Walter G. Andrews 
Translator

on Lyrikline: 8 poems translated

from: турецкий to: английский

Original

Translation

Aynalar ve Zaman

турецкий | Hilmi Yavuz

erguvanlar geçip gittiler bahçelerden
geriye sadece erguvanlar kaldı

şair! bahçelere özenecek ne vardı?
işte tenhâ her yanımız, hep tenhâ
ne aradık sözcüklerin kuytularında
ne bulduk soldukça çoğalan dilimizde?
Zaman'ın sırı hâlâ duruyor olmalı ki üzerimizde
biz bakınca görünen aynalardı

nasıl var olduysanız öyle kayboldulardı
bir yazın tiniyle bir güzün bedeni
hem birleşti hem de ayrıldı sizde
şair! gördünüz kimbilir kaç aşkın battığını
o derin sulara kapılmış şiirlerinizde...
nedeni, ne kayalar ne fırtınalardı:

kuytulardı, geçip gittiler sözlerimizden
geriye sadece kuytular kaldı

© Hilmi Yavuz
Istanbul: Everest Yayınları, 2019
ISBN: 9786051854465
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

mirrors and Time

английский

the redbuds passed out of the gardens
and only redbuds there remained.

poet! what was it you wished to imitate in gardens?
look, every bit of us is lonely, all lonely
what did we seek in the occluded parts of words
what did we find in our language growing as it fades?
the silvering of Time must yet endure, so above us
when we looked what we saw were mirrors

however you had existed, so were they lost,
the soul of a summer and an autumn's body
both united and diverged in you
poet! who knows how many loves you saw founder
in your poems, swept away in those deep waters...
for reason neither of the rocks nor the tempests

they were secluded spots passed out of our words
and only secluded spots there remained

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007

orpheus'a şiirler

турецкий | Hilmi Yavuz

ı.
herşey bu sayrılı
ve çorak kentten
                 pis, murdar
hüzünler bile kurtar-
amaz olduk... çok gördüler...

duygular yumrulmuş, kalpte kirler
var; Söz’ün kanserine geldik:
katı sözcükler ve taş
gibi ele gelen şiirler-
le donatıldı bu kent...
yıkım, aşkı; çöküş, umudu
                     imliyor şimdi;
göğünse yavaş yavaş
dökülüp ıssız bıraktığı sfer
                    katı... kaskatı…

artık keder bile keder
vermiyor; acı, acıyı unuttu;
güneşle kandili ayırdedemez olduk
                 —kanserli saatler!..
sevinç, bulaşıcı bir sayrılık
gibi tiksinç; kapılar çürüyor
durdukları yerde; açmanın anlamı yok,
kapamanın da...
                —hiç... hiç...

2.

Bekleyen isterse beklesin...
Beklerler… lâmbalar kuruyor;
gül, daha tohumdayken solmaktan
bıkmış; dallar, kusmuklu; bir vinç,
gitgide ağırlaşan, batan sokaktan
kendini kaldırmayı deniyordu... —bırakmış...

ey siyah kanser! bu kenti
niye kuşattın kuşlarla? daha beter-
                         i mi var!
aynalar artık sırsız olarak da
göstereni; belki bir
akrebe tırmanan duvar; yıkılan ölü
sur sesleriyle dolan erguvan
                ve...len terâni!...

dili zebanî olan sen! şair, deccal,
ya da neysen... artık sus, yeter!
görünsen de bir, kaybolsan da, ey orpheus,
                         ne farkeder!..

© Hilmi Yavuz
Everest Yayinlari,
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

poems to orpheus

английский

1.

all is cancer! from this diseased
and barren city
      we couldn't even
save the foul, filthy, polluted
sorrows ... they saw so much ...
feelings knotted into lumps, in the heart there was
corruption: we got around to the cancer of the word,
it was done up
in harsh vocabulary and poems
that come into the hand
like stones, this city
ruin, its passion; collapse, its hope
          now implies;
as for the sphere
that the sky shedding slowly
slowly left desolate,
it's harsh... oh so harsh…

in the end every sorrow grants
no sorrow; the bitter forgot bitterness;
we've gotten to where we cannot tell
sun from candle
                        —cancerous hours!
joy, like a contagious disease
is nauseating, the doors are rotting
where they stand, there's no sense in opening them
or in closing them either…
                              -none… none…

2.

who waits let him wait if he wishes
they wait... the lamps run dry;
the rose, while still in the seed was fed up
with fading; the branches covered in vomit; a winch
tried lifting itself from the increasingly
ponderous, sinking street... —and gave up...

oh black cancer! why did you
surround this city with birds? is there no-
        thing worse?
mirrors now without silvering
show what they show; perhaps a wall
climbing a scorpion; a redbud
filled with ruined, dead, doom's trump voices
              and ... thou shalt not look upon me! .

it's you whose tongue is hell's usher! poet, demon,
or whatever you are .. just shut up, enough!
if you appear or disappear it's all the same, oh orpheus,
                       what difference it make.

