Mikael Nydahl 
Translator

on Lyrikline: 8 poems translated

from: русский to: шведский

Original

Translation

[я твою мысль мыслю...]

русский | Natalia Azarova

я  твою  мысль  мыслю
я  твёрдо  мыслю
в  твоей  мысли
нетвёрдо  другое
мыслю  ли  я  с  тобой
а  как  хотелось  бы

древесина  рассудка
рассохлась  расщепилась  расплющилась

живые  пишут  плохие
стихи

from: Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение, 2011
ISBN: 978-5-86793-900-7
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[jag tänker din tanke...]

шведский

jag tänker din tanke
jag tänker bergsäkert
i din tanke
osäkert är något annat
om jag tänker med dig
som jag så gärna hade velat

tankeförmågans virke
har torkat flagnat flisats

de levande skriver dåliga
dikter


Översatt från ryska av Mikael Nydahl

[из земель ярче огрызок...]

русский | Natalia Azarova

из  земель  ярче  огрызок
         мы  едем  едем  вдоль  границ
         то  на  ночь  отвернувшись  подсолнухом
         то  нарочной  формулой  каллиграфии
                   спор  на  скорость
                   мошкарой
                   буквы  за  клетки
                                зашкаливают
раззавязывание
         зеркальные  карпы
         замочены  в  перцы
                           замолчали  на  пяти  языках
                   либералы  предпочитают  звёзды
                   диктаторы  предпочитают  солнце
         хрум  хрум  хрум
                   луна  снова-не  занята
                   луны  открытые  рты
                   львы  рассыпаны
                            по  тыще  лестниц
раззавязывание

я  тебе  спою  её  хором
                            во  весь  храм  планетария

from: Наталия Азарова. Раззавязывание: Книга стихов
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2014
ISBN: 978-5-86856-272-3
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[från länder bjärtare än äppelskrutt...]

шведский

från länder bjärtare än äppelskrutt
            åker vi och åker längs gränser
            än bortvända för natten likt solrosor
            än i överlagda kalligrafiska formler
                        tävlar i hastighet
                        som i svärmar av knott
                        bokstäverna utanför burarna
                                    visar på rött

uppsammanbindning
            spegelkarparna
            blötlagda i paprika
                                    tiger nu på fem språk
                        liberalerna föredrar stjärnor
                        diktatorerna föredrar solen
            mums mums mums
                        månen är åter-inte intagen
                        månar är gapande munnar
                         lejonen utströdda
                                    över tusende trappor
uppsammanbindning

jag ska sjunga den för dig i kör
                                    så den fyller planetariets katedral


Översatt från ryska av Mikael Nydahl

сентябрьский шлягер

русский | Natalia Azarova

как мы пройдём
как приставая к небу
как мы пройдём сквозь волглое
                                      нагорное гаданье
как мы пройдём
как мы пройдём сквозь перевёрнутые
                                                       фонари
как мы пройдём
                мимо ночлега сонных чаек
                                                       смотри
                           налево
                           там
прошлое подвижно как растолстевшая
                                                       кошка
                           потом
прошлое
превращается в облако
                        и уносится
                           вертикально
                           вверх

from: Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение, 2011
ISBN: 978-5-86793-900-7
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

septemberschlager

шведский

så går vi då
så angör vi himlen
så går vi då bort över bergens
                          fuktiga spådom
så går vi då bort
så går vi då bort över kullvälta
                                        gatlyktor
så går vi då bort
             förbi sovande måsars nattläger
                                                                 titta där
                          borta
                     till vänster
ligger det förflutna lika rörligt som en katt
                                                           som blivit fet
                           och så
förvandlas
det förflutna till ett moln
                       och svävar bort
                            lodrätt
                            upp


Översatt från ryska av Mikael Nydahl

[со мною много покосилось...]

русский | Natalia Azarova

со  мною  много  покосилось
обнаруживая  некоторое  не-со-ответствие-мне
                                                                      вещей
шариковой  ручки  особенно  синей
торможение-её-цепляние
              за-устойчивость-бумаги-нескольжение
что-по-существу-равно  пледу
но-прямо-не-наброшенному-а
                                     положенному-поверх
одеяла   просто  для   тепла-так-не-участвуя-в-
                                                                    -жизни
собственно-на-это-похожи
                   весенний   долго-толсто-лёд-на-нём
-полозьев-плавающий-след

а     всё-таки     глазом     подать     до    озера

from: Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение, 2014
ISBN: 978-5-86793-900-7
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[för mig var det mycket som blev skevt...]

