Roland Jooris

голландский

Peter Nijmeijer

английский

Een dorp

een dorp is een cirkel
met de hand rond een
kerk getrokken;

een duif is een zeer
eenvoudige luchtledige
lijn op een dak;

een voorjaar maakt natte
vlekken op het papier
van de lucht;

en kijk, dit is pas
werkelijkheid: straks
laat ik het regenen
op mijn gedicht
zodat het uitvloeit
tot een akwarel
van doordrenkte,
onleesbare woorden.

Из: Bloemlezing uit de poëzie van Roland Jooris
Gent: Poëziecentrum, 1997
Аудиопроизводство: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

Village

a village is a circle
drawn by hand
around a church;

a dove is a very
simple line void of air
on a rooftop;

a spring season leaves wet
stains on the paper
of the sky;

and look, now this is true
reality: I shall presently
let it rain
on my poem
so that it runs
into a watercolor
of sodden
illegible words.

Translated by Peter Nijmeijer