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007

Doğunun gurbetleri

турецкий | Hilmi Yavuz

akşam en güzel masaldır
                         iyi anlatılırsa

doğru olan herşeyde biraz
öfke, biraz yılgınlık vardır
der, bir kıssa
câm incelince şarap da incelir
yaşam acıdan kırmızıya
ölüm hüzünden beyaza
ve bir gül gelirse
bu yol ayrımından gelir
                     mutlaka ve nasılsa

kendi elimizle kurduğumuz gurbetten
daha zor bir sürgün yoktur
yaşasak da, yaşamasak da
umuda ve sonbahara hüküm ki:
gülün saltanat devrinden
ne sevdikse bugünden
ve ne kaldıysa dünki
acıyı yakuta döndürsün
hüznü döndürsün elmasa

akşam en güzel masaldır çünki
                                 iyi anlatılırsa

© Hilmi Yavuz
Everest Yayinlari, 2019
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

exiles of the east

английский

evening is the most beautiful of tales,
if it be told well

in every true thing there's a little
rage, a little fear
so a story tells
as the glass grows fine the wine too refines
life goes crimson from pain
death goes white from sorrow
and if a rose comes
it comes by this fork in the road
                     certainly and somehow

there is no more dire banishment
than the exile wrought by our own hands
if we live or live not
the decree to hope and autumn is this:
whatever of the rose's reign
we loved in today
and whatever of yesterday remained,
to ruby let it turn pain,
sorrow let it turn to diamond

for evening is the most beautiful of tales,
if it be told well

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007

Taflan

турецкий | Hilmi Yavuz

ne zaman dinecek, ne zaman
bu taflan, bu taflan?

ey uçurum gözlü sevgilim!
ne zaman baksam
bir hiçlik tadı
                     ve ağzından
yıldızlar uçuran
ergin, yeşil ve yabanıl
bir yaz gecesi gibisin
yüzünde yolların gülüşü
ve yaz göğüne ilişkin
bir esenlik üretiyorsun
geçip giden fırtınalardan

ey uçurum gözlü sevgilim!
ne zaman baksam
aşkların büyük yarlarıyla
kuşatılmış görüyorum kendimi
                                                safran
ve ezilmiş yazlardan
bakışlarının kıyısız
                               açıklarına
gurbet ve cevahir taşıyan
bir gülüş söylencesi
geçer bir yazdan ötekine
                               derin anlatılardan

ey uçurum gözlü sevgilim!
ne zaman baksam
bir dağın yırtmacından
bir dere yatağı
                     gibi kayan
yeşil tenini görüyorum
                                  akşam
nasıl da yakışıyor yüzüne
ve sanki bir kayalığın içine
durmadan kendi kendini oyan
bir ferhâd gibiyim ben
ya da pusuda, karanlık
                                 bir gül gibi
hem solan hem solmayan

ne zaman dinecek, ne zaman
bu taflan, bu taflan?

ey uçurum gözlü sevgilim!

© Hilmi Yavuz
Istanbul: Everest Yayınları, 2019
ISBN: 9786051854465
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

cherry laurel

английский

when, oh when will it settle
this cherry laurel, cherry laurel

oh my abyss-eyed beloved
whenever i look—
a taste of oblivion.
you're like a summer eve
ripe and green,
and wild putting to flight
the stars from its mouth
in your face is the laughter of roads
and you generate health
bound to the skies of summer
out the bygone storms.

oh my abyss-eyed beloved!
whenever i look
i see myself surrounded
by the vast precipices of loves,
                   bearing exile
and jewels onto the shoreless
open sea of your glances
                of saffron
and crushed summers,
a legend of laughter
passes from one summer to the next
out of profound narrations

oh, my abyss-eyed beloved!
whenever i look
from rent in a mountain
like a narrow river bed
                 sleepping
i see your green skin

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007

Doğunun kalıtı

турецкий | Hilmi Yavuz

biz üç güzel kardeştik ve ölüm,
ölüm en gencimizdi bizim

bize doğunun büyük şiiri kaldı

o bir nehir gibi ve kendimizin
nice ipek yollarına dökülüp
ve derin kollarına bir gonca
gül diye kapanıp ve tiftik,
safran ve kilim gibi onca
acılardan sonra, mağrur ve yitik
bir külliyeye benzer gurbetimizin
gide gide sonuna geldik

biz üç güzel kardeştik
ve ölüm, en gencimizdi bizim

bize doğunun büyük şiiri kaldı

sonra derviş defterimiz kapandı
gün kara koyun, gece oğlaktı
ve göçebe bir çeşme olan ikizim
şiiri bir oba gibi kaldırıp
dağ taş demeden, dizlerimizin
bir bir büküldüğü baharat yollarından
korkunç bir ağıt diye geçirip
bizi düzlüğe çıkardı

bize doğunun büyük şiiri kaldı

© Hilmi Yavuz
Everest Yayınları,
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

inheritance of the east

английский

we were three beautiful brothers and death,
death was the youngest of us all

to us was left the great poem of the east

it was like a river and poured forth
on so many silk roads of ours.
as a budding rose we enclosed
it in our deep sleeves and after
so much pain like mohair
saffron and woven rug, step by step
we reached the end of our exile
like a mosque-complex proud and vanished.

