Paul Bogaert

голландский

Daniel Cunin

французский

[- Ik hoor dat je gestabiliseerd bent]

- Ik hoor dat je gestabiliseerd bent.
Ik ben het, nee, dat neem je niet
in de mond,
te ruw, dat versta ik,
iets
tegen de jeugd, is het dat
wat je wil, tegen de jeugd?
- Ik walg van de superette,
van de geur van de satan in cornflakes,
van het overal aangeborduurde …
- Zeg zulke dingen niet.
Het kunnen afscheidswoorden zijn.
Laat ook de grote doos beletseltekens dicht.
Goed.
Je kunt je ogen rollen
naar de kabelstaart. Wil je
misschien wil je sukkelstraat sukkelstraat, ja, spuw het maar uit.
Wacht maar tot ik of tot wij - is dat hijgen normaal?
Je lijkt elk woord,
greeploos, kniediep,
te beamen.

© De Bezige Bij Antwerpen, 2009
Из: de Slalom Soft
Antwerpen: De Bezige Bij, 2009
Аудиопроизводство: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

[– J’apprends que ton état est stationnaire]

– J’apprends que ton état est stationnaire.
C’est moi, non, ça ne s’avale pas
ces choses,
trop rudes, je comprends,
un comprimé
contre la jeunesse, c’est ça que
tu veux, contre la jeunesse ?
– Je vomis la superette,
l’odeur du satan dans les cornflakes,
tout ce qu’on brode par-dessus …
– Ne dis pas des choses comme ça.
Il peut s’agir de paroles d’adieu.
N’ouvre pas non plus la grande boîte de points de suspension.
Bien.
Tu peux rouler les yeux
vers le noeud de câbles. Veux-tu peut-être
veux-tu mauvais draps mauvais draps, vas-y, crache le morceau.
Attends que je, attends que nous – c’est normal ce halètement ?
On dirait que tu approuves
chaque mot
sans poignée, jusqu’au cou.

© Translation: Daniel Cunin, 2009