Lesyk Panasiuk  (Лесик Панасюк)
Translator

on Lyrikline: 18 poems translated

from: украинский, русский to: английский, украинский

Original

Translation

ЛИПЕНЬ

украинский | Lesyk Panasiuk

Сьогодні раптово сховалося серце
й поснули пальці

Борсався з туманом
і нічого не відчував

Ні дна човна яким бавиться хвиля
ні зеленої лапи ялини
не відчував

Спробував читати чужі вірші але бачив тільки жаль
подумав було читати історичні книжки але яка ж історія
нема ніякої історії і не було ніколи
замість історичних книжок друкуйте чорнильні плями

Ми завжди жили в казках
я до прикладу виріс із яблуневого зернятка

Лежу горілиць
але ніхто не нап'ється з очей моїх
ні птаха ні корова ні пес-приблуда
бо сьогодні сховалося серце й поснули пальці
як у цей день налаштувати гітару
як у цей день співати

Вириваю язик свій
і кидаю у небо
бо сьогодні найбільше хочу говорити
але слова тепер не мають значення

Не треба нічого все ясно й так
бо серця нема
а може ніколи й не було
просто віриш книжці з анатомії
а сам живеш у казці

І пальці тепер як олівці із загубленими стрижнями
як бджоли що вжалили вперше й востаннє

А серце
що серце
порожня каструля
дзвенить при кожному необережному рухові
а зараз і воно сховалось

Навіть липень тепер який
не читає тобі твоїх улюблених поетів
навіть не говорить до тебе
забирає людей
забирає пальці
забирає серце

© Lesyk Panasiuk
from: Крики рук
Харків: kntxt, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2022

JULY

английский

The heart has suddenly hidden today

and the fingers have fallen asleep

 

I floundered in fog

but there was nothing to feel

 

Neither the bottom of a boat waves were playing with

nor a green paw of a fir-tree

nothing to feel

 

I tried reading the others’ poems but found only regrets

I thought of reading history books but what is history

the history doesn’t exist and hasn’t ever

instead of history books print spots of ink

 

We have always lived in fairy tails

for example I am the grown-up apple grain

 

Lying supinely

but there’s no one to quench thirst drinking from my eyes

no birds or cows or stray dogs

because the heart has hidden today and the fingers have fallen asleep

how can I even tune the guitar

how can I even sing

 

I’m tearing my tongue off

and throwing it into the sky

because today I want to speak

but the words are useless

 

I need nothing more everything becomes clear

as the heart is gone

or maybe the heart has never existed

you just believe the anatomy book

living in a fairy tale

 

And fingers are now like pencils that lost their heart cores

like bees that sting ones but never twice

 

And heart

what is heart

just empty pan

tinkling because of any careless move

and now it has also hidden

 

Even July this time

doesn't recite your favorite poets

doesn’t even talk to you

removes people

removes fingers

removes heart

translated into English by Daryna Gladun & Lesyk Panasiuk

АБЕТКА ЯК ПАЛАТА ДЛЯ ПОРАНЕНИХ

украинский | Lesyk Panasiuk

І

Чуєш цей рух у стовбурах
це мова тече в дерев’яних жилах і буяє пустоцвітом
мова чорна мов земля
чорна мов кров що тягне нас у землю

Червоні пера застрягли в чорнильницях наших ротів
повні крові наче під час бійки
кожне слово завдає болю

Щоб зараз лишитися живими треба мовчати

Сипучі піски мови тягнуть нас на дно


ІІ

Літери йдуть на війну
складаються в слова які ніхто не хоче вимовляти
речення підриваються на мінах
історії обстрілюють системами залпового вогню

У слово дім влучає снаряд
крізь розбите вікно літери д
можна побачити як літера і втрачає голову
як провалюється дах літери м

Мову в час війни не впізнати
речення такі недолугі
ніхто не хоче помирати
ніхто не хоче говорити

Біля лікарняного ліжка літери й лежить протез
діакритичного знака якого вона соромиться
уже вкотре розходяться шви просвітами літери ф
від кульових поранень на етимологічному фронті
м’який знак втратив язик під час катувань

Палати забиті літерами
що й апострофа не вставиш
відпадає фарба зі стін
осипаються слова незрозумілими покручами
і хто ними буде говорити

© Lesyk Panasiuk
Audio production: Haus für Poesie, 2022

ALPHABET AS A WARD FOR WOUNDED

английский

I

 

Can you hear these movements inside trunks

that’s language flowing in wooden veins and blossoming with barren flowers

the language is as dark as soil

as dark as blood pulling us into the ground

 

Red quills got stuck in the inkwells of our mouths

full of blood as if we were fighting

every word is painful

 

We just need to be quiet to stay alive now

 

Loose sand of language is taking us down

 

 

II

 

Letters go to war

form the words which nobody wants to pronounce

sentences hit landmines

stories are shelled by multiple launch rocket systems

 

Missile hits word дім

in the broken window of letter д

it’s easy to see how letter і loses her head

how a roof of letter м collapses

 

It’s hard to recognize the language during wartime

sentences are so awkward

nobody wants to die

nobody wants to speak

 

Near the hospital bed of letter й lies a prosthesis

of diacritical mark which she is ashamed

once again the seams diverge with the gaps of letter ф

from bullet wounds on the etymological front

soft sign lost his tongue during torture

 

Wards are full of letters

there’s even no place for apostrophe

paint is peeling down from the walls

words are falling away as confusing slang

and who will speak it

translated into English by Daryna Gladun and Lesyk Panasiuk

ТУРБІНИ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

украинский | Lesyk Panasiuk

Верхівки дерев стирчать із води
наче відкриті переломи річки

Затоплені міста і села
маленькі батьківщини до яких неможливо повернутись
як же пощастило тим хто помер раніше

Турбіни гідроелектростанцій перетворюють старі карти
перетворюють дошки пошани
перетворюють дитячі спогади
перетворюють імена родичів
і все на електроенергію

Кожен день тепер поминальний
достатньо тільки ввімкнути світло коли повертаєшся з роботи

Темрява трохи вагається перед тим як піти

© Lesyk Panasiuk
from: Крики рук
Харків: kntxt, 2018
Audio production: Haus für Poesie, 2022

TURBINES OF HYDROELECTRIC POWER STATIONS

английский

The tops of the trees stick out of the water

like open fractures of river

 

Drowned towns and villages

small motherlands where you can never return

those who died before are the lucky ones

 

Turbines of hydroelectric power stations convert old maps

convert honor boards

convert childhood memories

convert names of relatives

and everything else into electricity

 

Every day now is a day of mourning

it’s enough just to turn on the light when you come back from work

 

The darkness hesitates a while before leaving

translated into English by Daryna Gladun and Lesyk Panasiuk

[чтобы думать...]

русский | Ivan Akhmetiev

чтобы думать
ведь тоже нужно время
верно?

а две мысли
думать одновременно
нельзя

© Ivan Akhmetiev / Иван Ахметьев
from: Иван Ахметьев. Девять лет
Москва: ОГИ, 2001
ISBN: 5-94282-026-0
Audio production: Ivan Akhmetiev, via New Literary Map of Russia, 2020

[щоб думати...]

украинский

щоб думати 
нам же так само потрібен час 
чи не так? 

а дві думки 
думати водночас хоч би як 
не можна

Переклав з російської Лесик Панасюк
Парадигма, 2020, №2