Dieter M. Gräf 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: хорватский, итальянский to: немецкий

Original

Translation

Vježbe

хорватский | Zvonko Maković

i otvoren prozor?
            - i otvoren prozor.
i stvari koje vidiš kroz otvoren prozor?
            - i stvari koje vidim kroz otvoren prozor.
i stvari koje ostaju ispred otvorenog prozora?
            - i stvari koje ostaju ispred otvorenog prozora.
i stvari koje ne ulaze u okvir otvorenog prozora?
            - i stvari koje ne ulaze u okvir otvorenog prozora.
i stvari koje možeš dotaknuti jer stoje ispred
otvorenog prozora?
            - i stvari koje mogu dotaknuti jer stoje ispred
            otvorenog prozora.
i stvari koje su nedohvatljive jer stoje iza
otvorenog prozora?
            - i stvari koje su nedohvatljive jer stoje iza
                 otvorenog prozora.
i stvari koje su blizu i stvari koje su daleko?
            - i stvari koje su blizu i stvari koje su daleko.
i otvoren prozor?
            - i otvoren prozor.
i prozor koji nije otvoren, ali bi mogao biti otvoren?
            - i prozor koji nije otvoren, ali bi mogao biti
            otvoren.
i otvoren prozor?
            - niti je prozor otvoren, niti bi mogao biti
            otvoren.
i prozor koji je ispred tebe?
            - niti je prozor ispred mene, niti sam ja iza
            prozora.
            niti je prozor otvoren, niti sam vidio otvoren
            prozor.
            niti sam vidio ikakve stvari iza otvorenog
            prozora.
            niti sam mogao bilo kakve stvari doticati
            ispred otvorenog prozora, jer prozor niti je
            bio otvoren, niti je bio prozor.
            konačno, nisam ni htio spominjati otvoren
            prozor.
i otvoren prozor?
            - i otvoren prozor.

© Zvonko Maković
from: Činjenice
Audio production: 2006, Literaturwerkstatt Berlin

Übungen

немецкий

und das offene fenster?
           – und das offene fenster.
und die dinge, die du durch das offene fenster siehst?
           – und die dinge, die ich durch das offene fenster sehe.
und die dinge, die vor dem geöffnetem fenster bleiben?
           – und die dinge, die vor dem geöffnetem fenster bleiben.
und die dinge, die nicht in den rahmen des geöffneten fensters passen?
           – und die dinge, die nicht in den rahmen des geöffneten fensters
passen.
und die dinge, die du berühren kannst weil sie vor dem geöffneten fenster
stehen?
           - und die dinge, die ich berühren kann weil sie vor dem geöffneten
fenster  stehen.
und die dinge, die nicht erreichbar sind weil sie hinter dem geöffnetem
fenster stehen?
           - und die dinge, die nicht erreichbar sind weil sie hinter dem
geöffnetem fenster stehen.
und die dinge, die nah und die dinge die fern sind?
           - und die dinge, die nah und die dinge, die fern sind.
und das offene fenster?
           - und das offene fenster.
und das fenster, das nicht offen ist, aber offen sein könnte?
           - und das fenster, das nicht offen ist, aber offen sein könnte.
und das offene fenster?
           - das fenster ist weder offen, noch könnte es offen sein.            
und das fenster, das vor dir ist?
           - weder ist ein fenster vor mir, noch bin ich hinter einem fenster.
            weder ist das fenster offen, noch sah ich ein offenes fenster.
            noch sah ich irgendwelche dinge hinter dem offenen fenster.
            noch konnte ich irgendwelche dinge vor dem offenen fenster
berühren,
            denn das fenster war weder offen, noch war dort ein fenster.
            letztendlich wollte ich nicht einmal das offene fenster erwähnen.
und das offene fenster?
            – und das offene fenster.

