René Huigen

голландский

Waltraud Hüsmert

немецкий

Waarde Buridanus

Tot u spreekt uw getrouwe
en meest beroemde ezel
uit uw al even beroemde ethica
die handelt over de uitvinding
van die andere keerploeg
uit de Middeleeuwen:

die vrije wil

Van u leerde ik dat geen handeling
uit zichzelf verklaard kan worden

dat bloemen nodig zijn
om ze te plukken

en dat ik uit twee
identieke alternatieven

de ene bloem
boven de andere
kan kiezen

zolang mijn streven is
een streven naar zuiverheid

Mijn vraag aan u is nu
wat het is dat mij drijft
te schrijven wat ik hier schrijf

anders dan de stok
van de drijver
waarmee hij de ezel drijft;

te zijn de gedrevene
van die gedrevenheid

zowel de ezel
stok als drijver

in een even slaafse
als koppige
drievuldigheid en
dit onophoudelijke
verzet daartegen

© René Huigen
Из: Fysica voor dichters - Een definitieve keuze uit de gedichten 1989-2003
Amsterdam: De Bezige Bij, 2007
Аудиопроизводство: Nederlands Letterenfonds, 2014

Verehrter Buridan

Zu Ihnen spricht Ihr treuer
und hochberühmter Esel
aus Ihrer ebenso berühmten Ethik
die sich befasst mit der Erfindung
jenes anderen Drehpfluges
aus dem Mittelalter:

dem freien Willen

Von Ihnen lernte ich dass keine Handlung
aus sich selbst erklärbar ist

dass Blumen da sein müssen
um sie zu pflücken

und dass ich bei zwei
identischen Alternativen

die eine Blume
der anderen
vorziehen kann

solange mein Streben
ein Streben nach Reinheit ist

Meine Frage an Sie lautet nun
was treibt mich an
zu schreiben was ich hier schreibe

anders als der Stock
des Treibers
mit dem er den Esel treibt;

der Getriebene zu sein
dieser Getriebenheit

sowohl Esel als auch
Stock und Treiber

in einer ebenso sklavischen
wie störrischen
Dreifaltigkeit und
dieser unaufhörliche
Widerstand dagegen

Übersetzt von Waltraud Hüsmert