Christa Rothmeier 
Translator

on Lyrikline: 29 poems translated

from: чешский to: немецкий

Original

Translation

[Okénkem záchodu svítí hvězdy]

чешский | Pavel Kolmačka

Okénkem záchodu svítí hvězdy
jak vějíře jisker z rachejtlí
rozprsklých na zčernalém nebi:
vzplály a nezhasly.

V prazvláštně opačné perspektivě
se jejich záře sbíhají
zde, v žlutý nepohnutý oheň
na vápnem obílené zdi.

I uvnitř mne. Někde daleko
vím o tom teple, aniž vím,
a o místě, které jím spáleno
na dlouhé cestě samoty.

© Pavel Kolmačka
from: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Durch das Abortfenster leuchten die Sterne]

немецкий

Durch das Abortfenster leuchten die Sterne
wie ein Fächer Funken aus Raketen,
die am schwarz gewordenen Himmel zerplatzten:
aufgelodert und nicht verloschen.

In ganz seltsam verkehrter Perspektive
vereint sich hier ihr Schein
zu einem unbeweglichen gelben Feuer
an der gekalkten Mauer,

und auch in mir. Irgendwo in der Ferne
weiß ich, ohne zu wissen, um diese Wärme
und um den Ort, den sie verbrannte
auf dem langen Weg der Einsamkeit.

Übertragen von Christa Rothmeier. Aus: Du sahst, es gibt dich. Edition Thanhäuser, 2001

[K večeru bouře poškodila střechu]

чешский | Pavel Kolmačka

K večeru bouře poškodila střechu.
Když ustal déšť, lezl jsem nahoru
měnit pár tašek a prasklý hřebenáč.
Bylo jasno, viděl jsem daleko k obzoru.
Pár fáborů kouře spojených v dlouhý fáč
i s mraky zůstávalo za vsí,
krajina kamsi hnaná větrem…
 
Obkročmo na hřebeni vyhlížel jsem
jakousi zem či město, ženu,
muže či záři za andělem.
O prázdno opřen celým tělem
s ústy dokořán rozhodil jsem ruce,
zůstal tak bez hnutí a svítil jako měsíc.
Slyšel jsem věčnost, ach, a z dvorků povyk slepic…

© Pavel Kolmačka
from: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Gegen Abend beschädigte ein Gewitter das Dach]

немецкий

Gegen Abend beschädigte ein Gewitter das Dach.
Als der Regen aufhörte, kletterte ich hinauf
ein paar Ziegel auswechseln, auch den gebrochenen am First.
Der Himmel war klar, ich sah weit bis zum Horizont.
Ein paar Rauchgirlanden, zu einem langen Band verschlungen,
blieben samt den Wolken hinter dem Dorf,
die Landschaft vom Wind irgendwohin gejagt…

Rittlings am First sitzend, hielt ich Ausschau
nach einem Land oder einer Stadt, nach einer Frau,
einem Mann oder nach dem Glanz eines Engels.
Mit dem ganzen Körper gegen die Leere gelehnt,
den Mund weit aufgerissen, breitete ich die Arme aus,
blieb so, ohne mich zu bewegen, und leuchtete wie der Mond.
Ich hörte die Ewigkeit, ach, und aus den Höfen Hühnergegacker…

Übertragen von Christa Rothmeier. Aus: Du sahst, es gibt dich. Edition Thanhäuser, 2001

[Koncem léta, když nepřestala sucha]

чешский | Pavel Kolmačka

Koncem léta, když nepřestala sucha,
jsme měli málo vody.
Otevřeli jsme starou studnu.
Byla zvláštně plná
dechu smrti, kusů trámů, listí
v ní leželo na hladině.
Nabírali jsme je z přítmí
vědrem na konopném laně,
zlehka nás přitom prochvívala
zima.

A pak jsem bosý slézal po žebříku
posbírat to, co zbylo.
Mé nohy se najednou
opřely o hlubinu.
S hlavou zakloněnou
hleděl jsem na bílou
oblohu jak na světelný kruh
a viděl víc: kořeny pampelišky,
pavouka, slimáky a hlínu
mezi skružemi.

Podobně jako nyní,
když slézám do mlčení.
Podobně jako teď, když vkleče
dívám se na zeď pokoje
a celý dům je vlečen
tichem
do boje.

© Pavel Kolmačka
from: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Am Ende des Sommers, als die Dürre nicht aufhörte]

немецкий

Am Ende des Sommers, als die Dürre nicht aufhörte,
ging uns das Wasser aus.
Wir öffneten den alten Brunnen.
Er war seltsam voll
vom Hauch des Todes, von Balkentrümmern, Laub
lag auf seiner Oberfläche.
Wir schöpften das Wasser aus der Dämmerung,
den Eimer am Hanfseil,
und Kälte
durchrieselte uns.

Dann kletterte ich barfuß die Leiter hinab,
um einzusammeln, was übrig war.
Plötzlich stützten sich meine Beine
auf den Abgrund.
Den Kopf zurückgebeugt
blickte ich zum weißen
Himmel wie auf einen Kreis Licht
und sah mehr: Löwenzahnwurzeln,
eine Spinne, Schnecken und Erde
zwischen den Ringen.

Ähnlich wie jetzt,
da ich ins Schweigen hinabsteige.
Ähnlich wie jetzt, da ich auf Knien
zur Zimmerwand schaue,
und die Stille
das ganze Haus
mit sich in den Kampf
zieht.