шведский

för mig var det mycket som blev skevt
vid upptäckten av en viss med-mig-o-överens-stämmelse
                                                                               hos tingen
hos kulspetspennan särskilt den blå
dess-bromsande-upp-dess-hakande-fast-i
papprets-motsträviga-ohalka
vilket-i-själva-verket-är-detsamma-som en filt
men-inte-rent-ut-kastad-utan
                                                   lagd-ovanpå
täcket bara för värmens skull och-på-så-vis-utan-
                                                                                   -del-i-livet
faktiskt-liknar-de-detta
                              vårens den-länge-tjocka-isen-på-det
flytande-spåret-av-medar

och ändå ligger sjön bara ett ögonkast bort


Översatt från ryska av Mikael Nydahl

[известно: бо́льшая часть рек протекает...]

русский | Natalia Azarova

известно:  бо́льшая  часть  рек  протекает
           под  чужими  языками
а:  казалось  в  окне  всегда  одно  и  то  же
                                   дерево
пока  у  ворот  отвар  сирен
отвар  комнатной  зелени
неужели здесь  мы  заживём
                              мы  заживём
хочешь ли  ты
           здесь  зажить  зажить
                  может  быть  здесь
                        всё  заживёт
                                заживёт
           и  ответной  старостью
                  на  меня  не  накидывайся
                                  не  накидывайся

from: Наталия Азарова. Раззавязывание: Книга стихов
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2014
ISBN: 978-5-86856-272-3
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[som bekant: flertalet floder flyter fram...]

шведский

som bekant: flertalet floder flyter fram
               under främmande tungor
men i fönstret tycktes stå: ständigt ett och samma
                                                   träd
medan ett syrenavkok vid porten
ett avkok på grönskan i rummet
ska vi verkligen börja leva
                             börja läka här
vill du
       börja leva börja läka här
              kanske ska
                     allt börja läka
                            börja leva här
       och kasta dig inte över mig
               inte över mig
                      med ålderdom till mötes


Översatt från ryska av Mikael Nydahl

[горизонт заткну под пятки...]

русский | Natalia Azarova

–  горизонт  заткну  под  пятки –
        раз  укутались  в  тёплое  мо́ря

–  осторожно : ктото  кидает  с  верхней  палубы
                                                      горящие  окурки

–  что́ты – так  в  августе  падают-звёзды

–  наш  корабль : стерильно  дезинфицирован
                                  от  запаха  горелых  звёзд

–  собственно  мне  известно  что  Ты – только  традиция
       но  хочется  подружиться  с  Тобой  хоть  и  временно

from: Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение, 2011
ISBN: 978-5-86793-900-7
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[horisonten ska jag stoppa in under hälarna...]

шведский

– horisonten ska jag stoppa in under hälarna –
    när vi nu en gång svept havets värme om oss

– se upp: det är nån som kastar brinnande fimpar
    från övre däck

– prat – det är stjärnorna-som-faller i augusti

– vår båt: sterilt desinficerad från
   lukten av vidbrända stjärnor

– egentligen vet jag att Du inte är mer än en tradition
   ändå är jag gärna vän med Dig om så bara en tid


Översatt från ryska av Mikael Nydahl

[это наказание – ножом...]

русский | Natalia Azarova

это  наказание  –  ножом
                                 перевёрнутых  глаз

до  сумерек  сидело  семеро –
каждый  со  своими   воротами

это  такая  категория  людей –
называется  человечество

а  остальные ?

есть   ещё  книги   и   крылья –
общее    поле    для   перьев

смялось

книгу  как  отсекло  ножом

поговорить

from: Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение, 2011
ISBN: 978-5-86793-900-7
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[detta straff – med ögon till kniv...]

шведский

detta straff – med ögon till kniv
                              vända ut och in

till skymningen sutto de sju –
var och en med sin port

det är den sortens folk –
mänsklighet kallas den för

och de övriga?

därtill finns böcker och vingar –
ett gemensamt fält för pennor

hopknycklat

boken som kapad med kniv

att prata


Översatt från ryska av Mikael Nydahl

[я кошачая птица...]

русский | Natalia Azarova

я кошачая птица
вся в солнечных оплеухах
подскользнулась в пост весёлых
мыслей

а вы с какой целью хорошо поживаете?
а вы с какой целью здоровы и веселы?
стаканы тока в такт клетчатых
одеял

куличики чаек песочных

from: Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение, 2011
ISBN: 978-5-86793-900-7
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2015

[jag: en kattfågel...]

шведский

jag: en kattfågel
klädd i örfilar av solsken
inhalkad i de muntra tankarnas
fasta

och vad menar ni med att leva så gott?
och vad menar ni med att vara friska och muntra?
strömmens kärl i takt till plädens
rutor

sandmåsarnas sandslott


Översatt från ryska av Mikael Nydahl