Daniele Monticelli 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: эстонский to: итальянский

Original

Translation

TULE MU KOOPASSE, MATEERIA!

эстонский | Maarja Kangro

Lipp remonditava mõisamaja küljes
lehvib nagu kalts.
Riigilipp. Narmastunult
ei hooli ta ise, ei ole süüdi, mis riigi.
Veest ja õhust räsitud kangas,
põdurad niidid. Ta ei taha, et need
väsinud molekulid kedagi esindaksid.
Ma seisan ta alla asfaldile
ja ütlen: "Tule mu koopasse!
Tule ära mu koopasse, mateeria!"
Nike tossud rõõmsa peretütre jalas: orjade tööst
on sündinud roosa põlatud polüuretaan.
Paber kartlike akadeemikute ja ametnike kappides:
nende elu kaunis, kahvatu vaikne ohver.
Jalakäija tapnud maasturi soojalt läikiv metall.
Nõrga parlamentääri foto akvarelne trükivärv.
Lipp lehvib. Tule, kangas, värv ja kude!
Tule, tähe graafiline kuju
ja hääliku akustika!
Tule, kallistame ja magame!
Tule peitu mu koopasse, mateeria!

© Maarja Kangro
from: Tule mu koopasse, mateeria
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

VIENI NELLA MIA TANA, MATERIA!

итальянский

La bandiera sul vecchio castello
sventola come uno straccio.
La bandiera dello Stato. Malridotta,
se ne frega di quale stato, non è colpa sua.
Il tessuto consumato dall’acqua e dall'aria,
i fili malati. Non vuole
che queste molecole stanche rappresentino qualcuno.
Mi metto sotto di lei sull’asfalto
e dico: “Vieni nella mia tana!
Vieni via, nella mia tana, materia!”
Le scarpe Nike della rampolla (?) felice:
poliuretano rosa, disprezzato, fruttodel lavoro degli schiavi.
La carta negli armadi degli accademici e dei funzionari:
la bella, pallida, quieta vittima della loro vita.
Il metallo scintillante del Suv che ha ammazzato un pedone.
I colori ad acquarello nella foto di un debole parlamentare.
La bandiera sventola. Vieni, stoffa, colore e tessuto!
Vieni, forma grafica della lettera,
forma acustica della parola!
Vieni, abbracciamoci e dormiamo!
Vieni a nasconderti nella mia tana, materia!

Traduzione dell’autore e di Daniele Monticelli

PIKK JA SEKSIKAS LÕPP

эстонский | Maarja Kangro

Väike lennuk tõuseb
optimaalse kõrguseni,
stjuuardess toob kohvi.
Kostab kerge raksatus
ja siis me justkui vajume,
meie -- meil on hea olla,
vajume tormipilvedesse.
Nina võtab suuna maale,
sööstame plahvatusele vastu,
joome kohvi ja vaimustume.
Selline sööst võiks kesta lõputult:
mugavalt, hallil raginal.
Armastust meil juba jagub, ja kaastunnet,
pilte oleme näinud korduvat,
keelte muutumist visandame,
nii et jah, miks mitte plahvatada.
Seksikas, pikk ja kiire surm
on võimas nagu muusika.
"Kas te teate John Adamsi lugu
A Short Ride in a Fast Machine?
Selle peaks ümber nimetama lõputuks."
Naeratame üksteisele,
ulatame tasse ega pea enam mõtlema,
kuidas me hukusööstu ajal
keegi kannatab, mädaneb või jääb jumalata.
Maa vajub veel eest ära:
kestaks see ainult, kestaks.
Kiirus on iseenese ja meie apoloogia,
kiirendus säilitab vaimustuse.
Kestaks see ainult lõputult
plahvatus
lõputult
plahvatus
lõputult

© Maarja Kangro
from: Tule mu koopasse, mateeria
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

FINE LUNGA E SEXY

итальянский

Il piccolo aereo raggiunge
la quota di crociera,
l'hostess porta il caffè.
Risuona un debole schiocco,
e poi è come sprofondassimo,
ci sentiamo bene,
caliamo nelle nuvole della tempesta.
Il muso fa rotta verso terra,
voliamo incontro alla catastrofe,
beviamo il caffè e ci entusiasmiamo.
Questa picchiata potrebbe durare all'infinito:
comodamente, in questo grigio scricchiolio.
Di amore ne abbiamo a sufficienza, e anche di pietà,
abbiamo visto le immagini ripetersi,
designamo i cambiamenti del linguaggio:
dunque, perché non schiantarsi?
Una morte sexy, lunga e rapida
è potente come la musica.
"Conoscete il pezzo di John Adams,
A Short Ride in a Fast Machine?
Bisognerebbe intitolarlo "L'infinito"."
Ci sorridiamo,
passiamo le tazze e non dobbiamo più pensare
che durante la nostra caduta fatale
qualcuno soffre, marcisce o perde dio.
La terra sprofonda ancor di più:
Se solo durasse ancora, ancora!
La velocità è l'apologia di se stessa e nostra,
l'accellerazione mantiene l'entusiasmo.
Se solo durasse all'infinito!
L'esplosione
fino all'infinito
l'esplosione
fino all'infinito

Traduzione dell’autore con l’aiuto di Luca Bonetti e Daniele Monticelli

ASBEST

эстонский | Maarja Kangro

Ah et juba lapsena?
Hüppasid,
ja eterniidivirn pragises?
Sinised tennised, valge krüsotiil.
Nägin suurendust,
kuidas 10-mikromeetrine kiud
tungib hingamisteedesse.
Eterniiditükk
oli mängult suitsukala?
Näksisite
nagu pärispattu?
Nagu hea ja kurja tundmise puud:
tegelikult ei tunne ju midagi,
aru ei saa suurt millestki,
10μm, räpastes pükstes ehitaja,
aimuta inimese agoonia,
20 või 40 aastat, pleuranaastud, mesotelioom,
sidekoestunud kops.
Jah, igal aastal justkui õitseb sirel
ja mõnikord suur kirg.
Kiud laskub väga aeglaselt
ja nähtamatult nagu tulevik:
asbest on vägev allegooria.
Oh, mis sa vihastad!
Näe, siin on mu uus lemmikvein.
Ma ostan. Teeme õhtul klaasikese.

© Maarja Kangro
from: Kunstiteadlase jõulupuu
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2012

AMIANTO

итальянский

Già da bambina?
Saltavi e
facevi scricchiolare la catasta di Eternit?
Le scarpe da ginnastica blù, il crisolito bianco.
Ho visto in un ingrandimento
la fibra di 10 micrometri
penetrare nell’apparato respiratorio.
Giocavate al pesce affumicato
con un pezzo di Eternit?
L’avete addentato
come il peccato originale?
Come l’albero della conoscenza del bene e del male:
in realtà non senti niente,
non te ne accorgi,
10μm, un operaio al cantiere coi pantaloni sporchi,
l’agonia di un uomo privo di conoscenza,
venti o quarant’anni, un’escrescenza alla pleura, il mesotelioma,
nei polmoni prolifera il tessuto connettivo.
Sì, ogni anno fiorisce il lillà,
e ogni tanto una grande passione.
Le fibre calano lentissime
ed invisibili come il futuro.
Ehi, ma perché ti arrabbi?
Vedi, ecco il mio nuovo vino preferito.
Te lo compro, beviamo un sorso stasera.

Traduzione dell’autore e di Daniele Monticelli