Linor Goralik

русский

Einārs Pelšs

латышский

[Вся столица сияла, сияла да толковала...]

Вся столица сияла, сияла да толковала,
как Маруся над лесом летала да токовала.
Вся станица слушала, слушала да кивала,
как Маруся певала:

    Да, допускаю, что будущее тревожно,
    но войско Твоё отважно.
    Из того, что нужно, многое невозможно
    и потому неважно.
    Всё, что от Бога, страшно.
    Всё, что от мамы, ложно.
    Всё остальное, в целом, совсем несложно:
            Смерть непреложна,
            Истина неизбежна.

У Маруси два пулевых, одно ножевое.
Немцы её того – а она живая.

Из: Подсекай, Петруша
Москва: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007
ISBN: 5-86856-139-2
Аудиопроизводство: Aquanaut studio (2012)

[Pilsēta mirdzēja, mirdzēja un mēļoja vienā laidā...]

Pilsēta mirdzēja, mirdzēja un mēļoja vienā laidā
par Marusju, kas virs meža dūdojot laidās.
Visi ļautiņi klausījās, piekrītot māja
tam, ko Marusja skandināja:

   Jā, pieļauju, ka nākotne nežēlīga,
   bet tava draudze bezbailīga.
   No vajadzīgā daudz neiespējamā, nevarīgā
   un tāpēc nesvarīgā.
   Viss, kas no Dieva, šausmīgs.
   Viss, kas no mammas, mānīgs.
   Viss pārējais vienkāršs un nemainīgs:
             Nāve liktenīga,
             Patiesība nešaubīga.

Marusjai – divas ložu un viena naža brūce.
Vācieši domāja – stīva, bet viņa dzīva.

No krievu valodas atdzejojis Einārs Pelšs