Ifor ap Glyn

валлийский

Matilda Södergran

шведский

Cyn Brwydr

Mae’r nos yn llawn dynion;
maen nhw'n gwybod...
 

rhai’n gweddïo, rhai’n ‘sgwennu adre
rhai’n gorwedd yn llorweddol eisoes
yn arbrofi ag ebargofiant....
 
Mae llam y fflamau’n lluchio 
siapiau melyn dros y milwyr ;
mae rhai'n gwnïo’u henwau ar eu cotiau....
 
Maen nhw'n gwybod...
 
yfory bydd y caeau’n llawn cyrff.

© Ifor ap Glyn
Из: Waliau'n Can
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Аудиопроизводство: Wales Literature Exchange

Före slaget

Natten är fylld av män.

 
Män som vet …
 
några ber, några skriver hem,               
några ligger ner, redan i ett horisontellt 
experiment med evigheten …
 
Eldslågorna kastar
svavelgula former på soldaterna.
Några syr in sina namn i rockarna.
 
För de vet …
 
att imorgon
fylls fälten med lik.

Översatt av Matilda Södergran