Ifor ap Glyn

валлийский

Geraint Løvgreen

английский

Ceiliog mwyalchen

Yng nghefn y tŷ, wrth bwyso ar fy rhaw,
mae deryn du yn addo paradwys,
yn garglo heulwen yr hwyr yn ei wddf;             
 
mi ganith, am fod rhaid iddo;
byrlymu’r nodau croyw...
 
Ei delori sy’n fy ngalw at fy ngwaith,                                   
i greu chwyldro gyda gwên;
 
am fod y byd yn gân i gyd,
a bwlch enbyd yn ei harmoni
heb nodau ein halaw ninnau.

© Ifor ap Glyn
Из: Waliau'n Canu
Gwasg Carreg Gwalch, 2011
Аудиопроизводство: Wales Literature Exchange

Blackbird

In the back yard, leaning on my spade,
a blackbird gives a promise of paradise,
gargling the evening sunshine in his throat;
 
he’ll sing, because he has to;
bubbling those eloquent notes ...
 
His warbling calls me to my work,
to croon revolution with a smile;
 
because our world is one of song,
with a huge gap in its harmony
without the line of our own melody.

Translated by Geraint Løvgreen