George Szirtes  (György Szirtes)
Translator

on Lyrikline: 6 poems translated

from: венгерский to: английский

Original

Translation

Hajnali testek

венгерский | Gábor Schein

Ma hajnalban a szél ébresztett. Zörgette
az ablakot. Kinéztem, az ég sötét volt,
s mint rosszul becsavart villanykörte
a Hold fáradtan épp csak pislákolt.
Órámra néztem: mindjárt fél hat. A városszéli
aszfaltnégyszögekből ilyenkor buszok
indulnak, és a megállókban gyűlni kezd,
mint duzzadt csomókban a nyirok,
a vád, a tehetetlen idegesség. De itt, ahol
élek, még ernyedten pihen, alszik a test.
Nem érzi, vagy alig, mi érik ott kint az éji
bolt alatt, mi foszlik, ázik, és mint hatol

át a falakon sokféle gyilkos indulat.
Fölkeltem és alsónadrágban, ahogy
szoktam, asztalhoz ültem. Változatokat
kerestem egy fordításhoz, amit napok
óta le kellett volna adnom. Talán egy óra
telhetett el így. A színes üvegtéglák mögött
a széles ágy, mint a képzelet hajója
úszott, s aludt benne, kinek álmaiban soha sem
voltam otthon. A szemközti háztetők
ferde síkja közben lassan elvált a tisztuló
égtől, és mint kikötőben a dagály, odalent
egyre mélyült, tompán emelkedett az autók

morajlása. És én fönt, négy emeltnyi magasban,
mint ki végre hosszú kábulatból ébred,
magam voltam és nem voltam többé magamban.
Örültem a tárgyak közelének. Mert teste
volt nemcsak a papírnak, tollnak, derengő
fénynek, a lenti zajoknak is, a falaknak, az égnek,
és teste volt a még formátlan, veszejtő
indulatnak. És bejárva a testek alvó végtelenjét,
egyszerre vágytam minden test közelségét,
s kinek álmaiban sosem voltam otthon, kit keresve
távol sokszor el kellett hagynom, most előlépett
az üvegfal mögül, álmos volt, bőre ágymeleg még.

© Schein Gábor
from: Schein Gábor: Éjszaka, utazás
Budapest: Pesti Kalligram, 2011
ISBN: 9788081014482
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum / Petőfi Literary Museum

Bodies at Dawn

английский

At dawn I was woken by the wind. It was rattling
the window. I looked out to see the dark sky
and the tired moon flickering like a badly
screwed-in light bulb. I glanced at my watch;
almost five-thirty. Usually by this time buses
have already set out on their routes from high-rise
outer suburbs and people are waiting at bus stops
gathering like swollen lymph-glands in nodes
of accusation, helpless with anxiety. But here
where I live, body is resting, flaccid, still asleep.
It can’t really feel what is coming to fruition
under the sky or what variety of murderous

furies are seeping through the walls.
I rose and sat at the table in my underpants
as usual. I was looking for alternative
drafts of a translation I should have handed
in several days ago. I must have spent
at least an hour like this. Behind panes
of coloured glass the bed ploughed on like
an imagined ship, the person sleeping in it
had never dreamt of me. The crooked slope
of the roofs opposite slowly separated from
the clearing sky and, like the tide in a harbour
ever deeper and louder, rose the grumbling

of traffic. And four floors above it all,
like someone waking from a long stupor,
I was alone yet no longer alone.
I was glad of the proximity of objects
because they were embodied, not just paper,
pens, the glimmering light, the noise below,
the walls and sky but also the formless rising
fury. So I, with the sleeper’s sense of the infinite,
wanted all solid objects close to me, and the person
who never dreamed of me, the one I had often
to seek far off, now appeared from behind
the glass wall, drowsy, still warm from the bed