Übertragen von Christa Rothmeier. Aus: Du sahst, es gibt dich. Edition Thanhäuser, 2001

[Večer, když zaléval zahradu]

чешский | Pavel Kolmačka

Večer, když zaléval zahradu,
byl deštěm chodícím s konví.
Zaklínal dřevěný kolík,
tyčku a fazoli, hlávky, dýně,
okurku v listovém moři.

V kapse mu cinkal zvon pětník.
Měl radost z červených třešní.
Ticho se rozlilo nad stromy,
hnojiště, široké záhony.
Snad bylo víc než jen nic.

© Pavel Kolmačka
from: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Abends, wenn er den Garten goß]

немецкий

Abends, wenn er den Garten goß,
war er der Regen, mit Gießkanne wandelnd.
Verzauberte Holzpflock,
Stange und Bohnen, Krautköpfe, Kürbisse,
die Gurke im Blättermeer.

In seiner Hosentasche klimperte ein Fünfhellerstück – seine Glocke.
Die roten Kirschen freuten ihn.
Stille ergoß sich über die Bäume,
den Misthaufen, die breiten Beete.
Vielleicht war mehr als nur nichts.

Übertragen von Christa Rothmeier. Aus: Du sahst, es gibt dich. Edition Thanhäuser, 2001

[Polední vzduch je nehybný]

чешский | Pavel Kolmačka

Polední vzduch je nehybný,
vánek spí v hnízdě stromu.
Bůh už už něco napoví,
nebo nám nastaví nohu.

Na návsi pihovatý chlapec
spadl z otcova kola.
S odřeným kolenem, s brekem
loudá se domů.

V prachu schne trocha krve.
Vysoko nad stromy se vzdouvá
modř nebe,
bílá skála mraku.

© Pavel Kolmačka
from: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Die Mittagsluft steht still]

немецкий

Die Mittagsluft steht still,
ein Lüftchen schläft im Nest eines Baums.
Fast, als wollte Gott uns etwas sagen,
oder uns ein Bein stellen.

Auf dem Dorfplatz fiel ein sommersprossiger Bub
vom Rad seines Vaters.
Mit aufgeschundenem Knie trollt er sich weinend
heim.

Im Staub trocknet ein bißchen Blut.
Hoch über den Bäumen schwillt
das Blau des Himmels,
weißer Fels einer Wolke.

Übertragen von Christa Rothmeier. Aus: Du sahst, es gibt dich. Edition Thanhäuser, 2001

[Houštiny chladu, keře tmy]

чешский | Pavel Kolmačka

Houštiny chladu, keře tmy
semkly se kolem starých zdí.
Šlahouny, trnité větévky
nahmatávají skuliny

a vrůstají dovnitř.
Tam tikot hodin, elektroměr vrčí,
v kuchyni někdo zapomněl zhasnout.

Na stole pod lampou skvrna po mléce,
které rozlily děti,
talíř se zbytkem večeře.
Magické kruhy.

© Pavel Kolmačka
from: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Das Dickicht der Kälte, der Finsternis Gestrüpp]

немецкий

Das Dickicht der Kälte, der Finsternis Gestrüpp
umklammern die alten Mauern.
Ranken, dornige Zweige
ertasten Risse

und wachsen hinein.
Drinnen das Ticken der Uhr, ein Stromzähler surrt,
jemand vergaß, in der Küche das Licht zu löschen.

Auf dem Tisch im Lampenschein Flecken,
die Kinder haben Milch verschüttet,
ein Teller mit Resten vom Abendessen.
Magische Kreise.

Übertragen von Christa Rothmeier. Aus: Du sahst, es gibt dich. Edition Thanhäuser, 2001

[Nic neopomenout, nic nepropást]

чешский | Pavel Kolmačka

Nic neopomenout, nic nepropást
z tohoto dne, který se naklání.
Nehybně, vážně, nevnímaje čas
sledovat oknem padající sníh.

© Pavel Kolmačka
from: Viděl jsi, že jsi
Petrov, 1998
Audio production: Haus für Poesie / 2018

[Nichts versäumen, nichts verpassen]

немецкий

Nichts versäumen, nichts verpassen
von diesem Tag, der sich neigt.
Reglos, ernst, die Zeit mißachtend
durch Fenster blicken, wie es schneit

Übertragen von Christa Rothmeier. Aus: Du sahst, es gibt dich. Edition Thanhäuser, 2001

Pro J. K.

чешский | Petr Borkovec

             Pavilon číslo dvacet tři.
             Říjnové slunce na zdi verandy –
             pamětní deska léta.
             – To je jak z Bunina, jak z Feta ...
  
Povědomé ornamenty,
pocit, že už jsem tu byl;
jarní vzduch mě obstoupil
jako zatažené plenty,

prochládal jsem, ranní stromy
zpátky paměť vracely,
k tváři slunce přitisklo mi
železo, kus oceli.

Oči rukou zacloněné,
v prstech šňůrky rubínů,
teplo sluncem položené
jako předmět na hlínu.

Jako by se na má záda
někdo přitisk, slunce skryl –
žíla stéká, modrá, chladná –
suchou rukou vzpomínky.

