Paul Bogaert

голландский

Tanja Mlaker

словенский

CIRCULAIRE SYSTEMEN – NR. 7

Het is de wanklank uit de hijger zelf
die hem/haar zo hijgen doet. De onderlip
krult naar wat een hersenkwab
vol echo’s in gevangenschap dicteert.
Men hijgt, pauzeert en hijgt
in een oorzakelijk verband. Niemand
die er tijdens het hijgen last van heeft.
Later verschijnen dieren:
de angsthaas in het reuzenrad,
de kermispony die ’s nachts alles herbeleeft.

© 2002 Meulenhoff, Amsterdam
Из: Circulaire systemen
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

Krožni sistemi št. 7

Napačen zven sopihajočega
mu pobere sapo. Spodnja ustnica
se zvije, kot ukažejo
možgani, ujeti v odmeve.
Sopenje, odmor, spet in spet
v vzročni povezavi. Nikogar to
ne bremeni, kadar sopiha.
Kasneje so živali:
zajec v ogromnem vrtiljaku,
konjiček, ki ponoči vse podoživlja.

Prevedla Tanja Mlaker
From: Ruimte. Antologija sodobne poezije iz Flandrije.
Društvo slovenskih pisateljev, 2009