Sergey Gandlevsky

русский

Andrea Kalc

словенский

[Скрипит? А ты лоскут газеты...]

Скрипит? А ты лоскут газеты
Сложи в старательный квадрат
И приспособь, чтоб дверца эта
Не отворялась невпопад.

Порхает в каменном колодце
Невзрачный городской снежок.
Всё, вроде бы, но остаётся
Последний небольшой должок.

Ещё осталось человеку
Припомнить всё, чего он не,
Дорогой, например, в аптеку
В пульсирующей тишине.

И, стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликованье зла
Без зла, не потому что добрый,
А потому что жизнь прошла.

© Сергей Гандлевский / Sergey Gandlevsky
Аудиопроизводство: Aquanaut studio 2012

[Škripa? Pa ti zaplato časopisa...]

Škripa? Pa ti zaplato časopisa
marljivo zloži v kvadrat
in prilagodi, da se ta vratca
ne bodo večno odpirala.

V kamnit prši vodnjak
zamazan mestni sneg.
To je vse, zdi se, vendar je ostal
zadnji majhen dolgec.

Spomniti še moram človeka
vsega, česar se sam še ni,
dragi, na primer, v lekarno
mora v pulzirajoči tišini.

In, pod lekarniško kobro stoječ,
na triumfiranje zla naj pogleda
brez zlobe, ne zato, ker je dober,
pač pa zato, ker je življenja konec.

Prevedla v slovenščino Andrea Kalc
Sodobna ruska poezija / uredil in izbral Dimitrij Kuzmin. – Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2010. – (Aleph ; 142)