Paul Bogaert

голландский

Andreas Ecke

немецкий

CIRCULAIRE SYSTEMEN – NR. 7

Het is de wanklank uit de hijger zelf
die hem/haar zo hijgen doet. De onderlip
krult naar wat een hersenkwab
vol echo’s in gevangenschap dicteert.
Men hijgt, pauzeert en hijgt
in een oorzakelijk verband. Niemand
die er tijdens het hijgen last van heeft.
Later verschijnen dieren:
de angsthaas in het reuzenrad,
de kermispony die ’s nachts alles herbeleeft.

© 2002 Meulenhoff, Amsterdam
Из: Circulaire systemen
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

ZIRKULARE SYSTEME - NR. 7

Es ist der Mißklang des eigenen Keuchens,
was den/die Keucher/in so keuchen läßt. Die Unterlippe
kräuselt sich, wie es eine Hirnhälfte
voll Echos in Gefangenschaft diktiert.
Man keucht, pausiert und keucht
in ursächlichem Zusammenhang. Niemanden
stört das während des Keuchens.
Später erscheinen Tiere:
der Angsthase auf dem Riesenrad,
das Kirmespony, das nachts alles noch einmal durchlebt.

Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke