Milan Richter 
Translator

on Lyrikline: 2 poems translated

from: русский to: словацкий

Original

Translation

ДИКИЙ ЗАПАД

русский | Wjatscheslaw Kuprijanow

Там далеко
это всё там европа
где сербы поют «тамо далеко»
где англичане всей англией плывут в америку
где  французы хором ежедневно берут бастилию
где испанцы танцуют и мстят за похищение европы
где немцы перебирают бумаги и бегают на здоровье
где у швейцарцев на каждого своя дырка в сыре
где голландцы с надеждой ждут нашествия донкихотов
где шведы ходят в гости к датчанам
где итальянцы прыгают на своей одной ноге
где поляки еще не згинели
где турки тихо воссоздают свою византию
где македонцы добро дошли до индии
где русские никак не решат
где они
где восток где запад
и все же хотят быть этой европой

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Divoký západ

словацкий

Tam ďaleko
to všetko je európa
kde srbi spievajú tam ďaleko
kde angličania s celou angliou sa plavia do ameriky
kde francúzi zborovo každý deň dobývajú bastilu
kde španieli tancujú a mstia sa za ulúpenie európy
kde nemci listujú v papieroch a behajú za zdravím
kde každý švajčiar má svoju dierku v syre
kde holanďania s nádejou čakajú vpád donkichotov
kde švédi chodia na návštevu k dánom
kde taliani skáču na svojej jednej nohe
kde poliaci ešte nezhynuli
kde turci ticho obnovujú svoju byzanciu
kde rusi o ničom nerozhodujú
kde sú oni
kde je východ a kde západ
-- aj tak chcú všetci byť tou európou

preklad: Milan Richter

УРОК АНАТОМИИ

русский | Wjatscheslaw Kuprijanow

Простите
ученики
но из моего скелета
не выйдет
хорошего наглядного пособия

Еще при жизни
я так любил жизнь и свободу
что взломал свою грудную клетку
чтобы дать волю сердцу
а из каждого ребра
я пытался
сотворить женщину

Голову еще при жизни
я ломал
над вопросами жизни

Какой уж тут
череп

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Hodina anatómie

словацкий

Prepáčte,
páni študenti
no z mojej kostry nezískate
dobrú názornú učebnú pomôcku

Ešte zaživa
som natoľko miloval život a slobodu
že som si rozlámal hrudný kôš        
aby som srdcu dal voľnosť,
a z každého rebra
som sa pokúsil
stvoriť ženu

Hlavu som ešte zaživa
si lámal
nad otázkami života

Tak, akáže už
lebka!

preklad: Milan Richter