Paul Bogaert

голландский

Daniel Cunin

французский

CIRCULAIRE SYSTEMEN – NR. 13

Men neemt een hoeveelheid details
alsof men een operatie voorbereidt.
Meteen klinken de slaven van de zeggingskracht
zich vast. Een rilling maakt zich klaar.
Hoe snel is men geroerd!
Hoe snel is men afhankelijk!
Hoe snel verleid door iets wat past!
Men ziet de slotgracht niet.
Men hoort een koor, een prachtig lied.
Een menigte, gevankelijk weggevoerd.

© 2002 Meulenhoff, Amsterdam
Из: Circulaire systemen
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

SYSTÈMES CIRCULAIRES – NR. 13

On prend une quantité de détails  
comme si l'on préparait une opération.  
Immédiatement, les esclaves de l'éloquence  
s'enchaînent. Un frisson se prépare.
Comme on s'émeut vite !
Comme on se rend vite dépendant !
Comme on est vite séduit par ce qui convient !  
On ne voit pas les douves.
On entend un chœur, un air magnifique.
Une foule, embarquée manu militari.

Traduction: Daniel Cunin
Littérature en Flandre, Paris, Le Castor Astral, 2003.