Matilda Södergran 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: валлийский to: шведский

Original

Translation

Cyn Brwydr

валлийский | Ifor ap Glyn

Mae’r nos yn llawn dynion;
maen nhw'n gwybod...
 

rhai’n gweddïo, rhai’n ‘sgwennu adre
rhai’n gorwedd yn llorweddol eisoes
yn arbrofi ag ebargofiant....
 
Mae llam y fflamau’n lluchio 
siapiau melyn dros y milwyr ;
mae rhai'n gwnïo’u henwau ar eu cotiau....
 
Maen nhw'n gwybod...
 
yfory bydd y caeau’n llawn cyrff.

© Ifor ap Glyn
from: Waliau'n Can
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Audio production: Wales Literature Exchange

Före slaget

шведский

Natten är fylld av män.

 
Män som vet …
 
några ber, några skriver hem,               
några ligger ner, redan i ett horisontellt 
experiment med evigheten …
 
Eldslågorna kastar
svavelgula former på soldaterna.
Några syr in sina namn i rockarna.
 
För de vet …
 
att imorgon
fylls fälten med lik.

Översatt av Matilda Södergran

Noswylio

валлийский | Ifor ap Glyn

Mae'n ddefod gyda'r 'fenga 'cw
wasgaru "llwch cysgu"
dros ei lygaid,
cyn eu cau, trwy gribo'r cwsg
i lawr trwy'i wallt
ac yn dyner dros ei dalcen, 
 
nos da, Dad
nos da...
 
Grandawaf ar y plant yn anadlu'r nos,
y pennau bach dan gwrlid
wedi mynd i rywle lle na allwn ddilyn,
ond o leiaf y dôn nhw nôl;
mae sêr rhyw nos dragwyddol
yn britho'u gwalltia, 
a'u wyneba fel clocia 
yng ngwyll y llofft...
 
Mae eu boreau nhw yn bnawn i ni,
a'u pnawniau nhw a wêl ein noswylio; 
pnawn Sul tawel efallai,
a'r haul trwy'r bleind yn ystol ddu ar wal;
a'r dyrna bach
wedi dod yn ddwylo oedolyn,
sy’n gwasgaru'r llwch cysgu dros fy llygaid cau,
a'i gribo lawr trwy 'ngwallt brithwyn...
 
Nos da, Dad
nos da...

© Ifor ap Glyn
from: Cerddi Map yr Underground
Gwasg Carreg Gwalch, 2001
Audio production: Wales Literature Exchange

Stoppas om till natten

шведский

Det har blivit en ritual med min yngsta
att strö sömnsand
i hans ögon
innan jag stänger dem
och kammar sömnen genom håret,
ömt ner över pannan
 
God natt, pappa,
God natt …
 
Jag lyssnar på våra barn andas natten,
deras små huvuden under täckena
försvunna dit vi inte kan följa med,
men åtminstone återvänder de;
stjärnor från någon evig natt
fläckar deras hår
och ansiktena är som klockor
i sovrumsskymningen.
 
Deras morgon är eftermiddag för oss;
deras eftermiddag stoppar om oss till natten;
en tyst söndag kanske
solen genom persiennerna
lutar sin svarta stege mot min sovrumsvägg
och barnnävarna 
har blivit vuxna händer
som ska strö sömnsanden
över mina slutna ögon
innan det kammas genom mitt grånade hår …
 
God natt, pappa,
God natt. 

Översatt av Matilda Södergran