Ifor ap Glyn

валлийский

Ifor ap Glyn

английский

Cyn Brwydr

Mae’r nos yn llawn dynion;
maen nhw'n gwybod...
 

rhai’n gweddïo, rhai’n ‘sgwennu adre
rhai’n gorwedd yn llorweddol eisoes
yn arbrofi ag ebargofiant....
 
Mae llam y fflamau’n lluchio 
siapiau melyn dros y milwyr ;
mae rhai'n gwnïo’u henwau ar eu cotiau....
 
Maen nhw'n gwybod...
 
yfory bydd y caeau’n llawn cyrff.

© Ifor ap Glyn
Из: Waliau'n Can
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Аудиопроизводство: Wales Literature Exchange

Before Battle

The night is full of men;
men who know...
 
some praying, some writing home
some lying down, horizontal already
experimenting with eternity....
 
The burning of the flames throws 
sulphur-yellow shapes across the soldiers;
some are sewing their names on their coats...
 
Because they know...
 
that tomorrow, 
corpses must fill the fields.

Translated by Ifor ap Glyn