Iryna Khadarenka

белорусский

Marcin Bałczewski

польский

Біяграмма

Маё грамадзянства – Вялікае Княства,
Мой родны абшар – ад Варшавы да Мінска.
Між Вільняй і Кіевам – продкаў калыска;
Мой род паяднаў і сялянства, і панства.

У спадчыну маю – з крыніцы славянства –
Зямлю, лес і хмары, што сцелюцца нізка,
Свавольнасць і ўпарты характар літвінскі:
У думках – свабода, у сэрцы – паганства.

© Iryna Khadarenka
Из: Свядомаграфія
Мінск: Кнігазбор, 2012
Аудиопроизводство: Belarussian PEN Center

Biogram

Moje obywatelstwo – Wielkie Księstwo, 
Mego rodu kraina – z Warszawy do Mińska. 
Między Wilnem i Kijowem – przodków kołyska.
Mój ród zjednał i chłopstwo, i państwo.

W moim dziedzictwie – źródeł słowiaństwa –
Ziemia, las i chmury, ciągnące się nisko, 
Swawola i uparty charakter litwiński: 
W umyśle – wolność, w sercu – pogaństwo.

Przetłumaczył z białoruskiego Marcin Bałczewski