Ruth Lasters 
Translator

on Lyrikline: 5 poems translated

from: голландский to: английский

Original

Translation

Hap

голландский | Ruth Lasters

Omdat appels zo mooi stapelen wou ik er
stapelen onder je huid. Je benen, schedel, borst

vol appels, van die gele die vol vlekken en vol
builen. Slechts één rode, glanzende

volmaakte die zich tijdens het bewegen door je lijf
verplaatst. En dan te kunnen raden waar, in welke van je

ledematen hij precies verborgen zit, om telkens als ik
het juist gok hem eruit te halen, er

een hap uit nemen, nietig weliswaar maar maal oneindig maakt
onloochenbaar geschonden.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Bite

английский

Because apples stack so nicely I’d like to
stack some under your skin. Your legs, skull, chest

full of apples, the yellow kind covered in spots and full
of lumps. Just one red, shiny

perfect one that shifts as it moves through your
body. And then trying to tell where, in which of your

limbs exactly it is hidden, and every time I guess right
to take it out, take

a bite from it, trifling, true, but times infinity makes it undeniably
desecrated.

Translation: Paul Vincent, in collaboration with Ruth Lasters

Zaal

голландский | Ruth Lasters

Een man of vrouw aanstellen
die voltijds in een zaal

stoelen openvouwt
één stoel voor elk ding dat ik jou niet zeg, voor elke niet-

aanraking. En dan daarheen te kunnen gaan, jij, ik
elk afzonderlijk daar plaats te nemen even maar, misschien

wel binnensmonds de reeds geplaatste stoelenrijen tellend.
Het niet-gebeurde overschouwelijk maken en

bezoekbaar.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Hall

английский

To employ a man or woman
who somewhere full-time in a hall

unfolds chairs
one chair for everything I don’t say to you, for every non-

touch. And then to be able to go there, you and I
each separately to sit down there just for a moment, perhaps

counting under our breath the rows of chairs already set out.
Making what didn’t happen visible and

visitable.

Translation: Paul Vincent, in collaboration with the author

Verder

голландский | Ruth Lasters

Als verdergaan onmogelijk lijkt, kies dan één enkel
verdergaan, één heerlijke

hardnekkigheid, desnoods om drie uur elke nacht spuitwater
horen stukknappende bellen, een soort sterrenluisteren
in plaats van sterrenkijken. Als verdergaan onmogelijk

is, kies dan één teruggaan naar een toen dat alle ooits
die je beloofd waren plots nu werden, misschien wel naar
die ochtend dat ambitie och, wat willen groeien met

je was als grauwe schimmel door een
brood.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Moving On

английский

If moving on seems impossible, then choose one single
moving on, one splendidly
 
stubborn deed, if need be: hearing fizzy water every midnight
exploding bubbles, a sort of star-listening
instead of star-gazing. If moving on is impossible,
 
then choose one journey backward to a moment when
all the  ‘one days’ you were promised suddenly became now,
perhaps to that morning when ambition? just
 
growing with you like grey mould
through a loaf.

Translation: Paul Vincent, in collaboration with the author

Trap

голландский | Ruth Lasters

Doe het voor mij dan. Vermoed een blauw bord
op een witte tafel, ergens in een huis in deze

stad. Veronderstel achter elke gevel een welbepaald
voorwerp, meubel. Vermoedens zijn

oefenverlangens. Maar weet waar precies een draaitrap
staat, om er

telkens bij ontreddering een trede of spijl uit te
stelen, hem in je kamer langzaam weer

op te bouwen. Bel me als hij af is. Iemand moet je erop
naar boven dragen, zijlings.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Staircase

английский

Then do it for me. Suppose a blue plate
on a white table, somewhere in a house

in this town. Assume behind each house front a
well-defined object or furniture. Suspicions are

trial desires. But know precisely where to find a
spiral staircase

so you, when in dismay, can steal a step or
banister from it to

rebuild slowly in your room. Call me when it’s finished.
Someone must carry you

up it, sideways.

Translation: Paul Vincent, in collaboration with the author

Tafels

голландский | Ruth Lasters

Tafels, soms wenste ik dat ze massaal plots
omgedraaid en dat je net als ik dan dacht aan op hun rug gevallen

paarden, aan zo exact hetzelfde dat
die gedachte als een pompje

onderhuids waar we maar op te duwen hebben, zoveel exclusiever dan
met vingers elkaar –  Ik wil je aanraken die avond dat het sneeuwde

vorig jaar: onmogelijk
en mogelijk grenzen soms zo dicht aan mekaar, dat het slechts

kwestie schijnt van even opnieuw
onderhandelen.

© Meulenhoff/Manteau
from: Vouwplannen
Antwerpen: Meulenhoff, 2007
Audio production: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2012.

Tables

английский

Tables, sometimes I wish
masses of them suddenly would be turned
upside down and that you, just like me, had thought of horses

fallen on their backs, a thought so identical
it was like a tiny pump beneath the skin which we

needed only to push, so much more exclusive
than a touch of fingers – I want to touch you that evening it

snowed last year: impossible
and possible are sometimes so adjacent, that it seems

merely a matter of some re-    
negotiating.

Translation: Paul Vincent, in collaboration with the author