Linor Goralik

русский

Einārs Pelšs

латышский

[Камень удерживает бумагу...]

Камень удерживает бумагу, ножницы вырезают из неё подпись и печать.
Осталось совсем чуть-чуть.

Камень думает: «Ну какой из меня медбрат?
Надо было поступать на мехмат.
Вот опять меня начинает тошнить и качать.
С этим делом пора кончать».

Ножницы думают: «Господи, как я курить хочу!
Зашивать оставлю другому врачу.
Вот же бабы — ложатся под любую печать,
как будто не им потом отвечать».

Бумага думает, что осталось совсем чуть-чуть,
и старается
не кричать.

Из: Подсекай, Петруша
Москва: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007
ISBN: 5-86856-139-2
Аудиопроизводство: Aquanaut studio (2012)

[Akmens papīra lapu tur...]

Akmens papīra lapu tur, šķēres parakstu un zīmogu izgriež tās malā.
Operācija gandrīz galā.

Akmens domā: „Nu, kāds gan es medbrālis? Paties
vajadzēja mehmatā mācīties.
Lūk, atkal vēmiens pie zemes sāk liekt.
Laiks šo darbiņu ratā triekt.”

Šķēres domā: „Ak dies, kā gribas uzpīpēt iet!
Palūgšu citu dakteri – aizšujiet!
Ai, šīs sievas – nevienam zīmogam nespēj liegt,
it kā nenāktos pašām atbildi sniegt.”

Papīra lapa domā, ka palicis pavisam mazliet,
un ciešas
kliegt.

No krievu valodas atdzejojis Einārs Pelšs