Linor Goralik

русский

Einārs Pelšs

латышский

[Как в норе лежали они с волчком...]

Как в норе лежали они с волчком, —
зайчик на боку, а волчок ничком, —
              а над небом звёздочка восходила.
Зайчик гладил волчка, говорил: «Пора»,
а волчок бурчал, — мол, пойдём с утра, —
словно это была игра,
словно ничего не происходило, —
              словно вовсе звёздочка не всходила.

Им пора бы вставать, собирать дары —
и брести чащобами декабря,
и ронять короны в его снега,
слепнуть от пурги и жевать цингу,
и нести свои души к иным берегам,
по ночам вмерзая друг в друга
(так бы здесь Иордан вмерзал в берега),
укрываться снегом и пить снега, —
потому лишь, что это происходило:
              потому что над небом звёздочка восходила.

Но они всё лежали, к бочку бочок:
зайчик бодрствовал, крепко спал волчок,
              и над сном его звёздочка восходила, —
и во сне его мучила, изводила, —
и во сне к себе уводила:
шёл волчок пешком, зайчик спал верхом
и во сне обо всём говорил с волчком:
              «Се, — говорил он, — и адских нор глубина
              рядом с тобой не пугает меня.
              И на что мне Его дары,
              когда здесь, в норе,
              я лежу меж твоих ушей?
              И на что мне заботиться о душе?
              Меж твоих зубов нет бессмертней моей души».

Так они лежали, и их короны лежали,
и они прядали ушами, надеялись и не дышали,
никуда не шли, ничего не несли, никого не провозглашали
и мечтали, чтоб время не проходило,
чтобы ничего не происходило, —
              но над небом звёздочка восходила.

Но проклятая звёздочка восходила.

Из: Подсекай, Петруша
Москва: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007
ISBN: 5-86856-139-2
Аудиопроизводство: Aquanaut studio (2012)

[Kā alā tie gulēja abi...]

Kā alā tie gulēja abi, —
zaķītis uz sāna, vilciņam uz mutes bij labi, —
            bet debesīs zvaigznīte ausa.
Zaķītis glāstīja vilciņu, sacīja: ”Jāatstāj miga.”
„Iesim no rīta,” vilciņš burkšķēja gausi,
it kā te spēlēts tika,
it kā nekas nenotika,
it kā zvaigznīte neuzausa.

Tiem laiks būtu celties, veltes vākt
un decembra biezoknī ceļu sākt,
kļūt akliem vētrā un cingu rīt,
kad kroņi no galvām sniegā krīt,
uz citiem krastiem savas dvēseles nest
un naktīs ledojot blakus dvest,
ar sniegu segties un sniegu ēst
(tā Jordānas upe še izsaltu sausa), —
vien tāpēc, ka noticis tas:
            vien tāpēc, ka debesīs zvaigznīte ausa.

Bet viņi gulēja, sānus glauda:
zaķītis nomodā, vilciņš snauda,
un pāri tā sapnim zvaigznīte ausa, —
un sapnī mocīja, prātu jauca,
pie sevis sauca:
vilciņš gāja, zaķītis virsū jāja
un sapnī par visu izrunāja:
„Pat dziļās alas, kas peklē gaida,
ja esam kopā, neatbaida.
Kam Viņa veltes man galu galā,
ja varu gulēt starp tavām ausīm šai alā?
Un kāpēc man par dvēseli jāgādā?
Tavos zobos — nemirstīga tā.”

Tā nu tie gulēja — bez kroņiem, gluži gausi,
cerēja un neelpoja, kustināja ausis,
nekur ne gāja, ne nesa, ne sludināja,
vien vēlējās, lai nekas nenotiek, lai laiks stājas, klausa, —
tak debesīs zvaigznīte ausa.

Tak nolādētā zvaigznīte ausa.

No krievu valodas atdzejojis Einārs Pelšs