Translated by George Szirtes

In memoriam Tatárszentgyörgy, 2009

венгерский | Péter Kántor

Mindig éjszaka mentek gyilkolni,
mindig csőre töltve a fegyvert,
álmából riasztva fel a gonoszt,
akinek egyetlen ismertetőjele, hogy cigány.
Amúgy lehet férfi, nő, tökmindegy,
lehet kisgyerek is, karon ülő is.
Gyorsan levadászták a férfit, a nőt,
az apát a fiával, az anyát a lányával,
aztán gyerünk ágyba bújni,
tervezgetni tovább a szép jövőt.
És teltek a napok, a hetek, a hónapok.
Mindig éjszaka mentek gyilkolni,
és mindig fegyverrel a fegyvertelenek ellen,
álmából riasztva fel a gonosz cigányt,
akinek esélye sem volt menekülni.
Az emberek először meghökkentek:
Kivégzés? Ölik a cigányokat?
Vagy talán ők ölik saját magukat?
Gonosz cigány a gonosz cigányt?
Megborzongtak, és a borzongásukban
rémület és káröröm keveredett.
Szörnyülködtek, mert szörnyülködni jó,
de aztán kezdték megszokni ezt az új módit,
úgy tettek, mintha az égből jönne a halál,
a szél hozná és a szél vinné a gyilkosokat,
nem egy földúton parkoló fekete dzsip.
Beletörődtek, hogy mindez lehetséges,
és a vállukat vonogatták; egy reggel én is
láttam a tükörben, ahogy lesütöm a szemem,
és vakarózom, de hiába vakarózom,
nem tudom levakarni magamról a szennyet,
a beletörődés szennyét, gyalázatát.
Aztán egy nap elkapták a gyilkosokat,
megszűnt az éjszakai cigányvadászat,
elmúlt ez a rémálom, lehet nyugodtan aludni,
álmodni, hogy a cigány nem szitokszó,
felriadva vakarózni a sötétben.

*2009. február 23-án a Budapesttől 60 km-re délkeletre fekvő Tatárszentgyörgyön lelőttek egy roma férfit és ötéves fiát, házukat felgyújtották, amivel súlyos sérülést okoztak másik két gyereknek és édesanyjuknak. A gyilkosságok a romák elleni erőszakos támadássorozat részei voltak, amelyet egy szélsőjobboldali csoport követett el 2008–2009 telén.

© Kántor Péter
from: Köztünk maradjon
Budapest: Magvető, 2012
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum (Petőfi Literary Museum, Budapest), 2018

In memoriam Tatárszentgyörgy, 2009

английский

Every night they set out to kill someone;
their guns fully loaded each time
to rouse the wicked from their dreams −
the sole mark of the wicked: being a gypsy.
It could be anyone − a man, a woman − who cares?
It could be small children, even babes-in-arms.
They quickly hunted down the man and woman,
the father with his son, the mother with her daughter.
Then they ran home to tuck themselves into bed
to continue to plan for a still brighter future.
And so the days passed by − the weeks, the months −
and every night they set out to kill someone
armed to the teeth against those without weapons.
To rouse the wicked gypsy from his dreams
while the gypsy could not hope to escape his fate.
The people were shocked at first. Executions?
Are they really killing off the gypsies?
Perhaps it is the gypsies killing off each other?
A case of the gypsy killing the wicked gypsy?
They shuddered to think of it − their shudder
composed of terror mixed with a kind of pleasure.
They wrung their hands − hand-wringing being a pleasure,
but then they got used to the new ways of the world,
and pretended that such deaths were acts of God
that killers arrived and left on gusts of wind −
not in black four-wheel drives parked down a track.
They shrugged and muttered it was possible,
resigning themselves to it. And then one fine morning
I saw in the mirror how I too closed my eyes
and however much I scrubbed away at my own body,
no scrubbing could rid me of the filthy stain −
the filth of resignation, the shame of it.
And then one day the killers were arrested.
It was at the end of the nightly hunt for gypsies.
The nightmare has passed; now we can sleep again,
and dream that ‘gypsy’ is not a term of abuse −
yet still wake startled, scrubbing in the dark.

*On the night of 23 Februar 2009 a Roma man and his 5-year-old son were shot and their house burnt down, seriously injuring the two of the children and their mother, in Tatárszentgyörgy, some sixty km southeast from Budapest. The murders were part of a series of violent attacks against Romas by a far-right group during the winter of 2008/2009.

