Dr. Piyush Joshi 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: гуджарати to: английский

Original

Translation

સૃષ્ટિમંડાણની કથાઓ-માંથી

гуджарати | Harish Meenashru

ન હતી કીડી
કે ન હતી પૃથ્વી
ત્યારની વાત છે.

ન હતી તે કીડીએ ચટકો ભર્યો ન હતી તે પૃથ્વીને
પૃથ્વીને ઢીમણું ઊપસી આવ્યું 
પહાડને ચટકો ભર્યો
વહી નીકળ્યું ઝરણું 

કીડીએ જળને ચટકો ભર્યો
જળની દૂંટી ખળભળી
ઊગી નીકળ્યું એક કમળ

કીડીએ કમળને ચટકો ભર્યો
એમાં પોઢેલી ગંધ ઊઠી ગઈ કાચી ઊંઘે 
ગંધે થોડાંક પગલાં માંડ્યાં
એ પગલાંનું નામ પવન પડ્યું 

કીડીએ પવનને ચટકો ભર્યો
ચિડાઈને સૂસવાટાભેર એણે લીધો એક ચકરાવો તે સનનન શૂન્ય 
તંગ તણાયું આકાશનું આવરણ દશે દિશામાં 

કીડીએ આકાશને ચટકો ભર્યો
આકાશને થયું રાતું ચકામું 
એની બળતરાનો પ્રકાશ ફેલાયો સર્વત્ર

કીડીએ ચટકો ભર્યો પ્રકાશને
જોતજોતામાં વિપર્યયના રંગનો પિંડવિહોણો પડછાયો ફૂટી નીકળ્યો 

કીડીએ પડછાયાને ચટકો ભર્યો
એના પગને અંગૂઠેથી પ્રગટ્યો એક નિષ્છંદ કવિ

કવિને ચટકો ભરતાંની સાથે 
એના રાતા સુઝેલા હોઠ અને રાતી દાઝેલી જીભમાંથી 
(ગુજ)રાતી ભાષા પ્રકટી 
હવે ન હતી તે કીડી
ખરેખર ન હતી બની ગઈ, નવરીધૂપ 
ચટકવાનું કામ ભાષાને સોંપીને

આમ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ 

© Harish Meenashru
Audio production: Goethe Institut, 2015

from “Narratives of Creation”

английский

This is about the time
when there was no ant 
and no earth.

The ant that was not bit the earth that was not.
there was a swelling on the earth

It bit the mountain
and a brook burst out. 

The ant bit the water
the navel of water was perturbed,
there bloomed up a lotus.

The ant bit the lotus.
The fragrance asleep in its fold got awaked.
The fragrance took a few steps.
They were called wind.

The ant bit the wind.
Annoyed, it started hissing and blowing in a circle - the resonating Shunya
tensely stretched in all ten directions became the covering -the sky.

The ant bit the sky,
there was a red sore on the sky -- 
The light of its burning got spread everywhere.

The ant bit the light,
Within no time there erupted a shadow devoid of body -- the colour of inversion.

The ant bit the shadow,
From its toe there emerged a poet sans prosody.

On biting the poet
from his red swollen lips and red burnt tongue
there appeared (hund)reds of languages.
Now the ant that was not became noAnt in the true sense, 
absolutely unoccupied --
leaving the task of biting to language .

Thus
began the Creation of the Universe.

Translation: Dr. Piyush Joshi and Dr. Rajendrasinh Jadeja

સ્ત્રી

гуджарати | Harish Meenashru

ઊડી ગયેલા પક્ષીઓના ડાઘા રહી જાય છે ઝૂલતી ડાળ પર 
એટલે જ તો ન્હોરનો ઘસરકો વાગ્યો હોય છે ત્યાં 
લીલા ટશિયા ફૂટે છે પાંદડીના 
ને હીરકચા ફળો મીઠાશથી ગાભણા બને છે, ટહુકાને ઉઝરડે. 
સ્ત્રી પણ એ જ રીતે બેસે છે ઘરને મોભારે ને કશુંક સાંભરી આવ્યું હોય 
એમ અલોપ થઈ જાય છે, અચાનક. 