Übersetzt von Edina Picco, Sanin Hasibovic und Dieter M. Gräf

Tragovi

хорватский | Zvonko Maković

kad je rekao bezvoljnost, znao je da je to nešto
što ga se ovog časa nije ticalo.
pitao se zašto je izgovorio tu riječ
i drugo pitanje koje je postavio
odnosilo se na riječ
nešto iz prve rečenice.
riječ nešto još je više udaljavala od riječi bezvoljnost
koja mu se, tog časa, činila stranom.
pitao se
čemu uopćavanje,
čemu to nešto,
zašto nije izrekao neku drugu riječ
na koju bi se bezvoljnost primjereno mogla osloniti,
koja bi je objasnila.
neka druga riječ iz prethodne rečenice,
još je više u općenitost,
mislio je i nastojao to glasno izreći.
bezvoljnost je nešto što se
njega ticalo,
nešto što ga se nekoć ticalo i
nešto što ga se ipak ticalo onog časa kad je
izgovorio tu riječ.
nastojao se sjetiti nečega uz što bi vezao rieč bezvoljnost
i što ga se nekoć ticalo.
nekoć i jest i nije pripadalo njemu,
mislio je i to izgovorio u trećem licu jednine.
nekoć nije pripadalo njemu,
već nekom drugom koji je to treće lice jednine.
sjetio se nekoga na koga bi se moglo odnositi nešto
što bi se zvalo bezvoljnost.
kad je pomislio na toga, pomislio je nije li se njega
sjetio samo zato što on odgovara tipu bezvoljnika,
tipu iz rječnika sa slikama u kojemu su nacrtane
figure i ispod toga ispisane riječi.
figura bezvoljnika bila bi fotografija onoga i
riječ bezvoljnost bila bi pisana velikim početnim slovom.
pitao se
nije li nekoć vidio rječnik sličan ovome i,
ako ga je vidio,
je li u njemu bila riječ BEZVOLJNOST.
nije mogao pouzdano tvrditi da je nekoć vidio
rječnik u kojemu je ispod sličice bila
ispisana riječ BEZVOLJNOST.
nije mogao pouzdano tvrditi da je osoba,
na koju je pomislio onda kad je glasno
izgovorio rečenicu nekoć i jest i nije pripadalo njemu
ista osoba na koju sada pomišlja
i zamišlja njezino lice u rječniku sa slikama.
nije sasvim pouzdano mogao tvrditi
da se ijednoj osobi na koju sada pomišlja
može nalijepiti etiketa «bezvoljnost».
nije sasvim pouzdano mogao tvrditi
da sada pomišlja na ijednu osobu
koju bi mogao detaljnije opisati,
i kojoj bi išta namijenio pa da, sjetivši je se,
ustvrdi nekoć i jest i nije pripadalo njemu.
«nekoć i jest i nije pripadalo njemu» samo je
rećenica do koje je došao razgrađujući
riječ BEZVOLJNOST.
riječ «bezvoljnost» samo je «nešto» što ga se ovog
časa nije ticalo.

© Zvonko Maković
from: Strah
Audio production: 2006, Literaturwerkstatt Berlin

Spuren

немецкий

als er antriebslosigkeit  gesagt hatte, wusste er, dass dies etwas
ist, das ihn in diesem augenblick nicht betraf.
er fragte sich, warum er dieses wort ausgesprochen hatte,
und die andere frage, die er sich stellte,
betraf das wort
etwas aus dem ersten satz.
das wort etwas entfernte sich noch mehr vom wort
antriebslosigkeit,
das ihm, in diesem augenblick, fremd vorkam.
er fragte sich,
wozu generalisieren,
wozu dieses etwas,
warum hatte er nicht irgendein anderes wort verwendet,
an das sich antriebslosigkeit  hätte anlehnen können,
das es erklärt hätte.
irgendein anderes wort aus dem vorherigen satz
zog es nur noch mehr in die verallgemeinerung,
dachte er und versuchte, dies laut auszusprechen.
antriebslosigkeit ist etwas, das
ihn betraf.
etwas, das ihn einst betroffen hatte und
etwas, das ihn auch in dem augenblick betrifft,
in dem er das wort verwendet.
er versuchte, sich an etwas zu erinnern mit dem er
antriebslosigkeit
verbinden könnte,
etwas, das ihn einst betraf.
einst gehörte ihm und doch nicht,
dachte er und sprach das in der dritten person singular aus.
einst gehörte nicht ihm,
sondern einem anderen, der diese dritte person singular ist.
ihm fiel jemand ein, auf den man etwas,
das sich antriebslosigkeit nannte, beziehen konnte.
als er an ihn dachte, überlegte er, ob er ihm nicht nur deswegen
eingefallen war,
weil er dem typ des antriebslosen entsprach,
dem typ aus einem lexikon mit abbildungen, in dem figuren gezeichnet
sind,
unter denen die bezeichnungen stehen.
dort wäre die figur des antriebslosen die fotografie von ihm
und das wort antriebslosigkeit wäre als name aufgeführt.
er fragte sich,
ob er einst nicht ein lexikon gesehen hatte, das dem ähnlich ist,
und wenn, ob darin das wort ANTRIEBSLOSIGKEIT stand.
er konnte nicht zweifelsfrei behaupten, dass er einst
ein wörterbuch sah, in dem unter dem bildchen
das wort ANTRIEBSLOSIGKEIT stand.
er konnte nicht zweifelsfrei behaupten, dass die person,
an die er dachte, als er laut
den satz einst gehörte ihm und doch nicht aussprach
die gleiche person war, an die er jetzt denkt
und dessen gesicht er sich im lexikon mit den abbildungen vorgestellt hat.
er konnte nicht völlig zweifelsfrei behaupten,
dass man irgendeiner der personen, die er sich jetzt vorstellt,
das etikett antriebslosigkeit hätte ankleben können.
er konnte nicht völlig zweifelsfrei behaupten,
dass er sich jetzt irgendeine person vorstellt,
die er detaillierter hätte beschreiben können
und der er irgend etwas zudachte, so dass er sich, an sie erinnernd,
feststellt einst gehörte ihm und doch nicht.
„einst gehörte ihm und doch nicht“ ist nur ein
satz zu dem er gelangt war beim ent-wickeln
des wortes ANTRIEBSLOSIGKEIT.  
das wort antriebslosigkeit ist nur etwas das ihn in diesem
Augenblick nicht betraf.