Okolo dubnového rána
jak kolem lůžka přecházím;
areál, klasicistní brána,
vítr a světlo, nárazy

do bílých zdí a verand
očíslovaných pavilonů,
plechové zvuky přes záclonu
vylétlou z okna, která

je jak směr, jako znamení
někomu jinému, mně ne.
Jak kolem bílé postele
s tělem stočeným k ostění,

se škopkem studené moči,
jantarové a sedlé,
jdu kolem rána, vedle.
Ne já – pár bezrukých očí.

Nepřítomně, zvykle, stroze
ruka sestry lůžko stele,
kovové a proleželé
jako slunce na obloze.

Linoleum s ornamenty.
Jak vzduch v jarních zahradách
svítí čtyři vlažné plenty
kol těla, jež vychládá.


                                1996

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

Für J. K.

немецкий

         Pavillon Nummer dreiundzwanzig.
         Die Oktobersonne auf der Verandamauer –
         Gedenktafel des Sommers.
         – Wie von Bunin, wie von Fet ...

Vertraute Ornamente,
das Gefühl, schon hier gewesen zu sein;
die Frühlingsluft umgab mich
wie ein geschlossener Vorhang,

ich fror, die morgendlichen Bäume
brachten das Gedächtnis zurück,
die Sonne drückte mir ein Eisen,
ein Stück Stahl, ans Gesicht.

Die Augen mit der Hand beschattet,
zwischen den Fingern Rubinketten,
Wärme, wie ein Gegenstand
von der Sonne auf die Erde gelegt.

Als hätte sich von hinten jemand
an mich gedrückt, verdeckte er –
die Ader fließt, blau, kalt –
mit der trockenen Hand der Erinnerung die Sonne.

Ich schreite um den Aprilmorgen
wie um ein Bett herum;
Areal, klassizistisches Tor,
Wind und Licht, die Stöße

gegen die weißen Mauern und Veranden
der nummerierten Pavillons,
blecherne Geräusche durch den aus dem Fenster
gewehten Vorhang, der

wie eine Richtung, wie ein Zeichen ist,
das einem anderen gilt, nicht mir.
Wie um das weiße Krankenlager
mit dem zur Wandverkleidung gedrehten Körper,

dem Gefäß kalten Urins,
bernsteingelb und abgestanden,
gehe ich um den Morgen, neben ihm.
Nicht ich – ein handloses Augenpaar.

Abwesend, gewohnt, schroff
glättet die Hand einer Schwester das Bett,
aus Metall und durchgelegen
wie die Sonne am Firmament.

Ein Linoleumboden mit Ornamenten.
Wie die Luft in den frühlingshaften Gärten
schimmern die vier lauwarmen Linnen des Vorhangs
um den erkaltenden Körper herum.


                     1996

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

Kost v lese

чешский | Petr Borkovec

Světle zelená kost v lese,
v mechu, osamocená,
blízko malé světliny.
Na spodku suchá a hladká
jak křídový papír.
Někde by mohla být lebka,
možná i s parohy, ale nikdy není.
Kostry zvířat rozvlečené po lesích,
složte se.

© Petr Borkovec
from: Wernisch
Praha: Fra, 2012, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Ein Knochen im Wald

немецкий

Ein hellgrüner Knochen im Wald,
im Moos, nur er,
nahe einer kleinen Lichtung.
Auf der Unterseite trocken und glatt
wie Kreidepapier.
Irgendwo könnte ein Schädel sein,
vielleicht samt Geweih, doch das gibt es nie.
Tierskelette, die Teile in Wäldern verschleppt,
werdet wieder ganz.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier
erschienen in: Petr Borkovec: Liebesgedichte. Zweisprachig. Wien: Edition Korrespondenzen 2014.

Ruka

чешский | Petr Borkovec

Tak týden, než jsi umřel,
stalo se přece tohle:
Vracel jsem se k tvému stolku,
a najednou ztratil řeč
a zestříbrněla mi ruka.
Koktal jsem, levačka jiskřila,
ale ty sis nevšiml, musel jsem ti to říct.
Denně jsi pak volal a říkal:
»Jdi s tou stříbrnou rukou k doktorovi,
nebo ti budu každý den volat a říkat,
jdi s tou stříbrnou rukou k doktorovi.«
Už jsme se neviděli. Tam se budeme
hladit zlatýma, těším se.

© Petr Borkovec
from: Wernisch
Praha: Fra, 2012, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Der Arm

немецкий

Etwa eine Woche, bevor du gestorben bist,
trug sich doch Folgendes zu:
Ich kehrte an deinen Tisch zurück
und verlor auf einmal die Sprache
und mein Arm war ganz aus Silber.
Ich stotterte, meine Linke funkelte,
aber du nahmst es nicht wahr, ich musste es dir sagen.
Täglich riefst du dann an und sagtest:
»Geh mit dem silbernen Arm zum Arzt,
oder ich werde dich jeden Tag anrufen und sagen,
geh mit dem silbernen Arm zum Arzt.«
Gesehen haben wir uns nicht mehr. Dort werden wir
mit goldenen uns herzen, ich freue mich schon.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier
erschienen in: Petr Borkovec: Liebesgedichte. Zweisprachig. Wien: Edition Korrespondenzen 2014.

Mezi motýlicemi

чешский | Petr Borkovec

Mezi modrými motýlicemi
svých dcer, s ničím hotový,
všem podobný, bez dílny.
»Protože miluju barvy, je pro mě
všechno těžké,« říká motýlice
a plácá se v irisech a vyhlíží přítelkyni.
A pak ji, podél stonku,
doprovodí k vlaku a iris
v jejích stopách vyroluje list.
Obvykle jsem po oči v řece,
celý den, zapisuju si.
A v noci nabízím své ženě modrý
úd, měkký, se zeleným nádechem.
Plácá se kolem irisu
a představuje si stonek.

