Bruno Berni 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: датский to: итальянский

Original

Translation

[Flere og flere]

датский | Morten Søndergaard

Flere og flere danskere kommer i arbejde
flere og flere danskere bliver millionærer
flere og flere danskere får børn med dannebrogsformede modermærker
flere og flere danskere udtrykker bekymring for miljøet
flere og flere danskere oplever en følelse af utilstrækkelighed
flere og flere danskere besøger Wien i bil
flere og flere danskere laver små lyde med munden
flere og flere danskere spiser også æblernes kernehuse
flere og flere danskere begår selvmord
flere og flere danskere googler deres eget navn
flere og flere danskere fødes venstrehåndede
flere og flere danskere går til poesioplæsninger
flere og flere danskere lider af vinterdepression og standser op i
          trafikken og ved ingenting
flere og flere danskere taler tysk
flere og flere danskere spiller poker
flere og flere danskere føler sig ikke længere som danskere
flere og flere danskere får lavet deres tænder af tandlæger
          syd for grænsen
flere og flere danskere slikker spejlene på offentlige toiletter
flere og flere danskere betegner sig selv som lykkelige
flere og flere danskere kører rundt på landet om natten og laver forsøg
          med køernes øjne
flere og flere danskere kan li at bevæge sig på en ekstrem langsom
          måde når de er alene.

© Morten Søndergaard
from: unveröffentlichtem Manuskript / unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

[Sempre più]

итальянский

Sempre più danesi trovano lavoro
sempre più danesi diventano milionari
sempre più danesi fanno figli con delle voglie
          a forma di bandiera danese
sempre più danesi esprimono preoccupazione per l'ambiente
sempre più danesi provano un senso di inadeguatezza
sempre più danesi visitano Vienna in automobile
sempre più danesi fanno piccoli rumori con la bocca
sempre più danesi mangiano anche i torsoli delle mele
sempre più danesi si suicidano
sempre più danesi cercano il proprio nome su Google
sempre più danesi nascono mancini
sempre più danesi vanno alle letture di poesia
sempre più danesi soffrono di depressione invernale e si fermano nel traffico
          e non capiscono più niente
sempre più danesi parlano tedesco
sempre più danesi giocano a poker
sempre più danesi non si sentono più danesi
sempre più danesi si fanno rifare i denti da dentisti
          a sud del confine
sempre più danesi leccano gli specchi delle toilette pubbliche
sempre più danesi si definiscono felici
sempre più danesi vanno in giro per il paese di notte e fanno esperimenti
          con gli occhi delle mucche
sempre più danesi amano muoversi con estrema lentezza
          quando sono soli

Translation: Bruno Berni

[Et stort dyrs]

датский | Morten Søndergaard

Et stort dyrs åndedrag, vær ikke bange mere
               du må godt komme hen til mig
varme mig eller give mig noget at spise,
               en kaktus er sprunget ud i løbet af natten
med gule og røde kødædende blomster,
               lad os elske igen men langsommere denne gang
så grusomheden mister sin betydning,
               en helikopter er styrtet ned i min hjerne
der ligger den med hvirvlende rotorblade
               og klipper mine tanker i stykker.

© Morten Søndergaard
from: Bier dør sovende
Copenhagen: Borgens Forlag, 1998
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

[Il respiro di un grande animale]

итальянский

Il respiro di un grande animale, non aver più paura
               puoi anche avvicinarti a me
scaldarmi o darmi qualcosa da mangiare,
               un cactus è fiorito durante la notte
con fiori carnivori gialli e rossi,
               facciamo ancora l1amore, ma stavolta più piano
così la crudeltà perderà significato,
               un elicottero è precipitato nel mio cervello
giace lì con le pale che turbinano
               e fa a pezzi i miei pensieri.

Translation: Bruno Berni