Übersetzt von Edina Picco, Sanin Hasibovic und Dieter M. Gräf

Mimo

хорватский | Zvonko Maković

Otvorio sam vrata i, zastavši na pragu,
opazio kako svoje male pomake
doživljavam kao nešto savršeno klisko,
nešto lišeno odluka, lišeno pristajanja.
Vani je protjecalo vrijeme
koje sam sasvim jasno prepoznavao
kao gomilice dogadaja,
nečeg meni stranog,
nepoznatog i nedohvatljivog.
Ali isto tako i nepriželjkivanog.
Viđeno sam prisvajao tek u odbljescima:
bez prohtjeva.
Odbljescima upućenim nekom drugom koji
bi trebao biti ja,
ali to nikako ne može
niti to želi.
Nedefinirana svijest o vlastitoj praznini
pojavljivala se puna samodopadnosti.
Ono ispred, ono što se jasno moglo vidjeti
s mojeg praga, bila je tek neželjena daljina,
drugi pol jednog istog vremena koje
protječe zastajkujući.
Jedan kratak trzaj dovoljan je da
glatka opna stvarnog naprsne,
a iz finih pukotina da nahrupi strah –
taj jedini pravi osjećaj koji povezuje
viđeno s onim koji vidi.
Ali ne: nastoji se zadržati mir,
nastoji se ne remetiti tako dobro
iskonstruiran odnos pun dubokog nepripadanja.
Okrećem se i ne vidim nikoga iza sebe
kome bi bile upućene ljeskave krhotine
koje mi prolaze kroz oči.
Netko pokazuje rukom
na nekog tko prolazi.
Netko se zaustavlja u želji da se
nekome obrati i, kad to ne uspije,
svom licu nametne izraz priglupe komičnosti.
Netko, tko samo poskakuje u mjestu,
zaklonjen je slučajnom utjehom.
Netko, potpuno slučajan,
potpuno slučajno otkrije davno prikriveni prezir.
Iz nijemog čudenja polako izbija
zbunjenost.
To prije svega.
Zatim – neočekivana radost
što se može stvarno lučiti od izmišljotina.
Zatim sumnja u ispravnost takvog kategoriziranja.
Zatim opet panična bojazan
da je sve ipak nedokučivo.
Onda mirenje,
onda tupo predavanje,
onda se opna iznova skrućuje i stvari postaju
daleke, daleke...
Dvije zone nalik magnetskim poljima
bez snage privlačenja;
dva svijeta koja čak niti ne protuslove.
Dva bića koja su odavno
iskusila vlastitu prolaznost.
Dva dogadaja
koja se uvijek opredjeljuju za poziciju mimo.
Ni povrh, ni nasuprot.
Baš tako: biti na poziciji mimo.
“Baš tako: biti na poziciji mimo” –
To nije iznova napisana rečenica.
To nije rečenica.
To je biti mimo svega napisanog.
To je biti i nesvjesno netko nepoznat
i sebi i drugima.
To je rečenica nekoć napisana.
To je samo rečenica.
I to je, i to bi bilo, možda,
tek ono što se navikava razlikovati.
Izdvojeno – u okviru vrata.
Izdvojeno – na ulici koja se vidi s vrata.
Usredsređeno na svoje male sakupljačke strasti
koje netko imenuje stvarima
što teku kroz vrijeme.
Stvarima koje bi se mogle mimoići.
Stvarima koje se polako tope,
koje se bez sjećanja uvlače u riječi.
U riječi pune mirnog pribojavanja.