© Petr Borkovec
from: Wernisch
Praha: Fra, 2012, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Zwischen Wasserjungfern

немецкий

Zwischen den blauen Wasserjungfern
meiner Töchter, mit nichts fertig,
allem ähnlich, werkstattlos.
»Weil ich Farben liebe, ist für mich
alles schwer«, sagt die Wasserjungfer
und flattert zwischen Irisblüten und lugt aus nach ihrer Freundin.
Und dann, dem Stängel entlang,
begleitet sie sie zum Zug und die Iris
entrollt in ihren Spuren ein Blatt.
Gewöhnlich bin ich bis zu den Augen im Fluss,
den ganzen Tag, ich mache mir Notizen.
Und nachts offeriere ich meiner Frau ein blaues
Glied, weich, grünlich angehaucht.
Es umflattert die Iris
und stellt sich den Stängel vor.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier
erschienen in: Petr Borkovec: Liebesgedichte. Zweisprachig. Wien: Edition Korrespondenzen 2014.

Scéna z lovu na vodní ptáky

чешский | Petr Borkovec

Nechci tě, říkáš. Říkáš mi,
že nic necítím. Že tě necítím.
V noci polárkový dorty a urážíš se,
nemluvil, vrazil, věděl, vrazil,
nad krabičkami od polárkových
říkáš, jsi jí pořád podobnější, tý
tam v noci, místo, abys vrazil,
dortů, říkáš, nad bílými rohlíky,
nervózní sově, místo, abys mi
nemluvil slova, a v noci mi ho
tam vrazil, beze slova mi ho tam,
díváš se jako tvá matka, jíš, spíš,
vrazil, vrazil mi ho tam
a nedíval se, nepozoroval,
hluboce, hluboko. Děje se na křehké
papyrové loďce. Volavky popelavé
staví mezitím hnízdo z těch slov,
z textu hitu, v němž obstarávám
fistuli, part fistule, já, frontman
všemi milovaný, miláček bohů,
s hlasem o oktávu výš.

© Petr Borkovec
from: Wernisch
Praha: Fra, 2012, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Szene aus einer Wasservogeljagd

немецкий

Du willst mich nicht, sagst du. Sagst zu mir,
ich spüre nichts. Ich würde dich nicht spüren.
In der Nacht Eiscremetorten und du betroffen,
nicht zu reden, reinzustoßen, zu wissen, reinzustoßen,
sagst vor den Cremeeisschachteln,
ihr immer ähnlicher bist du, dieser
dort in der Nacht, statt reinzustoßen,
den Tortenschachteln, sagst du, vor weißen Hörnchen,
dieser nervösen Eule, anstatt mir nicht
mit Worten zu kommen, und in der Nacht ihn mir
dort reinzustoßen, wortlos ihn mir dort,
blickst wie deine Mutter drein, isst, schläfst,
reinzustoßen, ihn mir dort reinzustoßen
und nicht zu betrachten, zu überwachen,
tief, tief hinein. Auf einem zerbrechlichen
Papierboot geschieht dies. Die Fischreiher
bauen inzwischen ein Nest aus diesen Worten,
dem Text eines Hits, in dem ich die Fistelstimme,
den Falsett-Part bestreite, ich, Frontman,
von allen geliebt, Liebling der Götter,
mit der um eine Oktave höheren Stimme.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier
erschienen in: Petr Borkovec: Liebesgedichte. Zweisprachig. Wien: Edition Korrespondenzen 2014.

Filmy

чешский | Petr Borkovec

Všechny ty filmy s bordelem
a kamerou v každém pokoji,
s tajnou komorou plnou televizí,
v níž padouch píchá palcem u nohy
svou milou; každý otočený jinam.
Už dlouho jsem žádný neviděl.
Až mě opustíš, chci právě tohle
(za otočnou knihovnou na knoflík),
jen místo bordelu slušný malý hotel
na hezkém místě, u cyklistické trasy.
Už teď sedíme každý mezi svými
černobílými milostnými steny
a záběry skrytých kamer skrytých všude;
jenom to dotáhnu po svém, až mě opustíš.

© Petr Borkovec
from: Wernisch
Praha: Fra, 2012, 2015
Audio production: Haus für Poesie, 2017

Filme

немецкий

All die Filme mit einem Bordell
und einer Kamera in jedem Zimmer,
mit einer geheimen Kammer voller Monitore,
in der ein Schuft mit der großen Zehe
sein Liebchen fickt; jeder woanders hingewandt.
Schon lange sah ich keinen.
Wenn du mich verlässt, will ich genau das
(hinter einer auf Knopfdruck drehbaren Bücherwand),
nur statt des Bordells ein nettes kleines Hotel
an einem schönen Ort, neben einem Radweg.
Schon jetzt sitzen wir jeder zwischen den je eigenen
schwarzweißen Liebeswänden
und den Aufnahmen der überall verborgenen versteckten Kameras;
bloß ziehe ich es auf meine Art durch, wenn du mich verlässt.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier
erschienen in: Petr Borkovec: Liebesgedichte. Zweisprachig. Wien: Edition Korrespondenzen 2014.

