Gábor G. Gyukics 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: венгерский to: английский

Original

Translation

Diszkont báj

венгерский | Kinga Fabó

Szúr és sárga. Hét az ága.
Böki a szemet.
Penetráns bűz! Fertőtlenítenek.

Semmi cicó! Használt ruhák, kilós
cuccok boltja.
Innen meg át, a kínain túlra

szegénység szín-szaga vezet.
A gumi. Az óvszerhiba.
Használj, dobj, és leszen

bódító illatorgia.
Ájult gyönyörben – vagyon.
Kihúz még egy évadot.

A mutatós szoknya – talán. Ám amint a
szem leszalad, tiszta
sor, hogy harisnyámon tavalyi a minta.

Anyagában csíkos. Mintha
ez volna a márka.
Szalad a szem, csík marad utána.

© Kinga Fabó
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum

Thrift Shop Charm

английский

Prickles and yellow. Has seven hands.
Pulling the eyes out.
Piercing stench! Smell of disinfection.

Act natural. Thrift shop for used clothes
by the pound. The colored smell
of poverty is leading the way

across the Chinese market and beyond.
A rubber. Hole in the condom.
Use it, throw it and let there

be a doped out fragrance orgy.
In fainting pleasure – wealth.
Has a chance for an extra season.

Nice skirt – perhaps. But as soon
as the eyes run down, it comes to light
that my tights have an old fashioned style.

It’s fabric is striped. As if it was
its trade mark.
The eye runs, a stripe makes a mark.

Translated by Gyukics, G. Gabor

Az Operabált megnyitom

венгерский | Kinga Fabó

Mennyi nő!
Hány lejárt idő.
Hány bérelt báj, szerteszét.

Még mielőtt – a hajcihő -
áll a bál: révbe ér.
Lendülne ki. Törne át

– a holtponton – révbe ér: összezár.
Hány férfi!
Mennyi esély, mi

ketyeg; időzített vágy.
Korbács rostál: ki mit kóstál.
Mennyi bérelt báj.

Vágyak fókusza! Megannyi
frusztrált pillantást vonz oda.
Álmaim szőke szponzora.

Hídként – át – a pillantáson.
Lehet barna is, csak – lásson.
(Álmaim szőke szponzora.)

Én is vagyok! Furcsa pár.
Vezényszóra lép.
Báli cipőm sokat ér.

Báli cipőm lestrapál,
vezényszóra lép.
Megtorpan, vissza-

hőkölök:
fizetős a hely.
Hogyan járjak el.

Mostanában nem öltem meg senkit.
Volna okom?
Az Operabált megnyitom.

© Kinga Fabó
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum

Opening the Opera Ball

английский

How many women!
How much time you’ve been given.
How many borrowed charm’s been shattered around.

But before the ball – the fuss -
begins: casts its anchor.
Swing about. Shoots through

- the deadlock - casts its anchor: tightly drawn.
How many men!
How much chance you’ve been given,

tick-tocking the timed desire.
a lash screens of how’s one priced
How many borrowed charm.

The focus of desire! Drawns
so many frustrated glances.
The blond sponsor of my dreams.

As a bridge - through – a glance.
He could be brown haired, yet – must have a sight.
The blond sponsor of my dreams.

And that is me! The Odd Couple.
Walks on command.
My prom shoes worth a lot.

My prom shoes are run down,
walk on command.
Coming to a halt, I take

a step back:
the place has a cover.
How should I behave.

I haven’t killed anyone as of late.
Do I have any reasons?
I’m opening the Opera Ball.

Gyukics, Gabor G.

A fül

венгерский | Kinga Fabó

Mintha egy szentélyhez járulnának, úgy
jönnek, jönnek a füleimhez. Még jó,
hogy szép nagy füleim vannak.
Mélyek, öblösek.
Jönnek a csípő- és kebelméretek.

Jön a magányos. Neki a férjem kell.
Jön a családanya. Ő férjezett, frigid.
Ha éppen nem jön, nyelveket
tanul, meg utazik.
A leszbikus? Ő el se jön. Pedig őt

elcsábítanám. Jobb híján a fülem
hegyezné önmagát. (Jó nagy.)
Nőies nőt elvből nem hívok meg.
Férfiakat sem. Hozzájuk
én megyek.

De nekik is csak a füleim kellenek.
És a szájak? Be nem állnak.
És a fülem? A fülem, az néma.
Csak a fülbevalómat cserélem néha.
A fülemet, azt nem hagyom.

Budapest: Holmi, 1992/1.
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum

The Ears

английский

As if my ears were the sacraments, a crowd
appears, appears before them. Lucky
I have nice big ears.
Deep and hollow.
The hip and breast sizes are coming.