© Zvonko Maković
from: Ime
Audio production: 2006, Literaturwerkstatt Berlin

Vorbei

немецкий

Ich öffnete die Tür und, stehen bleibend auf der Schwelle
achtete ich darauf,  wie ich die eigenen kleinen Bewegungen
als etwas vollkommen Gleitendes erlebe,
der Entscheidungen entledigt, entledigt der Zustimmungen.
Draußen verging die Zeit,
deutlich erkannte ich sie
als Häufchen von Ereignissen,
die mir fremd sind,
unbekannt und unerreichbar.
Auch als nicht Herbeigesehntes.
Gesehenes eignete ich mir erst im Reflektieren an:
ohne jegliches Verlangen.
Ein Reflektieren, das an jemand anders gerichtet ist,
der ich sein sollte,
ohne es zu können
oder zu wünschen.
Unbestimmtes Bewusstsein der eigenen Leere,
tritt voller Selbstgefälligkeit auf.
Das davor -  das, was man klar erkennen konnte
von meiner Schwelle aus -  war lediglich unerwünschte Ferne,
der andere Pol ein und derselben Zeit,  
die stockend verfließt.
Ein kurzer Ruck reicht aus, damit
die glatte Membran der Wirklichkeit Risse bekommt,
und aus den feinen Rissen Angst herausbricht –
dieses einzige echte Gefühl, das
das Gesehene mit dem verbindet, der sehen kann.
Aber nein: man versucht, die Ruhe zu erhalten,
es nicht zu stören, dieses so gut
auskonstruierte Verhältnis tiefer Nichtzugehörigkeit.
Ich drehe mich um und sehe niemanden hinter mir
an den die glänzenden Splitter gerichtet wären,
die mir durch die Augen gehen.
Jemand zeigt mit der Hand
auf jemanden, der vorbeiläuft.
Jemand bleibt stehen im Wunsch
sich an jemanden zu wenden und wenn das nicht gelingt,
setzt er auf sein Gesicht einen Ausdruck von einfältiger Komik.
Jemand, der nur auf der Stelle springt,
ist von zufälligem Trost verhüllt.
Jemand, ganz zufällig,
entdeckt ganz zufällig eine seit langem verdeckte Missachtung.
Aus stummem Staunen bricht langsam
Verwirrung.
Das vor allem.
Hiernach – unerwartete Freude,
die sich nun wirklich von den Phantastereien unterscheidet.
Hiernach zweifelt er an der Richtigkeit solchen Kategorisierens.
Hiernach wieder panische Angst,
dass doch alles unfassbar ist.
Dann Versöhnen,
dann stumpfes Ergeben,
dann verhärtet sich die Membran wieder und die Dinge sind
weit, weit weg ...
Zwei Zonen, ähnlich magnetischen Feldern, noch
ohne Anziehungskraft;
zwei Welten, die sich nicht einmal widersprechen.
Zwei Wesen, die schon seit langem
die eigene Vergänglichkeit erleben.
Zwei Ereignisse
die stets die Position Vorbei anehmen.
Nicht darüber, nicht gegenüber.
Eben so: in der VorbeiA-Position sein.
“Eben so: in der Vorbei-Position sein” –
das ist kein neuer Satz.
Das ist gar kein Satz. Das heißt, vorbei an allem Geschriebenen zu sein.
Das heißt, unbewusst
jemand Unbekanntes sein,
sich selber und anderen gegenüber.
Das ist ein einst geschriebener Satz.
Das ist nur ein Satz.  
Und das ist, und das wäre, vielleicht,
erst das, woran man sich gewöhnen muss: zu unterscheiden.
Getrennt – im Türrahmen.
Getrennt – auf der Straße, die man von der Tür aus sieht.
Sie: Fokussiert auf kleine Sammlerleidenschaften,
die durch die Zeit fließen,
sind Dinge, an denen man vorbeigehen könnte.
Dinge, die langsam schmelzen,
die sich ohne Erinnerung in die Worte schleichen.
In Worte voll ruhiger Furcht.