MÍSTO

чешский | Petr Hruška

     Snad topoly nebo jilmy. Vítr jako by chtěl kázat. Nadouvají se tvé šaty s loděmi, vím, kde ve skříni visívají. Jejich žluť, vysvícená do mlhy u cesty.

     Vracíme se k autu. Byla to zastávka pro nepatrný, odstraněný důvod. Nikdy to tady už nenajdeme, ani ty rozkývané stromy, asi jilmy.

© Petr Hruška
from: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

Die Stelle

немецкий

Vielleicht Pappeln oder Ulmen. Ein Wind, als wollte er predigen. Dein Kleid mit den Schiffen bauscht sich, ich weiß, wo es immer im Schrank hängt. Das Gelb des Stoffs, im Nebel neben der Strasse verblasst.

Wir kehren zum Auto zurück. Es war nur ein Halt aus unwichtigem, hinfälligem Anlass gewesen. Wir werden den Platz hier nie mehr finden, auch nicht die schwankenden Bäume, wohl Ulmen.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier

UNAVEN K SMRTI NUDNOU ROLÍ

чешский | J. H. Krchovský

sám sebe hrát, – že jsem… Chci spát
předstírám spánek, tvář mne bolí
vším, čím jsem byl, jsem nebyl rád

Jak se mi zdá, nic se mi nezdá
už nemám o čem dát si zdát
na nebi bledne moje hvězda
vším, čím jsem nebyl, byl jsem rád

© J. H. Krchovský
from: Leda s labutí
Brno: Host, 1997
Audio production: Ivana Myšková / Czechlit

TODMÜD VON MEINER FADEN ROLLE

немецкий

mich selbst zu spielen, - daß ich bin...
Mir steht nach Schlaf der Sinn
ich mime ihn, mein Antlitz schmerzt
alles, was ich war, ich war´s nicht gern

Mir ist im Traum, es träumt mir nichts
hab´ nichts mehr, was ich mir träumen ließ
auf dem Himmel verblaßt mein Stern
alles, was ich nicht war, ich war es gern

Übersetzt von Christa Rothmeier
Aus: Lichtungen Zeitschrift für literatur, kunst und zeitkritik, 87/XXII. Jg./2001, Graz, Österreich

[V kuchyni visí matčin svatební ...]

чешский | Petr Borkovec

V kuchyni visí matčin svatební.
A palma, dárek k mému narození.
A kusy nábytku jsou jako dny –
nic do nich není.

Ruku ti usekne všechno, s čím se potkáš.
Vůz projel bez ozdob. Zahrál sis tenis.
Na co se spoléháš? Na studenou krev okna?
Ani to není.


                           podzim 1997

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[In der Küche Mutters Hochzeitsbild ...]

немецкий

In der Küche Mutters Hochzeitsbild.
Und die Palme, die sie zu meiner Geburt bekam.
Und die Möbelstücke sind wie die Tage –
zu nichts zu gebrauchen.

Alles, was dir begegnet, hackt dir die Hand ab.
Ungeschmückt fuhr der Bestattungswagen durch. Du warst beim Tennis.
Worauf verlässt du dich? Aufs kalte Blut des Fensters?
Selbst dieses gibt es nicht.


                                     Herbst 1997

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Tak brzy podzim ...]

чешский | Petr Borkovec

Tak brzy podzim. Nečas, čina.
Sedřená záda slunečnic.
A podlitiny psího vína
na chatách, v žebrech okenic.

Vodnaté zahrady, ty kysny
s napitou růží v záňadří,
si minutový srpen vysní,
si ještě léto opatří,

ale pak ztěžka, dýchavičně
zabalí stůl do černých plen
a plachta na promoklé pryčně
to všechno tiše odmávne.


                          září 1995

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[So früh schon Herbst ...]

немецкий

So früh schon Herbst. Unwetter, Regen.
Abgerackerte Sonnenblumenrücken.
Und Striemen wilden Weins
an den Katen, in den Rippen der Fensterläden.

Von Wasser durchtränkte Gärten, so üppige Weiber
mit vollgesogener Rose im Dekolleté,
erträumen sich einen minutenlangen August,
holen sich noch einmal den Sommer,

dann aber, mühsam und asthmatisch,
packen sie den Tisch in schwarze Hüllen ein
und eine Plache auf klitschnasser Pritsche
winkt alles still hinweg.


                             September 1995

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Poštolka nasedá na vršek borovice ...]

чешский | Petr Borkovec

Poštolka nasedá na vršek borovice,
spona se zaklapne – pár minut po západu.
O strunu zbržděnému pádu
podobá se to, rance, zběžné skice.

Po létu plátno z lehátek jsme stáhli,
síť zatočili kolem javoru
a po schodišti vyšli nahoru
do patra, k oknu, před kterým jsme stáli.

Jemný svět okna: slepecká běl rámů, sled změn, série
odrazů, prach a fragment zahrady.
Naskicovaní, načrtnutí, studie

k jaké epopeji, k jakému panoramatu?
Klid, na sklech měnící se nálady,
oči – o prostor opřené jak o vatu.

                                                              léto 1996

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Ein Turmfalke landet auf einem Föhrenwipfel ...]

немецкий

Ein Turmfalke landet auf einem Föhrenwipfel,
eine Schnalle schnappt zu – kurz nach Sonnenuntergang.
Wie ein von einer Saite gebremster Fall,
ein leichter Schlag, eine flüchtige Skizze.