એના હાથમાં હોય 
નીચોવવાનું લૂગડું અથવા સાવરણી 
કે આંગળીના ટેરવે ચોંટેલી હિંગના વઘારની ગંધ 
અથવા હમણાં જ બદલેલા બાળોતિયાની ભીનાશ –
એનું મુખ તમારી તરફેણ કરતું રહે છે જીવનભર 
ને પગ? – માટીની. મતલબ કે આકાશની. 

ઘરમાં પેસે ત્યારે એ હોય છે પંખી 
પણ સળેકડી જેવા પગ પૃથ્વીને અડતાંની સાથે જ
વર્તવા માંડે છે એવી તો વિચિત્ર રીતે કે 
હેબતાઈ જાય છે વિહંગો ને વૃક્ષોનો આ આખો મહોલ્લો: 
ક્યારામાં હમણાં રોપેલા છોડવાની જેમ એ ઊભી રહે છે ઉંબરે 
અપરિચય અને આત્મીયતાની મધ્યે. 
પગ શરૂ કરે છે મૂળિયાં નાખવાનું, - પરસાળમાં, પાછલા વાડાની ઉદાસીમાં, 
હિસાબની કાળગ્રસ્ત ડાયરીમાં, તમારી સુખી જાંઘમાં ને દુ:ખી કલેજામાં, 
હવેથી ન તો ઊડી શકે છે પંખીઓ કે
ન તો સ્થિર ઊભાં રહી શકે છે વૃક્ષો, ક્યારેય. 
છલોછલ રહે છે, હવેથી, ઠીબ અને ક્યારો, બંને, કોરાપાથી. 

તમારા કાંસાના વાટકામાં ચાંદાની રાબ રેડે ત્યારે પણ
પાછા પગલે એ આછું આછું સરકતી રહે છે સ્મશાન ભણી-
રાખોડી કરચલિયાળ ચામડીવાળી તમારી વડદાદી, દાદી કે મા
- તમારી કે તમારાં છોકરાંવની. 

પંખી બની જાય
આકાશમાં ઊંડા મૂળિયાવાળું અરુંધતીના તારાનું પિતરાઈ
પછી ય ઘર આખામાં પ્રસરતા રહે છે
મિષ્ટાન્નની સુગંધ, બાળકોનો કિલ્લોલ ને નક્ષત્રોની ઘરેલુ ભાષા 
શ્રાદ્ધના દિવસે. 
ભારેપગી વહુદીકરીઓની મંથર ચાલમાં વર્તાય છે 
પંખી જેવી હળવાશ અને લચેલા વૃક્ષ જેવું લીલું ભારણ 
ને એમ આખું ય ઘર દાબ્યા કરે છે જિંદગીનું પગેરું. 

જોકે ઘરની ફરશ પર એ પગલાં પેખી શકાતાં નથી. 

© Harish Meenashru
Audio production: Goethe Institut, 2015

The Woman

английский

After the birds have winged away, their smudges remain on swaying branches 
forming green droplets 
as sprouting leaves from claw-marks
and mellowing fruits get impregnated with sweetness, with the scratch of chirping.
The woman too sits, likewise, on the crest of the house
and disappears all of a sudden as if reminded of something

Holding a broom or clothes to be squeezed
Or sporting on her fingertips the flavor of asafetida 
or the wetness of a baby’s napkin-diaper changed a while ago .
Her eyes keep favouring you for the lifetime.
And her feet?- the earth, that is, the sky.

As she enters the home, she is a bird
but the moment her scrawny legs touch the earth,
they behave in a way so weird,
astonishing the whole neighborhood of trees and birds :
she stands at the threshold like a freshly planted sapling in a flower-bed,
halfway thru’ unfamiliarity and intimacy.