Übersetzt von Edina Picco, Sanin Hasibovic und Dieter M. Gräf

In cucina

итальянский | Elisa Biagini

In questo corpo
inospitale
all’inquilino,
dalle tegole
smosse, dalle
perdite d’acqua,
il frigo è vuoto.

*

con questi occhi
tazzine spaiate
raccolgo terra
che è un continuo
bagnare.

*
la lingua un sasso
che si schiude, che
caccia un’ala e
mi scappa dietro
al frigo.

*
quella che a te
sembra ditata,
è incrinatura.
Il vetro del bicchiere
andato in pezzi e
rincollato
                che poi
ti segna il labbro
ad ogni bere.

*
mi ascolto anche
stavolta, parole
come gas
lasciato aperto,
cuscino pigiato
sul viso.

*
taglio  
nell’occhio:
pupilla presa
nella porta che
mi hai chiusa.

*
da questa serratura
passa vento di
unghie, di pensieri
sfuggiti al trattenere,
invade casa come
cibo cucinato dal
vicino, unge gli
specchi.

*
tengo latte
di pietra
dentro al frigo,
per i denti più
forti,
       ci tengo un
terzo palmo
per dormirci
sonni di lettere,

fruscii
come di ciglia
nell’ombra.

*
nel frigo, da chiuso,
c’è il colore della
piega del
ginocchio, c’è
il sapore della
parola stanca.

*

il silenzio
tra noi, frigo
che ronza
d’esser aperto.

© Elisa Biagini
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2010

in der küche

немецкий

in diesem körper,
ungastlich
zum bewohner,
mit verschobenen
ziegeln, wasser
schaden, ist der
kühlschrank leer.

*

mit diesen augen
einzelne tassen
sammle ich ständig
gewässerte erde.

*

die zunge ist auf
brechender stein,
heraus schlüpft
ein flügel, fliegt
weg, hinter
den kühlschrank.

*

was du für einen
fingerabdruck hältst,
ist sprung.
des glases glas ist
zerbrochen, geklebt,
so
      wird bei jedem
trinken die lippe
verletzt.

*

ich höre mir zu,
schon wieder, wörter
wie ausströmendes
gas, ein kissen wird
aufs gesicht gepresst.

*
schnitt
ins auge:
pupille fest
geklemmt in der tür,
die hast du geschlossen.

*

durch dieses türschloss
weht fingernagelwind
mit gedanken, dem
behalten entflohn,
stürmt die wohnung
wie essensgeruch
des nachbarn, der
spiegel beschmiert.

*

ich habe stein
milch im
kühlschrank
für stärkere zähne,
eine dritte hand
fläche für
buchstabenschläfe,

wimperndes
rauschen
im dunklen.

*

im kühlschrank,
wenn er zu ist,
die farbe der knie
kehle, geschmack
des müden wortes.

*

die stille zwischen
uns, kühlschrank
summt sein
geöffnet werden.

Deutsche Fassung von Dieter M. Gräf.
Die Übersetzung entstand im Rahmen des Übersetzungsworkshops VERSschmuggel des Poesiefestivals Berlin 2010

Američki Prijatelj

хорватский | Zvonko Maković

Sve nastojim zabilježiti.
Kaže: i pokrete želim zabilježiti.
I tragove. I glasove kako ne bi
izvjetrili. Onda polako otvaram
svoje bilježnice, svoje knjige polako
otvaram i ne moram se ničemu čuditi.
Otupjeli su mi osjećaji.
Kajem se i tražim sukrivca za ove
nedaće. Ove glupe natikače nabavila
sam prošle jeseni. Bilo je to već zapisano,
a gospođa koja je pogledala na sat,
zadigavši rukav ogrtača,
jednom je rekla rečenicu
«ove glupe natikače...»
zabacivši kosu s čela i pri tom mislila
s kojom je lakoćom Brenda Lee koračala
na svojim visokim potpeticama što
su pojačavale svaki mišić njezinih
listova, njezinih bedara...
I Brenda Lee, pomislio je,
podizala je visoko ruku kako bi joj
grudi u profilu dominirale kadrom.


