VLAANDEREN

голландский | Hugo Claus

Dun lied donkere draad
land als een laken
dat zinkt.

Lenteland van hoeven en melk
en kinderen van wilgehout.

Koorts en zomerland wanneer de zon
haar jongen in het koren maakt.

Blonde omheining
met de doofstomme boeren bij de dode haarden
die bidden 'Dat God ons vergeve voor
wat hij ons heeft aangedaan'.

Met de vissers die op hun boten branden
met de gevlekte dieren de schuimbekkende vrouwen
die zinken.

Land, gij breekt mij aan. Mijn ogen zijn scherven.
Ik in Ithaka met gaten in mijn vel,
ik leen uw lucht in mijn woorden.
Uw struiken uw linden schuilen in mijn taal.

Mijn letters zijn: West-Vlaanderen duin en polder.

Ik verdrink in u,
land. gij wordt een gong in mijn schedel en soms
later in de havens
een kinkhoorn: mei en kever. duistere lichte
aarde.

© De Bezige Bij & Hugo Claus
from: Gedichten 1948-1993
Amsterdam: De Bezige Bij, 1994
Audio production: Het Beschrijf, 2004

Västflandern

шведский

Tunn sång dunkel tråd
land likt ett lakan
som sjunker

Vårliga land av gårdar och mjölk
och barn av videträ

Feber och sommarland när solen
föder sina ungar i säden

Blond inhägnad
kring dövstumma bönder vid slocknade eldstäder
som ber “Må Herren förlåta oss
det onda han har tillfogat oss“

Med fiskare som brinner i sina båtar
med de fläckiga djuren, de rasande kvinnorna
som sjunker

Land du slår sönder mig Mina ögon är skärvor
Jag står på Itaka med hål i skinnet
Jag lånar din himmel i mina ord
Dina snår dina lindar bebor mitt språk

Mina bokstäver är: Västflandern dyner och marskland

Jag drunknar i dig
Land du blir en gonggong i min skalle och ibland
senare i hamnen
en havssnäcka: med en skalbagge Dunkelt ljus
jord.

Översättning Lasse Söderberg

From: Spåren, Lund, Ellerströms, 1994.

¿Que se ama cuando se ama?

испанский | Gonzalo Rojas

¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible de la vida
o la luz de la muerte? ¿Qué se busca, qué se halla, qué
es eso: amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes,
o este sol colorado que es mi sangre furiosa
cuando entro en ella hasta las últimas raíces?

¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer
ni hay hombre sino un solo cuerpo: el tuyo,
repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces
de eternidad visible?

Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra
de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar
trescientas a la vez, porque estoy condenado siempre a una,
a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso.

© Gonzalo Rojas
from: Poesia esencial [first in:Oscuro, 1977]
Santiago de Chile: Editorial Andres Bello , 2001
Audio production: 2003, M.Mechner literaturWERKstatt berlin

Vad älskar man då man älskar?

шведский

Vad älskar man då man älskar, min Gud: livets förfärande ljus
eller dödens? Vad söker, vad finner man?
Är det kärlek? Vem är det? Är det kvinnan med sitt djup, sina rosor, sina vulkaner
eller denna blossande sol som är mitt ursinniga blod
när jag tränger in i henne ända till de innersta rötterna.

Eller är allt ett enda stort gyckel, min Gud, finns varken kvinna
eller man utan bara en enda kropp: din egen,
utspridd i strålande stjärnor, i flyktiga partiklar
av skönjbar evighet?

Jag förgås, min Gud, i denna strid
som består i att gå bland dem alla på gatan och inte kunna älska
trehundra samtidigt, jag är dömd att alltid älska en,
den enda, henne du skänkte mig i det urgamla paradiset.

Swedish by Lasse Söderberg

ENVOI

голландский | Hugo Claus

Mijn verzen staan nog wat te gapen.
Ik word dit nooit gewoon. Zij hebben hier lang
genoeg gewoond.
Genoeg. Ik stuur ze 't huis uit. ik wil niet wachten
tot hun tenen koud zijn.
Ongehinderd door hun onhelder misbaar  
wil ik het gegons van de zon horen
of dat van mijn hart, die verraderlijke spons die verhardt.

Mijn verzen neuken niet klassiek,
zij brabbelen ordinair of brallen al te nobel.
In de winter springen hun lippen,
in de lente liggen zij plat bij de eerste warmte,  
zij verzieken mijn zomer
en in de herfst ruiken zij naar vrouwen.

Genoeg. Nog twaalf regels lang op dit blad  
hou ik ze de hand boven het hoofd
en dan krijgen zij een schop in hun gat.
Ga elders drammen, rijmen van een cent,
elders beven voor twaalf lezers
en een snurkende recensent.