Her legs start taking roots in the corridor, in the sadness of the backyard
in the age-old account-book, in your glad thighs and gloomy heart. 
Now onwards neither can birds fly nor can the trees stand still, never ever.
Both, the birdbath and the flower-bed would be brimming now onwards, with aridity.

Even while serving lunar porridge in your bronze-bowl 
she keeps retreating, step by step, towards crematorium:
she, - the ashen wrinkly great grandma, grandma, or mom, 
- yours or your kids’.

The bird becomes
cousin of the Arundhati star1 deep rooted in the sky.
Even after that, pervade the entire household
the aroma of sweet dishes, play-full cries of kids and homely incantations of 
constellations 
on the day of shraddh.
In the waddle of expecting women-folk 
one finds lightness of birds and heaviness of laden trees
and thus the home follows in the footsteps of life.

Although its prints can’t be traced on the floor of the house.

Translation: Dr. Piyush Joshi and Dr. Rajendrasinh Jadeja

ગુલાબ

гуджарати | Harish Meenashru

ટેબલ પર પડ્યું છે એક ગુલાબ
દરગાહ પર કે ગભારામાં પડ્યું હોય એટલું બેપરવા 
હશે તો ખરી જ , પણ મારા સુધી પહોંચતી નથી એની સુગંધ
ટચૂકડી દાંડી પર
એકબીજાને ચપોચપ વળગીને 
વૃત્તાકારે ગોઠવાયેલી એની પાંદડીઓ
કેવી તો સુંદર અને કોમળ ભાસે છે

લાલચટક 

બારી કને પાણી પાયેલા કૂંડામાં 
માટીના ઓઘરાળાવાળી વસંત ઊભી છે,- 
પણ આ ગુલાબ એની તરફ એક દૃષ્ટિ સુધ્ધાં કેમ ફેંકતું નથી? 
ગુલાબજળ અને ગુલકંદ જાહેરમાં એવું કેમ કહી રહ્યા છે, કડવાશથી કે
અમારે તો ન્હાવાનિચોવાનો સંબંધ પણ નથી એની સાથે ? 
જુઓને, હું એને આવી રીતે તાકી રહ્યો છું, ક્યારનો – બીજું કોઈ હોય તો 
કપાળે પરસેવો વળી જાય 
પણ આની પર તો ઝાકળનું એક ટીપું સુધ્ધાં નથી બાઝ્યું
કદાચ આ ગુલાબ છે ખરું, પણ નથી 
લગભગ તો લાગે છે કે છે ( પણ કશું કહેવાય નહીં, આ જમાનામાં ) કદાચ ન પણ હોય
મુખ્યાર્થ ઘટાવીએ તો છે, ધ્વન્યાર્થમાં ખૂટે છે થોડાંક લક્ષણો, બત્રીસમાં
એ તો જે હશે તો હશે 
પણ મારો તો આખો ય ભવ 
બની ગયો છે અવઢવ 
ભ્રમર, મધમાખી કે પતંગિયાં જેવા 
તજજ્ઞો પણ નથી મારા આ ઓરડામાં 
કે સલાહ લઈ શકાય 

આ એક શંકાસ્પદ ગુલાબ છે એવું વાક્ય કઢંગું લાગશે, 
ખાસ તો આપણી ભાષામાં , પણ છૂટકો નથી.... 
સસ્પેન્સ ફિલ્મની દોરવણી હેઠળ
આસ્તે આસ્તે, દબાતે પગલે, અત્યંત સાવધાનીપૂર્વક 
હું એની નજીક સરું છું : 
ઓહ, 
આ તો નર્યો ઢોંગ કરી રહ્યું છે ગુલાબ હોવાનો 