Translated by George Szirtes https://www.penopp.org/articles/memoriam-tatarszentgyorgy-2009 (December 14, 2011)

Kutya

венгерский | Krisztina Tóth

Fekete földrögnek tűnt, az olvadáskor
hegyoldalról leomlott hókupacnak.
Sötétedett, nem látszott más a tájból,
csak ónos földek, párás volt az ablak,
ahogy közeledtünk, úgy tűnt, mintha mozogna,
mintha egy kabát emelgetné a karját,
egy árnyékstoppos az útszélre dobva,
amin fényszórók tekintete hajt át.
Hol felvillant, hol eltűnt, de a sorban
odaérve mindenki kerülőt tett,
nézni kezdtem az útpadkát, hogy hol van,
és egyszer csak ott volt. Mint egy merülő test,
a mellső két láb támaszkodott a sárban,
mintha indulna, orrát a szélbe tartva,
a felső rész figyelt. De mögötte, láttam,
péppé roncsolva terült szét az alja.
A véres szőrből kiálló hátsó lába
egyenletes, kínos ütemre rángott,
ült a fél kutya, nyitva volt a szája,
és láttam a szemén, hogy mindent látott.  
Kiabáltam, hogy állj meg, húzódj félre,
könyörögtem, hogy mentsd meg, üsd el, bármi,
vagy legyen mögöttünk már valaki végre
aki ráhajt. De hát mit kell csinálni?!
Mit kell csinálni? – emelted föl a hangod,
mit akarsz tőlem?! Mégis, mit akarsz tőlem?
Azt akartam, hogy állj meg és ne hagyd ott,
ha megtaláltad vagy vedd fel, vagy öld meg.
Egész héten ott volt a kutya köztünk.
Arra gondoltunk, jobb volna mégis otthon.
Mintha mi volnánk, akik az útra löktük,
és szavakkal kéne kerülgetni folyton.
De mégse tudtam nem akarni, hogy este
fölém hajolj: feszülő karodat néztem,
próbáltam nem gondolni a testre,
ahogy ott támaszkodik az árokszélen,
arra az ütemes mozgásra, miközben
a szemed a távolba néz és nem felel,
hogy mennyi, mennyi ádáz lemondás
van abban is, ahogy szeretkezel,
ahogy azt kérdezed, mégis mit akarsz tőlem,
miközben ütöd a kormányt és rám se nézel,
és látni a vállad mögött a szitáló esőben
ázó tájat a véres, téli éggel.

© Krisztina Tóth
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2008

Dog

английский

It seemed no more than a clump of earth in the thaw,
a snowball that had rolled down a steep slope.
The day was darkening, nothing to see at all
just fields like tin, the windscreen part steamed up,
but as we neared it seemed vaguely to shift
like a heavy coat raising a loose sleeve,
a ditched hitchhiker’s shade thumbing a lift
in the brief glare of the passing headlights’ weave.
It was there one moment, gone the next. Each car
in the queue steered well clear of the thing
but I looked out for it on the hard verge
and suddenly there it was again. It seemed to sink
like a body, its two near legs in sludge
as if about to run, its nose held to the air,
its upper part attent. But behind I saw
its lower half, wrecked to a pulp. And there,
from its blood-clotted coat, stuck its back leg
that to a regular, agonising pulse kept kicking;
mouth wide open, it sat there, a half-dog
though I could tell from its eyes that it saw everything.
I cried out, Stop! draw up at the side
of the road. I begged you to save it or kill it now,
anything, let the cars behind us provide
an ending. But what can I do? What? Just how
should I end it? And so your voice grew sharp.
What do you want of me? What is it you want? Tell me!
I wanted you not to leave it, I wanted you to stop.
Once you found it you should look after it or kill it.
A week we tended the dog, because we thought
at least it’s better off home with us giving it attention,
as if it were we ourselves who had hit it and left it out
in the road, a fact we had somehow not to mention.
But I could still not help wanting you wrapped
about me at night: I watched your muscular arm
trying not to think of the body that lay propped
in the roadside ditch, of the leg beating like a drum
while your eyes were focused somewhere far away
but did not answer; about the constant fury
and resignation involved in even love-making, and the way
you asked me just what it was that I wanted you to do,
striking the steering wheel over and over again,
and not once looking directly at me ,while I
watched as beyond your shoulder rain beat down,
soaking fields under a bloodshot winter sky.

Translated by George Szirtes

Megrontott fűző panasza

венгерский | Kinga Fabó

Hány, de hány nőt gyötörtem én,
istenem, de hányat! És milyen jól
deformálok testeket. Hálából

közszemlére tesz mind, bennem pózol,
pedig én irtózom a nyilvánosságtól,
amiért ők (hogy épp engem! és ilyen félvállról)

a kegyeimben keresnek.
Azt akarják (szado-mazo)
adjam oda magam, vétlen.