Wir zogen nach dem Sommer die Liegestühle ab,
wickelten die Hängematte um den Ahorn
und gingen über die Stiege in den oberen Stock
zu dem Fenster, wo wir dann standen.

Zarte Fensterwelt: das Blindenweiß der Rahmen, Verwandlungen,
eine Serie von Reflexen, Staub und das Gartenfragment.
Entwürfe, Konzepte, Studien

zu welcher Epopöe, zu welchem Panorama?
Ruhe, auf den Scheiben wechselnde Stimmungen,
Augen – an den Raum wie an Watte gelehnt.


                                      Sommer 1996

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Co děláme? ...]

чешский | Petr Borkovec

Co děláme? Zabýváme se prostorem,
mlčíme, mrtvé necháváme spát.
Řežeme stromy, ohrazujem kompost,
chycené myši vyklápíme z pastí.
Večeři nosíme si do zahrady,
do pokoje si odnášíme chvojí.
Žluté ho navracíme zahradnímu ohni,
sladký kouř se nám válí v šatnících.
Vpodvečer z okna pozorujem zeď,
mluvíme tak, že mrtvé nebudíme.
Mezi nábytkem se spolu milujeme
těly, jež nejsou opak prostoru.


                                28. 9. 1997

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Was wir tun? ...]

немецкий

Was wir tun? Wir befassen uns mit dem Raum,
schweigen, lassen die Toten schlafen.
Schneiden die Bäume, umfrieden den Kompost,
kippen gefangene Mäuse aus der Falle.
Das Abendessen tragen wir uns in den Garten hinaus,
ins Zimmer herein nehmen wir Reisigzweige.
Gelb geben wir sie dem Gartenfeuer zurück,
der süße Rauch wälzt sich durch die Kleiderschränke.
Dem Abend zu beobachten wir vom Fenster aus die Mauer,
reden so, dass wir die Toten nicht wecken.
Lieben uns inmitten der Möbel
mit Körpern, die nicht Gegenteil des Raumes sind.


                                     28. 9. 1997

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Beton. Zlá krása noční nádrže ...]

чешский | Petr Borkovec

Beton. Zlá krása noční nádrže.
Stříbrná koňská hlava na dně.
Areál. Lesík. Komplex. Řvaní psa.
Nalevo trhala se šňůra stříbřenkových lamp,
dál už se sbíral jen zvuk pole.
Reflektor auta vyrval z tmy kus lesa –
smrk, houští, tráva vykřikly svá jména.
Tak vojensky. Ještě to slyším. Ty?
Mlčel jsem, ač tělem sjíždělo mi stejné světlo.
Les ve mně nerostl v té zatažené noci.

Když jsme se vraceli a zpoza mraků
vytekl měsíc – těžce, sladce, bílý –,
zdvihl jsem větev, prošlas, pustil jsem ji.
Šli jsme. Vedli se. Sami. Bez věcí.


                         10. září 1996

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Beton. Die böse Schönheit eines Wasserspeichers ...]

немецкий

Beton. Die böse Schönheit eines Wasserspeichers in der Nacht.
Am Grund ein silberner Pferdekopf.
Areal. Wäldchen. Gebäudekomplex. Das Kläffen eines Hundes.
Links zerbarst die Schnur silbriger Lampen,
weiter weg schwoll nur mehr der Klang des Feldes an.
Ein Autoscheinwerfer riss ein Stück Wald aus der Dunkelheit –
Fichte, Dickicht und Gras schrien ihre Namen hinaus.
So soldatisch. Ich hab es noch im Ohr. Du?
Ich schwieg, obwohl mir das gleiche Licht durch den Körper fuhr.
Der Wald wuchs nicht in mir in dieser verhangenen Nacht.

Als wir zurückkehrten und hinter den Wolken hervor
der Mond herausrann – schwer, süß, weiß –,
hob ich einen Ast hoch, du gingst hindurch, ich ließ ihn los.
Wir schritten dahin. Hielten uns. Allein. Aller Dinge bloß.

      
                                    10. September 1996

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Neobjímej mě ...]

чешский | Petr Borkovec

Neobjímej mě, nezaposlouchávej
se do slov, řeči, do hlasu.
Dívej se na mě při čaji a kávě.
Jsem tu. Nahoru od pasu.
Kuchyň je bez stěn. Ohrazena plentou,
ze které rozkvétají samorosty.
Pod stolem nehledej – jsem Kentaur.
Nechtěj to pochopit a nezvi hosty.
Stůl končí, začínají židle. Křehce
jdou hodiny. Kamenné lino. Dřez
má prsty utopené v prstenech.
Neobjímej mě, neposlouchej, nech.
Topení kolébá látku. Látka spí.
Slunce za sklem se neplete do věcí.
A oči drží prostor jako slepce.


                        zima 1996–1997

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

[Umarme mich nicht ...]

немецкий

Umarme mich nicht, hör nicht hinein
in meine Worte, Rede, Stimme.
Sieh mich an beim Tee und Kaffee.
Ich bin da. Von der Taille hinauf.
Die Küche ist ohne Wände. Begrenzt von einem Paravent,
aus dem Wurzelfiguren wachsen.
Schau nicht unter den Tisch – ich bin ein Kentaur.
Versuch es nicht zu begreifen und lade niemanden ein.
Der Tisch endet, die Stühle beginnen. Zerbrechlich
tickt die Uhr. Steinlinoleum. Das Spülbecken
hat Finger, die in Ringen untergehen.
Umarme mich nicht, hör mir nicht zu, lass es sein.
Die Heizung wiegt den Stoff. Der Vorhang schläft.
Die Sonne hinter dem Fensterglas mischt sich nicht ein.
Und die Augen halten den Raum wie einen Blinden.