we were three beautiful brothers
and death was the youngest of us all

to us was left the great poem of the east

then our dervish journal was closed.
the day a black sheep, night a kid goat
and my twin, a nomad fountain
raised up the poem like a great tent,
passed it over crag and stone
over spice roads that bent
our knees one by one like a terrible dirge
and brought us out onto the plain

to us was left the great poem of the east

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007

koruganlar

турецкий | Hilmi Yavuz

nerde şiirler? nerde o dili yorgun koruganlar?

ben şimdi karartılmış bir bulutun
rastgele yoldan çevirdiği bir şairim:
dilimde ay ağardı ve acılar çıktı
diye üzerimden
kimbilir nerde aranan

ben şimdi ve dâimâ kalbine
hüzünler ihbar edilen bir şairim:
söyle nerde, haydi söyle o kanayan sözlerle
sedefli güzeller?
kimbilir nerde saklanan

ben şimdi bir gülü
kendi güvenliği için
bir sevda şiirine dönüştürmeye
yargılı bir şairim, yaptığım bu işte!
soru sorma, yollan kapat ve unut
yazları ve şiirleri
kimbilir nerde yazılan

© Hilmi Yavuz
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

storehouses

английский

where are the poems? where those storehouses of tired language?

i am a poet now turned
from a chanced-upon road by a darkened cloud:
on my tongue the moon grew white
and pains were discovered
on me;
where i am sought, who knows

i am a poet now and always,
informer to his heart of sorrows
tell me where, come tell me beauties
pearl - inlaid with those bleeding words?
where are they hidden, who knows

i am a poet now
condemned to transform
a rose, for its own safety,
to a poem of passion, this is what i do, you see!
so don't ask; block the roads and forget
the summers and the poems;
where are they written, who knows

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007

Çöl ve Judas

турецкий | Hilmi Yavuz

ben gittimdi, sarışındım, bir demet
su, bir demet kum, bir demet...
ay, kurumuş, elimdeydi, sarışın
çöl lâlesi, dilim kuru... ihanet

acıttı ağzımı, Efendimiz, bu yolu
çarmıhlara bata çıka yürüdüğüm yeter!
ayaklarım kan içinde, mürrüsâfi ve keder
kokuyor içim... çöllerdeydim, korkulu

o leş gibi aydınlık ve o yağlı gecede
bir i n c i l'de büyüdüm ben, bir cücede
boy attım; ya iğrenç golgotha'da, ya sefih

İstanbul'da, fark etmez; elmas gözlerimde put
gibi durdum, dedi: 'beni öp hilmi ve beni unut!'
yakın dostlarımdılar. ihanet ve isa mesih...

© Hilmi Yavuz
Istanbul: Everest, 2019
ISBN: 9786051854465
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

the desert and judas

английский

i'd gone, was fair of face and hair, a handful
of water, handful of sand, a handful...
moon, desiccated, in my hand it was, fair
desert tulip, my tongue is dry... treachery

it burns my mouth, Our Lord, enough
have i dragged myself along this road to the crosses!
my feet all bloody, i stink inside of myrrh
and misery... i'm in the deserts, terrified

in that carrion light and corpulent night
i grew up in a Gospel and in a dwarf
grew tall; in a horrid Golgotha, or wretched
istanbul, makes no difference; in my diamond eyes
i stood still as a statue, he said "kiss me Hilmi and forget me"
my dear friends they were: Jesus the Messiah and Treachery...

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007

tenhâ

турецкий | Hilmi Yavuz

her şiir boydan boya
                          bir ıssızlıktır artık
dizelerse giderek daha tenhâ

acının düzyazısı olmaya
hazır mı sözlerin kışı ?
aşklar! onları yazan yaşasın
                                        sarışı
n atlas kâğıtlarda yaz
ne güz okunur ağaçlar güyâ

sen sussan da susmasan da bir
tutup tutuştuğun hayâle
ağırdan iri güller ve lâle
düşer düştüğün melâle
ve hüznü yeniden-okumak
için bir kitap olur dünya
ve her şiir boydanboya
                            bir ıssızlıktır artık
dizelerse giderek daha tenhâ

© Hilmi Yavuz
Everest Yayinlari,
Audio production: EDISAM - Turkish Literature and Science Writers Union

lonely

английский

every poem from end to end
                             is a desolation now
and the lines grow ever lonelier.

is it ready, the winter of words
to be the prose of bitterness?
loves! long live those who write them
                right! some-
r on blonde satin papers,
might say, in what fall the trees are read

if you be silent or not silent it's one
cling to the image you burn for
slowly roses and tulips
fall in to the tedium you fell into
and once again—to read sorrow
this world becomes a book.

every poem from end to end
                        is a desolation now
and the lines grow ever lonelier

Translated by Walter G. Andrews
Hilmi Yavuz: Seasons of The Word, Selected Poems, Syracuse University Press, New York 2007