Aki megkap, a látásnak
– kínálkozhat – férfiszemnek.
Hajtanak rám, aláásnak:

magukévá egyként tesznek.
Bennem vannak
Becsusszannak, észrevétlen.

E pervertált nőktől, tömve
(most fordul a szado-mazo)
vélhetném: akár börtönbe'.

Pedig éppen kalodámban
edződött e délceg dámvad,
kiket mind én renováltam.

Nyitottak, de egyformán
akárkire, nem pont rám.
Akkor mégis miért rajtam

– a szándék nem kölcsönös –
mennek végig: kéz-közön.
Hogy éppen engem szúrnak ki,

mikor annyi – nő, mint a nyű –
van szíves magát oda'dni.
Klisékbe tömörülnek.

Rajtam nem fog a közhely.
Hozzám kulcsot nem talál.
Mind békén hagyhatna már. De nem.

Forgok köztük, kénytelen.
Különbözöm és ütközöm
mindig, akihez nincs közöm.

Ez a hála! Halálra gyötörnek.
És mindez egy férfi miatt.
Kár szépítenem őket.

© Kinga Fabó
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum

The Complaint of a Worn-out Girdle

английский

How many women have I tortured? God,
How many! And how perfectly deformed
their bodies were as one by one they trod

the red carpet, swayed and posed
in gratitude to me, I who prefer a closed
door to the blatantly exposed

(and they pretend to disdain me even while
seeking my good graces, S & M style)
insisting I serve them with a wide eyed smile.

Those who possess me seek the praise
- and might receive it - of the blank male gaze.
They use me and disparage me all ways

and yet are one with me, have flounced
about while in my steady grip
or slipped into me unannounced.

Talk ingof perverts, I am stuffed with them,
(this is where it comes to S & M).
it’s like being in a prison cell.

I am the stocks where these mad bats from hell
work out. I work my magic well
and turn them out as new after a spell.

They undo me, as might anyone.
I am what they have done.
But why do they insist on carying on

with me - the feeling isn’t mutual -
with me in particular!
Why pick on me when there are

plenty - women or worms - it matters not
happy to give them all they’ve got.
All clichés, you can stuff the lot

into one old hat and call it quits.
I’m not for clichés, not one fits.
I wish they left me alone, but it’s

hopeless, I am forced to serve.
I’m always different and will swerve
from following an alien curve.

Is this their thanks? This sorry item.
All for some man to woo or bride them.
A pity it is to prettify them.

Translated by George Szirtes

A promiszkuus tükör

венгерский | Kinga Fabó

I.
Közönyös vagy nagyvonalú?
Hozzá útlevél illenék.
Gyors egymásutánban letud.
Mindegy, kit. Aki belenéz.
A közönyében bízhatok:
velem is prompt menetre kész.
Mindig több nyelvben utazik.
Túl messzire mégsem merész –
(Vaktában osztja kegyeit.
Személy rajta nem esemény.)

II.
Nem kezdeményez, nem szakít.
Ám ha elébe van tolva
– legyen bár csúf vagy gyönyörű –
gerjed bármely látványomra.
E tökéletes mindegység
volna a mindenség? Puszta
testeim közt (nem élvezi
nem is unja) – több menetben
(vagyok neki) – az éppeni.
Így fűz bele a kozmoszba.

III.
Riasztó e túl nagy távlat.
Lenne kicsiny, de - bizonyos –
hogy maradna némi nyomom.
Ám tükrünk vakon szolgáltat.
Felejt gyors egymásutánban.
Rögtön vált. Nem válogat.
Mutat, csak mutat.
Összes kuncsaftjának enged.
Engem nyom nélkül leperget.
Gerjed, mechanikusan.

© Kinga Fabó
Audio production: Petőfi Irodalmi Múzeum

The promiscuous mirror

английский

1
Is it detached or all-forgiving?
We need a passport to get through.
It nods us past in quick succession
Just anyone, no matter who.
I can rely on its detachment
As I move from place to place.
All those languages it masters,
Wherever I dare show my face!
It’s no big deal who’s looking in it
As it serves its own blind grace.