Here comes the lonely one. She wants my husband.
Here comes the housewife. She's married, frigid.
When she doesn't come, she learns languages,
travels.
The lesbian? Doesn't come at all. Though

I would seduce her. If nothing comes of it, my
Ears would perk themselves. (Big as they are.)
Feminine women I don't invite on principle.
Nor any men. I go
to them.

But all they want is my ears.
And the mouths? Nonstop talkers.
And my ears? My ears are mute.
I change only my earrings from time to time.
My ears are mine.

Translated by Michael Castro and Gábor G. Gyukics; Swimming in the Ground, Contemporary Hungarian Poetry, Neshui Publishing, 2003

Nem vagyok város

венгерский | Kinga Fabó

Nem vagyok város: nincs fényem, nincs
kirakatom. Jól mutatok.
Jól mulatok. Pedig
nem hívtatok. Hogy
kerültem ide?

Bármit megtennétek értem; ugye?
Ám legyen! A rajtaütés.
És a kis játék-
feleség? Berendezem, berendezem, berendezem
magam.

És a berendezés marad.
Működöm, mert működtetnek.
Csak működni tudok.
(Nem jelentek semmit.)
Mi hiányzik mégis?

Hiszen külön-külön mind a kettő férfi.
Örökös bűbáj. Bő összevisszaság.
Lassú, könyörtelen.
Jön egy újabb: majdnem tökéletes-
re sikerült. Lenyelem.

Őt is lenyelem.
Ahhoz ő értékes, hogy így
pazarolja magát.
Pedig őt választanám: ha tudná,
hogy őt választanám.

De nem tudja. Holdkóros a drága.
Hiába van teli: Hold nélkül használ-
hatatlan, nem változhat,
nem változtat,
ahogy az acélgolyók forognak: árad,

árad a kék.
Erőszakot tűr csak magán, féltem,
hogy végleg összeáll, és
erőszakot kér.
Egykedvűen nézem

újjászületésem:
(ha megolvasztanám!)
makacs, sűrű, nyávog. Megdolgozták.
Most átmenet.
Most tó: partot keres.

© Kinga Fabó
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum

I’m not a city

английский

I’m not a city: I have neither light, nor
window display. I look good.
I feel good. You didn’t
invite me though. How
did I get here?

You’d do anything for me; right?
Let’s do it! An attack.
A simple toy-
wife? I dress, dress, dress
myself.

The dressing remains.
I operate, because I’m operated.
All I can do is operate.
(I don’t mean anything to anyone.)
What is missing then?

Yet both are men seperetaly.
Ongoing magic. Broad topsyturviness.
Slow, merciless.
A new one is coming: almost perfect.
I swallow it.

I swallow him too.
He is too precious to
waste himself such ways.
I’d choose him: if he knew,
that I’d choose him.

But he doesn’t. My dearest is lunatic.
In vain he is full: He is useless
without the Moon, he can’t change,
he won’t change,
the way the steel bullets spin: drifting,

the blue is drifting.
He tolerates violence on himself, I was afraid
he’d pull himself together and
asks for violence.
I watched myself

born anew with indifference:
(if I melt him!)
stubborn, dense, yowls. They worked on him well.
Right now he is in transition.
He is a lake: looking for its shore.

Translated by Gábor G. Gyukics

Egy öngyilkos tükörkép

венгерский | Kinga Fabó

Nem saját jogomon vagyok.
Vagyok, amíg lenni enged
a tükrön, ki átellenben
éppen belenéz.
Létem e két véletlennek
– azt nem mondom: köszönöm.
Inkább elszököm. –
Ha elmegy, s lecsúszom róla,
átkerülvén magamon, a túlra:
visszatérhet még belém az élet?

Akarom-e én ennyi feltétel
mentén, ilyen kiszolgáltatottan?
A párom a tükör előtt néz ahonnan
áttol egy tartományon:
nem jövök vissza.
Képemet a tükör mellé teszem.
Tükrön kívül nem létezem.
(Nem megyek vissza. Képemet
a tükör mellett hagyom.
Tükrön kívül nemvagyok.)

© Kinga Fabó
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum

A Suicidal Reflection

английский

I don’t exist based on my own right.
I am, until the mirror
let’s me live, who looks into it
at this very moment.
- I’m not saying: I thank my life
to these two coincidences.
I rather get away.-
If she leaves and I’ll miss her
going over to myself, beyond:
can life return to me?

Do I want life along with so many
conditions, me who is so defenceless?
My otherself staring before the mirror
and pushes through another domain:
I won’t be back.
I place my picture next to the mirror.
I don’t exist beyond the mirror.
(I won’t go back. I leave my photo
next to the mirror.
I can’t live beyond the mirror.)

Translated by Gábor G. Gyukics