Paul Bogaert

голландский

John Irons

английский

CIRCULAIRE SYSTEMEN – NR. 13

Men neemt een hoeveelheid details
alsof men een operatie voorbereidt.
Meteen klinken de slaven van de zeggingskracht
zich vast. Een rilling maakt zich klaar.
Hoe snel is men geroerd!
Hoe snel is men afhankelijk!
Hoe snel verleid door iets wat past!
Men ziet de slotgracht niet.
Men hoort een koor, een prachtig lied.
Een menigte, gevankelijk weggevoerd.

© 2002 Meulenhoff, Amsterdam
Из: Circulaire systemen
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

CIRCULAR SYSTEMS – NR. 13

One takes a quantity of details
as if preparing for an operation.
At once the slaves of eloquence rivet themselves
together. A shiver makes ready.
How quickly one feels moved!
How quickly one becomes dependent!
How quickly tempted by something that fits!
One does not see the castle moat.
One hears a choir, a splendid song.
A crowd led off into captivity.

Translation: John Irons