2
It neither befriends nor breaks up with you.
Though when you’re pushed in front of it
Whether you’re plain or just plain gorgeous
It frowns and takes the brunt of it.
Could this absolute indifference
Be Absolute? (It takes no joy
In my bare flesh, nor is it bored.)
In all my phases I am simply
What seems to vanish then return,
Part of its cosmic unconcern.

3
The distance is too terrifying.
It could be less but it is clear
some speck of me would still appear.
The mirror will serve us blindly
And whether harshly or quite kindly
Forgets at once. There’s little fuss,
Or major choice required for us.
It lets us do just what we want.
Mine drops me quick without a trace.
Mechanically wipes out my face.

Translated by George Szirtes

A RAMSEY-FÉLE PARTY*

венгерский | Győző Ferencz

A Ramsey-féle partyra
Hányan hivatalosak,
Hogy a vendégek közül
Legalább három ismerje
Vagy ne ismerje egymást?
Hattagú társaság esetén
Egyikük (János) az ötből
legalább hármat ismer
Vagy nem ismer. Ha hármat
ismer, és abból ketten
(Mária és Pál) ismerik egymást,
(Jánossal) megvan a quorum;
De ha nem ismerik egymást
(Csak Jánost), akkor a többiekkel
Szintén megvan a quorum,
Amennyiben legalább hárman
Nem ismerik egymást. Hogy négyen
Ismerjék vagy ne ismerjék
Egymást, már tizennyolc vendéget
Szükséges hívni; afölött csak
Hozzávetőleges megközelítések
Léteznek. De ez most
Nem oszt és nem szoroz:
A Ramsey-elv szerint tökéletes
Rendezetlenség nincs.
De hányadik partydat rendezed,
És hányadik meghívásod fogadom
Vagy hárítom el, hogy megismerjelek
Vagy ne ismerjelek meg? Ismerem
Vendégeidet vagy nem ismerem,
Tudom, ki ismer engem
Vagy nem ismer; de megvan-e
Akárcsak két fővel a quorum,
Ha nem tudni, hogy áll János
(Jánossal), Mária (Máriával), Pál
(Pállal), te (veled), én (velem):
lehetünk-e, s hányan, vendégek
A Ramsey-féle partyn,
Amíg ily tanácstalanul méregetjük
Magunkat az előszoba-tükörben?

-----------

* Frank Plumpton Ramsey (1904-1930) matematikus, filozófus, közgazdász, elsősorban a kombinatorika területén alkotott maradandót. Elmélete szerint tökéletes rendezetlenség nincs, a rendezetlenség megjelenése a vizsgált minta méreteinek függvénye.

© Ferencz Győző
from: Omlásveszély
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989

THE PARTY ACCORDING TO RAMSEY’S PRINCIPLE*

английский

How many people should be
Invited to the Ramsey party
So that among the guests there should
Be three at least who know or else
Not know each other?
Assume six people are invited.
One of them, say John, will know
Or else not know at least, say, three
Of the five others. If he knows three
And out the three there are two
(Mary and Paul) who know each other
(Together with John) they form a quorum;
But if they do not know each other
(Only John) them, with the others,
They still constitute a quorum,
In so far as at least three
Don’t know each other. And should four,
Say, know or else not know
Another person, eighteen guests
Are necessary. More than that
And only an approximate
Estimate is possible, but that
For now will make no difference.
The Ramsey Principle states clearly
That perfect disorder can’t exist.
But how many parties must you have
And how many must I attend
Or not attend that I may know
Or not know you. Either I will
Know your guests or not know them.
I know who knows me and I know
Who doesn’t, but could we two form
A quorum, just the two of us
While not knowing how John gets on
(With John) or Mary (with Mary) or Paul (with Paul)
Or you (with you) or I (with me)?
Could we, and if so, how many of us,
Be guests at a Ramsey party
While examining our reflection
So helplessly in the hall mirror?

-----------

* Frank Plumpton Ramsey (1904-1930), mathematician, philosopher, economist, made a lasting contribution to the field of combinatorics; according to his theory, perfect disorder is impossible, the appearance of disorder depending ont he size of the sample provided.

Translated by George Gömöri and George Szirtes,
eds.: The Colonnade of Teeth. Modern Hungarian Poetry. Newcastle upon Tyne: Bloodaxe, 1996, pp 247-248