                               Winter 1996–1997

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

ZAHRADA

чешский | Petr Hruška

zahrada upadla
déšť se sklonem
fazolových nití
déšť se sklonem
písma na vzkazu
kdy přijdeš

© Petr Hruška
from: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin
Voice & Xylophon: Yvetta Ellerová

Der Garten

немецкий

wüst liegt der garten
regen mit der schräge
der bohnenschnüre
regen mit der schräge
der schrift
die dein kommen ankündigt

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier

Volně ze Lva Loseva

чешский | Petr Borkovec

Kalné zrcadlo duše
nikomu nic neříká.
Spíš mi dopis napsat můžeš –
popláču si, zanaříkám.

Jak je dnes u nás v zahradě?
Bezbarvé slunce v mračné jámě.
Poznamenej to do kalendáře a raděj
vrať se, podívej se na mě.

Spatříš člověka bez tváře, jak sedí,
čte, chleba se šunkou v ruce,
knihu, v níž vůbec nic není,
krom konce.


                       1996

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

Frei nach Lev Losev

немецкий

Der trübe Spiegel der Seele
hat niemandem etwas zu sagen.
Schreib mir vielmehr einen Brief –
ich werde weinen, klagen.

Wie es heute bei uns im Garten ist?
Farblose Sonne in einer Wolkenschlucht.
Notier das in deinen Kalender und komm
lieber heim, schau mich an.

Du wirst einen Gesichtslosen sehen, wie er,
mit einem Schinkenbrot in der Hand, dasitzt und liest
in einem Buch, in dem nichts ist,
außer dem Schluss.


                                1996

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

PUSTORYL

чешский | Petr Hruška

marně utíráš desku stolu
to není stříkanec
zevnitř domácnosti
to ze zahrady stín
vrhá zlý keř
jarního pustorylu

© Petr Hruška
from: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

Falscher Jasmin

немецкий

du wischt vergeblich über den tisch
das ist kein schmutz
entstanden im haus
da wirft aus dem garten
ein böser strauch seinen schatten
der strauch des frühlingsjasmins

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier

DVEŘE

чешский | Petr Hruška

     Vždycky se ty dveře zavíraly, samy od sebe, léta letoucí, s pomalým chvatem.

     Teď se ani nehnou.

     Před nimi žena zvedá provinile velkou spodní košili, která v noci spadla ze šňůry. Muž se dívá na ženu s tou košilí. Asi vítr. Někdy v noci.

     Oba by chtěli vědět kdy, kdy přesně se to stalo, oba by chtěli být v té chvíli.

© Petr Hruška
from: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin
Voice & Xylophon: Yvetta Ellerová

Die Tür

немецкий


Stets fiel die Tür zu, von selbst, jahrelang, mit langsamer Hast.

Jetzt rührt sie sich gar nicht.

Vor ihr hebt die Frau schuldbewusst ein großes Unterhemd auf, das während der Nacht von der Wäscheleine fiel. Der Mann betrachtet die Frau mit dem Hemd. Wohl der Wind. Manchmal nachts.

Beide wüssten gerne, wann, wann genau das passiert war, beide befänden sich

gerne in jenem Moment.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier

Doma

чешский | Petr Borkovec

Západ. Keř po keři plál.
Vždy jeden tón. Vysoký. Podrážděný.
Vzduch kolem silnice. Sytý jak stěny.
Hrušně se leskly. Stál jsem. Pak
tma jako fistule trnula nad krajinou,
vylétl reflektor, bleskové kino:
osiky byly jak z alpaky.

Silnice – černé vlny, profily a desky,
a promítání černobílé humoresky,
nic nechci, jen se dívat, dívat, dívat,
stržen – ale jen jako divák.

Ztratit se věcem, ztratit věci.
Ztratit se krajině, ztratit krajinu.
Psát oči.

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

Daheim

немецкий

Sonnenuntergang. Strauch um Strauch entflammt.
Immer nur ein Ton. Hoch. Aufgebracht.
Die Luft entlang der Straße. Dicht wie eine Wand.
Die Birnbäume glänzten. Ich stand da. Dann,
starr wie eine Fistelstimme hing Finsternis über dem Land,
das Licht eines Scheinwerfers flog empor, ein Kino aus Blitzen,
die Espen waren wie aus Alpaka.

Die Straße – schwarze Wellen, Profile und Platten,
eine Stummfilmgroteske in Schwarz-Weiß,
ich will nichts, nur schauen, schauen, schauen,
hingerissen – doch wie ein Zuseher nur.

Sich an die Dinge verlieren, die Dinge verlieren.
Sich an die Landschaft verlieren, die Landschaft verlieren.
Augen schreiben.


                                August–September 1996

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

KOMORA

чешский | Petr Hruška

     Jednou na sebe narazíme v přítmí komory, navzájem dopadeni – s husí krví a petrolejem, vyhrnutými košilemi na doma, rýsujícími se nádory brambor. Přišli jsme brát.

     Je slyšet přistižené oddechování, hubená nit světla z netěsnícího okénka trapně leží mezi námi.