Netko je posrnuo prelazeći cestu
i tramvaj je počeo kočiti.
Netko je, jutros, kupio novine
i s osjećajem gađenja pročitao
imena umrlih.
Bezimena lica nalaze se zaštićena
staklom tramvajskog prozora
i njihovi se pokreti doimaju nestvarnima.
Njihovi izrazi govore o upravo nedokučivom.
Nalazio je imena porazbacana,
ali sasvim proizvoljno,
na stranicama džepnog adresara.
Kada je to pokušao dovesti u red,
netko je upravo kriknuo i taj je krik
pripisao prvom imenu na koje je naišao.
Dotičnog znanca zamišljao je kao samoubojicu
koji skače s mosta.
Izbrisao sam tvoje ime iz adresara,
rekao je i na licu mu je titrao
ispitivački osmijeh.
Izbrisao sam tvoje ime,
ponovio je pred ogledalom.
Nastojim sve zabilježeno i zapamtiti,
kaže, i život mi se polako,
ali tako sistematično pretvara u literaturu.
Pogleda na ručni sat Williams
te zapiše vrijeme. Zatim se približi
klaviru, izvadi Camel cigaretu
bez filtera, upali je benzinskim
upaljačem marke Ronson iz 1934.
i hrapavim glasom izgovori
«Sviraj to iznova, Sam!»

© Zvonko Maković
from: Strah

Amerikanischer Freund

немецкий

Alles versuche ich aufzuschreiben.
Er sagt: auch die Bewegungen möchte ich festhalten.
Und die Spuren. Und die Stimmen, damit sie sich nicht
verflüchtigen. Langsam öffne ich
meine Aufzeichnungen, meine Bücher, langsam:
ich wundere mich über nichts mehr.
Meine Gefühle sind abgestumpft.
Das bedaure ich sehr, und such für dieses Unglück
einen Mitschuldigen. Diese albernen  Latschen
habe ich letzten Herbst gekauft
. Das steht schon da,
denn die Dame, die auf die Uhr gesehen hat,
den Ärmel des Morgenmantels hochkrempelnd,
sagte eines Tages den Satz
„diese albernen Latschen ...“,
streichte sich die Haare aus der Stirn und dachte sich dabei,  
mit welcher Leichtigkeit Brenda Lee schritt,
auf ihren hohen Absätzen, die
jeden Muskel ihrer
Waden, ihrer Oberschenkel verstärkten ...
Und Brenda Lee, denkt er,
hob die Hand weit in die Höhe, damit ihre
Brüste im Profil den Bildausschnitt dominieren.

Jemand strauchelte beim Überqueren der Straße,
und die Straßenbahn begann zu bremsen.
Jemand kaufte am Morgen die Zeitung
und las mit einem Gefühl von Ekel  
die Namen der Verstorbenen.
Namenlose Gesichter,  geschützt
vom Glas der Straßenbahnfensterscheiben,
ihre Bewegungen erscheinen unwirklich.
Der Ausdruck ihrer Gesichter spricht vom eigentlich Unfassbaren.
Er stößt auf Namen, die auf den Seiten
seines Taschen-Adressbuches überall verteilt stehen,
vollkommen beliebig.  
Als er versucht, sie zu ordnen,
schreit gerade jemand auf, und diesen Aufschrei
schreibt er dem ersten Namen zu auf den er gestoßen ist.
Den betreffenden Bekannten stellt er sich
als Selbstmörder vor, der von der Brücke springt.
Ich habe deinen Namen aus dem Adressbuch gelöscht,
sagt er, und auf seinem Gesicht flackert
ein prüfendes Lächeln.
Ich habe deinen Namen gelöscht,
wiederholt er vor dem Spiegel.
Ich bemühe mich, alles Geschriebene auch zu behalten,
sagt er, und mein Leben verwandelt sich langsam,
aber systematisch in Literatur.
Er schaut auf die Williams-Armbanduhr
und schreibt die Zeit auf. Dann geht er
zum Klavier, holt eine Camel-Zigarette
ohne Filter heraus, zündet sie an,
mit einem Gasfeuerzeug der Marke Ronson von 1934.
Und sagt mit rauer Stimme
„Spiel´s  noch einmal, Sam!“

Übersetzt von Edina Picco, Sanin Hasibovic und Dieter M. Gräf