Miriam Van hee

голландский

Gregor Seferens

немецкий

BRUSSEL, JARDIN BOTANIQUE

als je probeert ergens bij te horen  
en je daar moe van wordt

iemand vraagt aan zijn tafelgenoten:
wat is transcendent en je kijkt naar alles  
wat achterblijft op de borden, buiten  
waaien plots bladeren op, het gaat  
regenen, denk je, en dat je niet bang bent,  
zeg je tegen jezelf, 's nachts in het  
buitenland, dan vraagt iemand jou naar  
vergankelijkheid, of je daartegen schrijft  
en zoniet, is het dan therapeutisch

je stelt je dan gombomen  
voor in de tropen, koerende  
duiven in gombomen

© Miriam Van Hee & De Bezige Bij
Из: De bramenpluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

BRÜSSEL, JARDIN BOTANIQUE

wenn du versuchst, wo dazu zu gehören
und du müde davon wirst

jemand fragt seine Tischgenossen
was ist transzendent, und du betrachtest alles
was auf den Tellern bleibt, draußen
wehen plötzlich Blätter auf, es wird
Regen geben, denkst du, und daß du dich nicht fürchtest,
sagst du zu dir selbst, des Nachts im
Ausland, dann fragt jemand dich nach
Vergänglichkeit, ob du dagegen anschreibst
und wenn nicht, ob es dann therapeutisch sei

du stellst dir dann Kautschukbäume
vor in den Tropen, gurrende
Tauben in Kautschukbäumen

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer