Paul Bogaert

голландский

John Irons

английский

CIRCULAIRE SYSTEMEN – NR. 9

Men staat voor een sluis
die bedomptheid garandeert.
Dan vindt men instinctief de truc:
men spant wat spieren op, men verraadt
een aarzeling, men duwt zich dan erdoor.
Men ervaart een druk op het oor.
Een weerzinwekkende boventoon.
Een onpersoonlijk denkpatroon.
Maar een systeem verstoort men niet
als men in een draaideur het geliefde ziet.

© 2002 Meulenhoff, Amsterdam
Из: Circulaire systemen
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

CIRCULAR SYSTEMS – NR. 9

One stands at a lock
that guarantees mustiness.
Then one instinctively finds out the trick:
one tightens certain muscles, betrays
some hesitation, but then pushes through and clear.
One feels some pressure in the ear.
A quite abhorrent overtone.
A way of thinking not one’s own.
But one does not disturb a system’s core
when seeing the beloved in a revolving door.

Translation: John Irons