Ana Brnardić

хорватский

Djordje Zarković

шведский

pisanje na tipkama

dok pišem na ovoj spravi
posao udaranja u slova ne razlikuje se puno
od uspinjanja na neku zimsku planinu
sa štapom i dobrom opremom

kockasta slova su poput neosvojivih klisura

pišem u rukavicama od grube vune
nos mi je crven kao u tibetanske seljančice
a tlo na kojima su ova ugažena slova
crno od tvrdoće

premda su male šanse da ću se uspeti

zastat ću kod prve kolibe
iz koje posvud suklja dim
odmorit ću se uz crni napitak iz samovara

pa ću poći dalje po ledenim guturalima
koji se obično, tamo pri vrhu, grupiraju
u bijelu smrt

© Ana Brnardić
Из: Postanak ptica
Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2009
Аудиопроизводство: Croatian PEN Centre

SKRIVA PÅ TANGENTER

när jag skriver på den här apparaten
är arbetet med att hamra ner bokstäverna inte så olikt
att bestiga ett berg om vintern
med stav och bra utrustning

de fyrkantiga bokstäverna är som ointagliga klippor

jag skriver med tjocka yllevantar
min näsa är lika röd som en tibetansk bondflickas
och marken där dessa nertrampade bokstäver ligger
är så hård att den har svartnat

sannolikheten att jag ska nå ända upp är förstås inte stor

jag kommer att stanna vid första bästa hydda
där röken väller ut åt alla håll
jag kommer att ta igen mig med svart dryck ur samovaren

och sedan gå vidare över de frusna gutturalerna
som, där uppe vid toppen, brukar formera sig
till en vit död

Översättning: Djordje Zarkovic
i: Fåglarnas tillblivelse, Rámus förlag, Malmö, Švedska, 2016