Monique Christiansen 
Translator

on Lyrikline: 4 poems translated

from: датский to: французский

Original

Translation

DE FORELSKEDE

датский | Morten Søndergaard

Jeg vågner i et land hvor de forelskede har taget magten. Der er indført love som proklamerer at ingen længere er nødsaget til at flytte blikket og at orgasmer ikke behøver at holde op. Roser fungerer som betalingsmidler, de gale bliver tilbedt som guder og guderne anset for gale. Postvæsnet er genindført og ordene „du“ og „jeg“ er synonymer. Efter revolutionen
bliver det bestemt at de ulykkeligt forelskede skal fjernes af hensyn til de lykkeligt forelskedes sikkerhed. Da de finder frem til mig, overgiver jeg mig med det samme. Bødlen er en kvinde, og det går hurtigt. Det er vinter, og jeg har ikke mødt dig endnu.

© Morten Søndergaard
from: At holde havet tilbage med en kost
Copenhagen: Borgens Forlag, 2004
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

LES AMOUREUX

французский


Je me réveille dans un pays où les amoureux ont pris le pouvoir. On a introduit des lois qui proclament que personne n'a plus besoin de détourner les yeux, et que les orgasmes n'ont plus besoin de s'arrêter. Les roses font office de monnaie, les fous sont adorés comme des dieux et les dieux considérés comme des fous. La poste est réintroduite et les mots "toi" et "moi" sont synonymes. Après la révolution, on décidera d'éliminer les amoureux malheureux pour assurer la sécurité des amoureux heureux. Quand ils me trouveront, je me rendrai immédiatement. Le bourreau est une femme et cela va vite. C'est l'hiver et je ne t'ai pas encore rencontrée.

Traduction du danois : Monique Christiansen

[Flere og flere]

датский | Morten Søndergaard

Flere og flere danskere kommer i arbejde
flere og flere danskere bliver millionærer
flere og flere danskere får børn med dannebrogsformede modermærker
flere og flere danskere udtrykker bekymring for miljøet
flere og flere danskere oplever en følelse af utilstrækkelighed
flere og flere danskere besøger Wien i bil
flere og flere danskere laver små lyde med munden
flere og flere danskere spiser også æblernes kernehuse
flere og flere danskere begår selvmord
flere og flere danskere googler deres eget navn
flere og flere danskere fødes venstrehåndede
flere og flere danskere går til poesioplæsninger
flere og flere danskere lider af vinterdepression og standser op i
          trafikken og ved ingenting
flere og flere danskere taler tysk
flere og flere danskere spiller poker
flere og flere danskere føler sig ikke længere som danskere
flere og flere danskere får lavet deres tænder af tandlæger
          syd for grænsen
flere og flere danskere slikker spejlene på offentlige toiletter
flere og flere danskere betegner sig selv som lykkelige
flere og flere danskere kører rundt på landet om natten og laver forsøg
          med køernes øjne
flere og flere danskere kan li at bevæge sig på en ekstrem langsom
          måde når de er alene.

© Morten Søndergaard
from: unveröffentlichtem Manuskript / unpublished
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

[De plus en plus]

французский

De plus en plus de Danois ont du travail
De plus en plus de Danois deviennent millionnaires
De plus en plus de Danois ont des enfants marqués à la naissance
          avec le drapeau national
De plus en plus de Danois expriment de l'inquiétude pour l'environnement
De plus en plus de Danois ont un sentiment d'insuffisance
De plus en plus de Danois vont visiter Vienne en voiture
De plus en plus de Danois font de petits bruits avec la bouche
De plus en plus de Danois mangent aussi le coeur des pommes
De plus en plus de Danois se suicident
De plus en plus de Danois googlent leur propre nom
De plus en plus de Danois naissent gauchers
De plus en plus de Danois vont écouter lire de poèmes
De plus en plus de Danois souffrent de dépression hivernale et s'arrêtent en pleine
          circulation sans savoir où ils en sont
De plus en plus de Danois parlent allemand
De plus en plus de Danois jouent au poker
De plus en plus de Danois ne se sentent plus Danois
De plus en plus de Danois se font soigner les dents
          au sud de la frontière
De plus en plus de Danois lèchent les miroirs des WC publics
De plus en plus de Danois se qualifient d'heureux
De plus en plus de Danois roulent la nuit à la campagne et font des expériences
          sur les yeux des vaches
De plus en plus de Danois aiment bouger avec une extrême lenteur
          quand ils sont seuls

Traduction du danois : Monique Christiansen

25/9 [Klar ?]

датский | Morten Søndergaard

25/9
Klar? Hvert ord er et andet ord.
Hvert sprog et andet sprog. Fra nu af hedder ansigt „sne“.
Man er ven med sine tæer. En sætning der er til at tage og føle
på. Et føl?
Mine hvide heste. Som barn spillede jeg mundharpe
og red ofte ind i solnedgange.
Jeg red. Undskyld: Jeg hed Lucky Luke. Ordenes blegansigter
vender sig mellem birkestammer.
Ansigt burde hedde ansigt.
Skridt for skridt.
Så og så mange skridt. Apostlenes heste.

© Morten Søndergaard
from: Et skridt i den rigtige retning
Copenhagen: Borgens Forlag, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

25/9 [Prêt ?]

французский

25/9
Prêt ? Chaque mot est un autre mot.
Chaque langue une autre langue. A partir de maintenant, visage s'appelle "neige".
On est l'ami de ses orteils. Une phrase qui vaut son poulain. Un poulain ?
Mon cheval blanc. Enfant, je jouais de l'harmonica
et j'entrais souvent à cheval dans les couchers de soleil.
Je cavalais. Pardon : j'étais Lucky Luke. Les visages pâles des mots se retournent entre les troncs des bouleaux.
Visage devrait s'appeler visage.
Pas à pas.
Tant et tant de pas. Les chevaux des apôtres.

Traduction du danois : Monique Christiansen

23/9 [Natten er ...]

датский | Morten Søndergaard

23/9
Natten er her igen.
Nogen har lukket mig inde i kontroltårnet og smidt nøglerne
væk. Ord beder om landingstilladelse. Kom ind.
Jeg tror på ordenes sammensværgelser bag om ryggen
på syntaksen.
Der er kun at blive ved.
For fuld udblæsning. Håbe på at det går. Selv om vi ingen steder
har at gå hen. Skrive som aftenlyset der river afgrunde
op i alle farver. Et spektrum fra violet til fosforescerende grønt.
Et lys falder på de ord, som står her. Jeg går
op i bjergene med en usynlig hund og skriver et digt.

© Morten Søndergaard
from: Et skridt i den rigtige retning
Copenhagen: Borgens Forlag, 2005
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin 2008

23/9 [La nuit...]

французский

23/9
La nuit est de retour
Quelqu'un m'a enfermé dans la tour de contrôle et a jeté les clés.
Des mots demandent l'autorisation d'atterrir. Entrez.
Je crois aux conspirations des mots derrière le dos de la syntaxe.
Il ne reste qu'à continuer.
A toute pompe. Espérer que ça marchera. Même en n'ayant nulle part où aller.
J'écris comme la lumière du couchant qui découvre des abîmes de toutes les couleurs.
Un spectre lumineux qui va du violet au vert phosphorescent.
Un rayon éclaire les mots que je viens d'écrire. Je gravis
les montagnes avec un chien invisible et j'écris un poème.

Traduction du danois : Monique Christiansen