એની રદ્દી પાંખડીઓ પર છપાયેલા છે બોલ્ડ લેટર્સ કોલ્ડ પ્રિન્ટમાં
એલફેલ અને અડધાપડધા 
ખંડિત વાક્યો અને ખોડંગાતા સંદર્ભો 
કાંખઘોડીના ટેકે 
એમાં ફરવા મથે છે ગઇકાલનાં સત્ય, મોં કાળું કરીને 
એના સ્પર્શમાં સુઘડ નિર્લજ્જતા છે
એને સૂંઘવાથી કાળોતરી જેવી ગંધ આવે છે, 
પણ એક વાત માનવી પડશે : એની કારીગરી અદભૂત છે, ખંધાઈભરી રીતે કુદરતી 

કોકે જૂના અખબારના કાગળિયાં કાતરીને
એને બનાવ્યું છે
જુઓને એ કેટલું તો લાલઘૂમ છે

ચટકતું લાલ 

© Harish Meenashru
Audio production: Goethe Institut, 2015

Rose

английский

A rose on the table
Carefree as if it were on a holy tomb or in the inner shrine
Surely, it would have it, but the fragrance does not reach me
On a tiny little stalk, huddled together, a circular pattern of petals –
What a combination of beauty and tenderness

Scarlet red 

On a window-seal in a well-watered pot 
appears a stained spring -
Why does the rose not even look at it?
Why do the rosewater and the rose-jelly complain publicly, in a bitter tone
that they have nothing to do with it ?

Look, I’ve been staring at it all this while
and yet, - what would lead to beads of perspiration on the brow -
does not even form a single dewdrop on it

May be it is a rose; may be it isn’t.
In all probability it is ( but one can’t be so sure these days )
may not be so
If we go by denotation, then it is 
But by connotation, it may fall short of the thirty two defining characteristics 
Well, whatever it is
but for me life has turned into a dilemma
I don’t have around me experts to seek advice from – 
like a bee, a honeybee or a butterfly 

To say that this is a pseudo rose, - may sound a little odd
especially in our language, but I can’t help it
Under the influence of suspense films
taking soft steps , cautiously
I tip-toe closer to it

Oh!
This one is just pretending to be a rose

On its worn out petals bold letters in cold print
are arbitrary and incomplete
Broken sentences and limping allusions
Truths of yesterday hobbling in their blackened faces
with crutches in the armpits

It has an unashamed finesse of touch
And a smell of obituary 
But one must agree on one thing, 
It’s crafted amazingly, in a cunningly natural vein

Crafted from old newsprints
Look at its blazing colour!

Scar-lit red. 

Translation: Dr. Piyush Joshi and Dr. Rajendrasinh Jadeja

કવિતા વિષે ચાટુક્તિઓ

гуджарати | Harish Meenashru

કવિતા 
રહેમદિલીથી ભોંકી દે છે 
જમૈયો 
તમારા જિગરમાં

કતલના હેતુ વિષે હોતી નથી કોઈને ખબર
મારનાર ઈસમ પણ નિશ્ચિતપણે બતાડી શકતો નથી કતલનું સ્થળ 

જ્યારે ઊલટતપાસ થાય છે ત્યારે ખબર પડે છે કે બધા જ ચશ્મદીદ ગવાહો 
ખરે વખતે મશગૂલ હતા આંખો મીંચીને સ્વપ્ન જોવામાં 
ને સ્વપ્નના વર્ણનમાં વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ હોય છે પાઠફેર 

છેવટે જ્યારે જપ્ત કરવામાં આવે છે
કતલનું હથિયાર 
ત્યારે એ હોય છે
એકાદ પલાશનું ફૂલ, લોહીના લયથી ખરડાયેલું 

© Harish Meenashru
Audio production: Goethe Institut, 2015

A Poem

английский

A poem
stabs a dagger
in your heart --
mercifully.

Nobody is aware of the motive 
even the victim cannot show the exact spot.

Interrogation reveals
that all eye-witnesses were in a state of dream 
with their eyes closed at the critical moment
and the narrative of the dream differs from person to person.

Finally,
when the weapon is recovered,
one finds that it was
a palash flower, soaked in the rhythm of blood.

Translation: Dr. Piyush Joshi and Dr. Rajendrasinh Jadeja