© Petr Hruška
from: Zelený svetr
Brno: Edice poesie Host - Velká řada, 2004
ISBN: 80-7294-138-0
Audio production: 2006 Literaturwerkstatt Berlin

Die Kammer

немецкий


Einmal werden wir aufeinander stoßen im Halbdunkel der Kammer, jeder vom andern erwischt – mit Gänseblut und Petroleum, heraushängenden Hemden, vor sich abzeichnenden Kartoffelknollen. Gekommen, um etwas zu holen.

Ertapptes Atmen ist zu hören, ein dünner Lichtfaden aus dem undichten Fenster liegt peinlich zwischen uns.

Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier

Gauč

чешский | Petr Borkovec

Když jsem se dozvěděla, že Jiří umřel
(z Karlových Varů přišly dva telegramy,
jeden, že nežije, druhý, že je po pitvě),
nevím jak, sedla jsem si v pokoji na křeslo
a zírala na gauč před sebou a viděla,
že je modrý, viděla, že je evidentně modrý,
a pro sebe si opakovala: Je modrý,
modrý, to přece každý vidí –
neboť ode dne, kdy jsme ho přivezli,
o jeho barvě jsme se nikdy nedohodli,
Jiří vždycky mluvil o zvláštní zelené.
Seděla jsem jako hloupá v pokoji
a říkala si dokola: jak jsi mohl být tak slepý,
vždyť ten gauč je modrý jako modř,
to jsi neměl, to jsi tedy neměl,
říkat mi, že je zelený. Pak jsem s hrůzou
uslyšela sama sebe, a jako bych se byla probudila,
dala jsem se do strašného pláče.


                                  1997

© Petr Borkovec 1998
from: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen, 2001
Audio production: CD Otto Sander und Petr Borkovec lesen Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig.
Aus dem Teschechischen von Christa Rothmeier.
Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

Die Couch

немецкий

Als ich erfuhr, dass Jiří gestorben war
(zwei Telegramme kamen aus Karlsbad,
eines, er lebe nicht mehr, das zweite, man hätte ihn obduziert),
setzte ich mich, ich weiß nicht wie, im Zimmer in den Fauteuil
und starrte auf die Couch vor mir und sah,
dass sie blau war, sah, dass sie evident blau war,
und wiederholte für mich: Sie ist blau,
blau, das sieht doch ein jeder –
denn von dem Tag an, als wir sie hergebracht hatten,
konnten wir uns nie über ihre Farbe einigen,
Jiří sprach immer von einem eigenartigen Grün.
Ich saß wie vor den Kopf geschlagen da in dem Zimmer
und sagte in einem fort: Wie konntest du so blind sein,
diese Couch ist doch von blauestem Blau,
nein, das hättest du nicht tun dürfen, du hättest
mir nicht sagen dürfen, dass sie grün ist. Dann hörte
ich mich voll Entsetzen selber, und brach, als wäre ich erwacht,
in schreckliches Weinen aus.


                                       1997

aus: Petr Borkovec: Feldarbeit. Gedichte. Zweisprachig. Aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier. Wien: Edition Korrespondenzen 2001.

CZ – Jonáš Hájek

чешский | renshi.eu [GR-LV-UK-CZ-MT-HR-GR]

Miska tekutého ohně: tak – přibližně –
vypadal kulový blesk tehdá na chalupě.
Na vteřinu jsme strnuli hrůzou a první
krůpěj studeného potu perlila na čele.

A kulový blesk plul místností (i kolem
košíků) tak krotce a ohleduplně, zvlá-
dnuté ego mi zpětně připomíná ten jeho
horký, klidný pohyb, zvládnuté ego při

silvestrovských piškvorkách, no nevím.
Tak náš milý blesk plul a plul a plul,
říkal nám „v IKEA jsou nás tisíce“, až
jsme pocítili lítost, že by mohl chtít

pryč.
Zmizet
jak
anonymní

hacker zamilovaný do sousedky, vypařit
se cestou hada, klikatě – zřejmě – jak
rychlovlak vyslaný na průzkumnou dráhu
(fujtajbl!) okolo hranic naší zahrady.

© Jonáš Hájek
Audio production: renshi.eu @ poesiefestival berlin 2012

Tschechien – Jonáš Hájek

немецкий

Eine Schüssel flüssigen Feuers: so – ungefähr –
sah in dem Ferienhaus damals der Kugelblitz aus.
Kurz waren wir starr vor Schreck und der erste
eiskalte Schweißtropfen erschien auf der Stirn.

Und wie der Kugelblitz (sogar die Brotkörbchen
umkreisend) so zahm und rücksichtsvoll durch den
Raum schwamm, rief seine ruhige, heiße Bewegung
mir im Geist das beherrschte Ego zurück, das be-

herrschte Ego beim Silvester-Tic-Tac-Toe, na ja.
So schwamm und schwamm denn unser lieber Blitz,
uns „bei IKEA sind unser Tausende“ sagend, bis
uns fast Wehmut beschlich, er würde vielleicht

weg wollen.
Verschwinden
wie
ein anonymer

in die Nachbarin verknallter Hacker, abzischen
auf Schlangenart, im Zickzack – offenbar – wie
ein (pfui Teufel!) zu Spionagezwecken ringsum
um unsere Gartengrenze herum geschickter D-Zug.

Übersetzung aus dem Tschechischen von Christa Rothmeier