Jaroslav Kovanda 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: русский to: чешский

Original

Translation

УРОК АНАТОМИИ

русский | Wjatscheslaw Kuprijanow

Простите
ученики
но из моего скелета
не выйдет
хорошего наглядного пособия

Еще при жизни
я так любил жизнь и свободу
что взломал свою грудную клетку
чтобы дать волю сердцу
а из каждого ребра
я пытался
сотворить женщину

Голову еще при жизни
я ломал
над вопросами жизни

Какой уж тут
череп

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Hodina anatomie

чешский

Promiňte
žáci
ale z mé kostry
nevznikne
dobrá učební pomůcka

Ještě za života
jsem tak miloval život a svobodu
že jsem rozlámal svou hrudní klec
abych uvolnil cestu srdci
a z každého žebra
jsem se pokoušel
stvořit ženu

Hlavu ještě za života
jsem si lámal
nad otázkami života

K čemu je mně tedy
lebka

překlad: Jaroslav Kovanda

УРОК ПЕНИЯ

русский | Wjatscheslaw Kuprijanow

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Hodina zpěvu

чешский

Člověk
vynalezl klec
dříve
než křídla

V klecích
zpívají okřídlení
o svobodě
letu

Před klecemi
zpívají bezkřídlí
o spravedlnosti
klecí

překlad: Jaroslav Kovanda