Tsead Bruinja

голландский

Willem Groenewegen

английский

[nacht was wapen...]

nacht was wapen dat ons bij elkaar bracht
grommende bruinen brommende witten
heilig grijs brandend in woestijnblikken
we grepen naar hard besmet gereedschap

de maan was klok achter wiegende bomen
de maan was testbeeld dat we konden dromen
ze duwt zee voor zich uit zeggen ze
ze roert broei door storm zeggen ze

we namen posities in ik hoorde
ademgeschiedenis ruisen door instrumenten
onzichtbare marconisten stuurden onderhuidse berichten

het bleven prille antwoorden op schreeuwerige behoeftes
we gingen dieper
dieper

als je lang genoeg naar sneeuw kijkt gaat je huis vliegen
als je lang genoeg naar ruis luistert ga je geloven
dat er iets is dat daar leeft daar dieper
dieper

we namen posities in
als witte parels schoten onze lichamen door het water

© T.B. / Contact
Из: Dat het zo hoorde
Amsterdam: Contact, 2003
Аудиопроизводство: NLPVF, 2005

[night was a weapon that brought us together...]

night was a weapon that brought us together
growling browns buzzing whites
holy grey burning in desert looks
we grabbed for tough infected tools

the moon was a clock behind swaying trees
the moon was a test card they knew by heart
she pushes sea out before her they say
she mixes swelter with storm they say

we took up positions I heard
breathing history rustle through instruments
invisible radio operators sending reports under the skin

they remained budding answers to blaring needs
we went deeper
deeper

if you look at snow for long enough your house will fly
if you listen to static for long enough you will believe
that there’s something alive down there deeper
deeper

we took up positions
like white pearls our bodies shot through the water

Translation by Willem Groenewegen