Miriam Van hee

голландский

Gregor Seferens

немецкий

GESCHIEDENIS

wat ons voor ogen komt  
en ons de slaap onthoudt  
dat komt ons niet voor ogen

wij keren zelf altijd terug
naar de kamer met het uitzicht
op de treinen en de spoorwegberm  
waar het behang ontbrak,
en de gordijnen, zodat wij steeds  
de bomen konden zien, die wilg  
die omgehakt moest worden,
we waren bang dat hij
bij stormweer op het dak zou vallen  
we zochten eensgezindheid  
maar wat we droomden, 's nachts,  
verzwegen we

het was dus niet de wind  
het waren niet de bomen

ook 's nachts was er licht  
omdat achter de tuin  
het rangeerstation lag  
waar treinstellen werden  
uiteengehaald, op een  
zijspoor gezet en vergeten

nee, met de treinen
en ook niet de kou van dat jaar  
toen de wissels bevroren
en sneeuwvlokken vielen gestaag  
op mijn dochter die sliep
in mijn armen, ik droeg
haar naar huis, in de bocht  
stond een auto, ik wist plots:
ik moest nog meer zorg
voor haar dragen en verder

dat alles een keerzijde had
dat de sneeuw die zo troostend  
en traag naar beneden kwam  
en er het vuil van de straten  
bedekte, sporen droeg, verse,  
dat iemand hier voor mij
was binnengegaan

© Miriam Van hee & De Bezige Bij
Из: De bramenpluk
Amsterdam: De Bezige Bij, 2002
Аудиопроизводство: Het Beschrijf, 2004

GESCHICHTE

was uns vor Augen kommt
und uns den Schlaf verwehrt
das kommt uns nicht vor Augen

wir selbst kehren stets zurück
in das Zimmer mit Blick
auf die Züge und Gleisböschungen
in dem die Tapeten fehlten
und die Gardinen, so daß wir immer
die Bäume sehen konnten, die Weide
die gefällt werden mußte
wir fürchteten, sie könne
bei Sturm aufs Dach stürzen
wir suchten Einträchtigkeit
doch was wir träumten, nachts,
verschwiegen wir

es war also nicht der Wind
es waren nicht die Bäume

auch nachts war es hell
weil hinter dem Garten
der Rangierbahnhof lag
wo Züge aufgelöst
wurden, auf ein
Abstellgleis gerollt und vergessen

nein, nicht die Züge
und auch nicht Kälte jenes Jahres
als die Weichen befroren
und Schneeflocken fortwährend fielen
auf meine Tochter, die in
meinen Armen schlief, ich trug
sie nach Hause, in der Kurve
parkte ein Wagen, ich wußte auf einmal:
ich muß mich noch mehr um sie
kümmern, und auch

daß alles eine Kehrseite hat,
daß der Schnee, der so tröstlich
und träg vom Himmel fiel
und den Schmutz der Straßen
bedeckte, Spuren trug, frische,
daß hier jemand vor mir
hineingegangen war

Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens

Copyright beim Übersetzer