Ga nu, verzen, op jullie lichte voeten,  
jullie hebben niet hard getrapt op de oude aarde
waar de graven lachen als zij hun gasten zien,  
het ene lijk gestapeld op het andere.
Ga nu en wankel naar haar
die ik niet ken.

© De Bezige Bij & Hugo Claus
from: Gedichten 1948-1993
Amsterdam: De Bezige Bij, 1994
Audio production: Het Beschrijf, 2004

Envoi

шведский

Mina verser står bara och gäspar.
Det vänjer jag mig aldrig vid. De har levt här
lange nog.
Det räcker. Jag skickar iväg dem, vill inte vänta
på att deras risknippen kallnar.
Befriad från deras oupplysta missljud
vill jag höra solen sorla
eller mitt hjärta, denna förrädiska tvättsvamp som hårdnar.

Mina verser stångas inte på klassiskt vis,
de babblar alldagligt eller bräker alltför ädelt.
Om vintern spricker deras läppar,
om våren slås de till marken av den första värmen,
de fördärvar min sommar
och på hösten luktar de kvinna.

Det räcker. Ytterligare tolv rader på denna sida
håller jag handen över dem till skydd
och ger dem sen en spark i arslet.
Gå och domdera någon annanstans, gottköpsrim,
darra någon annanstans för tolv läsare
och en snarkande recensent.

Gå nu, ni verser på lätta fötter,
ni vägde inte tungt på denna gamla jord
där gravarna skrattar när de får syn på sina gäster,
det ena liket staplat på det andra.
Gå nu och snubbla hän
mot henne som jag inte känner.

Översättning Lasse Söderberg

From: Spåren, Lund, Ellerströms, 1994.

Carbon

испанский | Gonzalo Rojas

Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir
mi Lebu en dos mitades de fragancia, lo escucho,
lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces
cundo el viento y la lluvia me mecían, lo siento
como una arteria más entre mis sienes y mi almohada.

Es él. Está lloviendo.
Es él. Mi padre viene mojado. Es un olor
a caballo mojado. Es Juan Antonio
Rojas sobre un caballo atravesando un río.
No hay novedad. La noche torrencial se derrumba
como mina inundada y un rayo la estremece.

Madre, ya va a llegar: abramos el portón,
dame esa luz, yo quiero recibirlo
antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino
para que se reponga, y me estreche en un beso,                      
y me clave las púas de su barba.

Ahí viene el hombre, ahí viene
embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso
contra la exploración, muerto de hambre, allí viene
debajo de su poncho de Castilla.
             
Ah, minero inmortal, ésta es tu casa
de roble, que tú mismo construiste. Adelante:
te he venido a esperar, yo soy el séptimo
de tus hijos. No importa
que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años,
que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto,
porque tú y ella estáis multiplicados. No
importa que la noche nos haya sido negra
por igual a los dos.

                     -Pasa, no estés ahí
mirándome, sin verme, debajo de la lluvia.

© Gonzalo Rojas
from: Poesia esencial [first in: Contra la muerte, 1964]
Santiago de Chile: Editorial Andres Bello , 2001
Audio production: 2003, M.Mechner literaturWERKstatt berlin

KOL

шведский

Jag ser en snabb flod glittra som en kniv, klyva
mitt Lebu i två väldoftande hälfter, jag lyssnar till den,
luktar på den, smeker den, reser med den i en barnakyss som då
när vinden och regnet vaggade mig, jag känner den
som ännu en blodåder mellan tinning och huvudkudde.

Det är han. Det regnar.
Det är han. Min far kommer genomvåt. Det är en lukt
av genomvåt häst. Det är Juan Antonio
Rojas som rider på sin häst över en flod.
Inga nyheter. Ovädersnatten rasar ihop
som en översvämmad gruva och en  blixt får den att skaka.

Mor, snart kommer han: låt oss öppna dörren,
räck mig ljuset, jag vill ta emot honom
före mina syskon. Låt mig ge honom ett glas vin
så han repar sig och ger mig en kyss
och sticker mig med sin skäggstunbb.

Här kommer mannen, här kommer han
smutsig, full av raseri , ursinnig
över utsugningen, halvdöd av hunger, här kommer han
under sin poncho från Kastilien.

Åh, odödlige gruvarbetare, här är ditt hem
som du själv byggde av ekstockar. Stig på.
Jag har kommit för att vänta på dig, jag är den sjunde
av dina barn. Det gör detsamma
om så många stjärnor har lyst på himlen under dessa år,
om vi har begravt din hustru en förfärlig augusti
ty du och hon är mångfaldiga. Det gör
detsamma om natten har varit lika svart för oss båda.
Fortsätt, du står inte här
och ser på mig, utan att se, i regnet.

Swedish by Lasse Söderberg