Dmitry Kamensky  (Дмитрий Каменский)
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: болгарский to: русский

Original

Translation

[ей така]

болгарский | Galina Nikolova

ей така
ден като другите не е
в ден като този
циганките те заглеждат
и знаят – ако те повикат
ще се спреш
за да чуеш нещастието си
изговорено от чужд човек
те са завършили
улична психология
прозрачен си им
дори да нямаш огънче за цигарата й
тя знае
на теб не ти върви в любовта
черпи ме едно кафе
за да ти кажа повече

то от това повече какво

© Galina Nikolova
from: Отстрани
Пловдив: ИК “Жанет – 45” , 2004
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

ну вот

русский

ну вот
этот день не то что другие
в такой день
на тебя заглядываются цыганки
и знают — если тебя окликнуть
ты остановишься
чтобы услышать свое несчастье
выговоренное кем-то чужим
они отучились
на уличной психологии
для них ты прозрачный
даже если у тебя не нашлось для неё огонька
она знает
тебе не везёт в любви
угости меня кофе
и я скажу тебе больше

больше этого что же

Перевёл с болгарского Дмитрий Каменский
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=39036">TextOnly, вып. 46 (2017)

[написано]

болгарский | Galina Nikolova

написано буква по буква
името може да бъде носено
в задния джоб на дънките
на влизане и излизане от тролеите
съвсем близо до тялото
и може да бъде забравено
да се окаже в пералнята
60 С 3-та програма
и да излезе оттам
съвсем изпрано
и почти незначително
повредено

© Galina Nikolova
from: Минавам
София: Свободно поетическо общество, 2000
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[написанное]

русский

написанное буква за буквой
имя можно носить
в заднем кармане джинсов
при входе и выходе из троллейбуса
совсем близко к телу
имя также можно забыть
оно попадет в стиралку
60 °С третья программа
и выйдет оттуда
совершенно отстиранным
и совсем незначительно
повреждённым

Перевёл с болгарского Дмитрий Каменский
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=39036">TextOnly, вып. 46 (2017)

Влак

болгарский | Galina Nikolova

Ако тръгвате от точка "А" към точка "Б",
без да слизате по пътя,
няколко години,
непременно ще се връщате на старото си място,
все едно къде.
Нека иначе го кажа:
по облото на чинията
топчето на слънцето
се търкаля
и –
докато го гониш с вилицата,
гледаш: пътят разсъмва.
И прибираш чинията
в сака.

© Galina Nikolova
from: Минавам
София: Свободно поетическо общество, 2000
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Поезд

русский

Если отправиться из точки А в точку Б,
не останавливаясь по пути,
несколько лет —
и вы непременно вернётесь на прежнее место,
всё равно куда.
Скажу по-другому:
по каёмке тарелки
солнечный круг
катится
и —
пока ты за ним гоняешься с вилкой,
уже и дорога светлеет.
Убираешь тарелку
в саквояж.

Перевёл с болгарского Дмитрий Каменский
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=39036">TextOnly, вып. 46 (2017)

[вървели много време]

болгарский | Galina Nikolova

вървели много време
снимали прозорците на къщите
избирали си къща за живеене
с двор тераси и дървета

и когато най-накрая той казал
ето в тази къща бих живял
вратата на къщата се отворила
и той влязъл

© Galina Nikolova
from: Отстрани
Пловдив: ИК “Жанет – 45” , 2004
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

[ходили так долго]

русский

ходили так долго
фотографировали окна
выбирали себе дом
с террасой двором и деревьями

и когда наконец он сказал
вот в этом доме я стал бы жить
двери дома открылись
и он вошёл

Перевёл с болгарского Дмитрий Каменский
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=39036">TextOnly, вып. 46 (2017)

Тя

болгарский | Galina Nikolova

не знае нито един език
има само жестовете
които прави към другите

никой
не я е заговарял

вече с години опитва
не се уморява
от нищо
друго освен от мълчанието

не спира да говори чрез себе си

не разбира
защо никой не й отговаря

когато остане сама
пее

© Galina Nikolova
from: Отстрани
Пловдив: ИК “Жанет – 45” , 2004
Audio production: 2005, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Она

русский

не владеет никаким языком
у нее только жесты
чтобы обратиться к другим

никто
не заводит с ней разговора

она уже годы пытается
не устаёт
ни от чего
кроме молчания

не перестаёт говорить собой

не понимает
почему никто ей не отвечает

когда остаётся одна
поёт

Перевёл с болгарского Дмитрий Каменский
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=39036">TextOnly, вып. 46 (2017)